:: ECONOMY ::  :: Світ економічної науки. Випуск 18 (28.11.2019) :: ECONOMY ::  :: Світ економічної науки. Випуск 18 (28.11.2019)
:: ECONOMY ::  :: Світ економічної науки. Випуск 18 (28.11.2019)
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 22  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Світ економічної науки. Випуск 18 (28.11.2019)

Відображено [21-40] з 94 Сторінки: 1 2 3 4 5 
 
ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ І МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИ ПОРУШЕННІ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ НОРМ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Доценко Олена Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; Савчук Дар’я Русланівна, магістр, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
28.11.2019 21:18
 
 
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА КОНТКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇЇ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Дунайчук Сергій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національної металургійної академії України, м. Дніпро; Аніщенко Людмила Олександрівна, старший викладач, кафедра менеджменту Національної металургійної академії України, м. Дніпро; Височин Дмитро Сергійович, магістрант МН903-13м, факультет економіки і менеджменту Національної металургійної академії України, м. Дніпро
26.11.2019 10:10
 
 
АТЕСТАЦІЯ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПЕРСОНАЛУ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Дунайчук Сергій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національної металургійної академії України, м. Дніпро; Зима Елла Миколаївна, магістрант МН903-13м, факультет економіки і менеджменту Національної металургійної академії України, м. Дніпро; Ільченко Вікторія Сергіївна, магістрант МН903-13м, факультет економіки і менеджменту Національної металургійної академії України, м. Дніпро
25.11.2019 15:19
 
 
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ПРИ ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ КОМПАНІЇ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Жаворонкова Катерина Юріївна, студентка гр. 667мг, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
27.11.2019 09:54
 
 
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЙОГО РОЗВИТОК НА СУЧАСНОМУ СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Жилінська Людмила Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, професор, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Горошко Микола Володимирович, магістр, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
25.11.2019 16:25
 
 
СТРАХУВАННЯ Й ГАРАНТІЇ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Жилінська Людміла Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Іліч Катаріна Предрагівна, магістрант, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
26.11.2019 10:22
 
 
ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Жукова Світлана Юріївна, студентка V курсу, спеціальність «Економіка», кафедра економіки, підприємництва та маркетингу, Черкаський державний бізнес-коледж
16.11.2019 12:43
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Зінченко Карина Романівна, студентка 3 курсу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Дубов Владислав Олександрович, студент 3 курсу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Дорошенко Надія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
28.11.2019 09:21
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Івченко Лариса Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»; Ляшенко Юлія Миколаївна, студентка факультету обліку та податкового менеджменту, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
22.11.2019 15:53
 
 
ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ НА СТРУКТУРУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Калініченко Зоя Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
28.11.2019 17:22
 
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Кириченко Софія Віталіївна, студентка V курсу спеціальність «Економіка», кафедра економіки, підприємництва та маркетингу, Черкаський державний бізнес-коледж
11.11.2019 15:07
 
 
ФАКТОРИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ОБСЯГИ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Кіприч Максим Сергійович, студент, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро, Україна
25.11.2019 16:35
 
 
ГУМАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Крикун Ольга Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Унгур’ян Катерина Дмитрівна, здобувач вищої освіти, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Завадська Карина Андріївна, здобувач вищої освіти, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
18.11.2019 09:13
 
 
ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ВИТРАТ РОСЛИННИЦТВА ТА МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Кувіла Олександр Олександрович, Салецький Анатолій Анатолійович, студенти магістратури Подільського державного аграрно-технічного університету; Кондрюк Леся Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу Подільського державного аграрно-технічного університету
28.11.2019 18:25
 
 
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЯК ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ НАПРЯМІВ БЕЗПЕКИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Кулагіна Аурелія Римасівна, викладач, Чорноморський морський коледж Одеського національного морського університету; Напалкіна Юлія Олександрівна, викладач, Чорноморський морський коледж Одеського національного морського університету
25.11.2019 17:04
 
 
НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Кутова Наталія Геннадіївна, кандидат економічних наук, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»; Дем’яненко Карина Олександрівна, студентка ІІ курсу, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
26.11.2019 18:42
 
 
ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Кушнір Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, професор кафедри економіки та підприємництва Міжнародної Кадрової Академії; Федорчук Микита Федорович, студент ПрАТ«ВНЗ «МАУП»
21.11.2019 11:41
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Автор: Кушнір Катерина Дмитрівна, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Протопопова Наталія Андріївна, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
06.11.2019 10:56
 
 
ВІДКРИТІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У РОЗВИТКУ СТАЛОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Лагодієнко Наталя Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Миколаївський національний аграрний університет
02.12.2019 13:01
 
 
ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ВИТРАТ ПАЛЬНОГО НА ПІДПРИЄМСТВІ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Левчук Олена Миколаївна, студентка магістратури Подільського державного аграрно-технічного університету; Кондрюк Леся Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу Подільського державного аграрно-технічного університету
27.11.2019 10:51
 
Відображено [21-40] з 94 Сторінки: 1 2 3 4 5 © 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.222 сек. / Mysql: 751 (0.181 сек.)