:: ECONOMY :: Конференції 2019 :: Світ економічної науки. Випуск 16 (26.09.2019) :: ECONOMY :: Конференції 2019 :: Світ економічної науки. Випуск 16 (26.09.2019)
:: ECONOMY :: Конференції 2019 :: Світ економічної науки. Випуск 16 (26.09.2019)
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 31

Термін подання матеріалів

20 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 23  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Світ економічної науки. Випуск 16 (26.09.2019)

Відображено [1-20] з 23 Сторінки: 1 2 
 
PROCESS-BASED INNOVATIONS AT BUILDING ENTERPRISES IN NOWADAYS UKRAINE
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Автор: Levchuk Olena, Ph.D., Center of Military and Strategic Research National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyahovskyi, Kyiv
26.09.2019 17:14
 
 
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Ачкасов Анатолій Єгорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків; Грегуль Владислав Віталійович, магістрант, кафедри економіки Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків; Зіпунов Олександр Владиславович, магістрант, кафедри економіки Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків
23.09.2019 18:46
 
 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІГРАЦІЇ З УКРАЇНИ ДО ЄС
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Бондаревська Ксенія Валентинівна , кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Моложен Анастасія Сергіївна, студентка, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
25.09.2019 19:23
 
 
МІСЦЕ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Галюк Ірина Богданівна, кандидат економічних наук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Гребінник Олег Богданович, магістр, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
23.09.2019 19:07
 
 
РОЛЬ ТА АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гринчук Діана Русланівна, студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
26.09.2019 17:05
 
 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ, ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Гришина Лариса Олександрівна, Кандидат економічних наук, професор, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова; Гордійчук Тетяна Олександрівна, магістрант, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
24.09.2019 18:06
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Гупаловська Мирослава Богданівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет; Шкварок Тетяна Василівна, студентка магістратури, Тернопільський національний економічний університет
26.09.2019 20:47
 
 
ПОТЕНЦІАЛ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У ЗАЛУЧЕННІ ЗАОЩАДЖЕНЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Джига Микола Миколайович, аспірант кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
25.09.2019 12:51
 
 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Автор: Долонин К.А., аспирант, Самарский государственный экономический университет, Россия, г. Самара
30.08.2019 20:13
 
 
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЛЬОТНОГО КОЛЕДЖУ
[Секція 9. Економічна наука та освіта;]
Автор: Іванченко Людмила Володимирівна, викладач іноземних мов, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ
30.09.2019 10:01
 
 
 
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ПОГЛЯДІВ НА ПОЛІТИКУ ФРИТРЕДЕРСТВА
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Іщук Юлія Анатоліївна, аспірант кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса
24.09.2019 13:28
 
 
АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РЕГІОНАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ КЛАСТЕРІВ, БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Логвиненко Сергій Леонідович, аспірант, кафедра менеджменту організацій та адміністрування ім. М.П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет
16.09.2019 15:08
 
 
ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ: МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Марциновський Володимир Валерійович, аспірант кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну
28.09.2019 09:18
 
 
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОЛЕДЖІВ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Непочатова Галина Володимирівна, викладач, Житлово-комунальний коледж Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова
26.09.2019 21:03
 
 
СПЕЦИФІКА БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ПЕРЕУМОВА ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Обельницька Христина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Прядко Володимир Михайлович, магістр, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
25.09.2019 12:36
 
 
ПРАВОВИЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: ЧИННИК ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ТА САМОДИСЦИПЛІНИ ГРОМАДЯНИНА
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Паливода Таміла Володимирівна, магістр з економіки та підприємництва, Міністерство культури України
13.08.2019 12:30
 
 
ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ФІНАНСОВИМИ ПОТРЕБАМИ ІНТЕГРОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Плахотнік Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та організації виробництва, Дніпровський державний технічний університет; Лігостаєв Олексій Вікторович, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, Дніпровський державний технічний університет
26.09.2019 14:06
 
 
МІСЦЕВІ ФІНАНСИ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Сарнецька Яна Анатоліївна, аспірант кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
20.08.2019 10:58
 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ “ЗАСТОСУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МОЛОДІЖНІЙ РОБОТІ”
[Секція 9. Економічна наука та освіта;]
Автор: Токман Дар’я Анатоліївна, 3 курс, гр.-ФБС-17, факультет економіки та менеджменту, Донецький національний технічний університет
27.08.2019 17:16
 
 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Федоренко Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного бізнесу та фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків; Тимченко Ольга Вікторівна, магістрант, кафедри економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків; Пащенко Наталія Олександрівна, магістрант, кафедри економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків
23.09.2019 18:55
 
Відображено [1-20] з 23 Сторінки: 1 2 © 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.262 сек. / Mysql: 1424 (0.202 сек.)