:: ECONOMY :: Конференції 2019 :: Світ економічної науки. Випуск 16 (26.09.2019) :: ECONOMY :: Конференції 2019 :: Світ економічної науки. Випуск 16 (26.09.2019)
:: ECONOMY :: Конференції 2019 :: Світ економічної науки. Випуск 16 (26.09.2019)
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Світ економічної науки. Випуск 16 (26.09.2019)

Відображено [1-20] з 23 Сторінки: 1 2 
 
PROCESS-BASED INNOVATIONS AT BUILDING ENTERPRISES IN NOWADAYS UKRAINE
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Автор: Levchuk Olena, Ph.D., Center of Military and Strategic Research National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyahovskyi, Kyiv
26.09.2019 17:14
 
 
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Ачкасов Анатолій Єгорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків; Грегуль Владислав Віталійович, магістрант, кафедри економіки Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків; Зіпунов Олександр Владиславович, магістрант, кафедри економіки Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків
23.09.2019 18:46
 
 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІГРАЦІЇ З УКРАЇНИ ДО ЄС
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Бондаревська Ксенія Валентинівна , кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Моложен Анастасія Сергіївна, студентка, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
25.09.2019 19:23
 
 
МІСЦЕ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Галюк Ірина Богданівна, кандидат економічних наук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Гребінник Олег Богданович, магістр, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
23.09.2019 19:07
 
 
РОЛЬ ТА АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гринчук Діана Русланівна, студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
26.09.2019 17:05
 
 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ, ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Гришина Лариса Олександрівна, Кандидат економічних наук, професор, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова; Гордійчук Тетяна Олександрівна, магістрант, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
24.09.2019 18:06
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Гупаловська Мирослава Богданівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет; Шкварок Тетяна Василівна, студентка магістратури, Тернопільський національний економічний університет
26.09.2019 20:47
 
 
ПОТЕНЦІАЛ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У ЗАЛУЧЕННІ ЗАОЩАДЖЕНЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Джига Микола Миколайович, аспірант кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
25.09.2019 12:51
 
 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Автор: Долонин К.А., аспирант, Самарский государственный экономический университет, Россия, г. Самара
30.08.2019 20:13
 
 
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЛЬОТНОГО КОЛЕДЖУ
[Секція 9. Економічна наука та освіта;]
Автор: Іванченко Людмила Володимирівна, викладач іноземних мов, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ
30.09.2019 10:01
 
 
 
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ПОГЛЯДІВ НА ПОЛІТИКУ ФРИТРЕДЕРСТВА
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Іщук Юлія Анатоліївна, аспірант кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса
24.09.2019 13:28
 
 
АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РЕГІОНАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ КЛАСТЕРІВ, БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Логвиненко Сергій Леонідович, аспірант, кафедра менеджменту організацій та адміністрування ім. М.П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет
16.09.2019 15:08
 
 
ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ: МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Марциновський Володимир Валерійович, аспірант кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну
28.09.2019 09:18
 
 
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОЛЕДЖІВ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Непочатова Галина Володимирівна, викладач, Житлово-комунальний коледж Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова
26.09.2019 21:03
 
 
СПЕЦИФІКА БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ПЕРЕУМОВА ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Обельницька Христина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Прядко Володимир Михайлович, магістр, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
25.09.2019 12:36
 
 
ПРАВОВИЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: ЧИННИК ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ТА САМОДИСЦИПЛІНИ ГРОМАДЯНИНА
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Паливода Таміла Володимирівна, магістр з економіки та підприємництва, Міністерство культури України
13.08.2019 12:30
 
 
ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ФІНАНСОВИМИ ПОТРЕБАМИ ІНТЕГРОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Плахотнік Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та організації виробництва, Дніпровський державний технічний університет; Лігостаєв Олексій Вікторович, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, Дніпровський державний технічний університет
26.09.2019 14:06
 
 
МІСЦЕВІ ФІНАНСИ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Сарнецька Яна Анатоліївна, аспірант кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
20.08.2019 10:58
 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ “ЗАСТОСУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МОЛОДІЖНІЙ РОБОТІ”
[Секція 9. Економічна наука та освіта;]
Автор: Токман Дар’я Анатоліївна, 3 курс, гр.-ФБС-17, факультет економіки та менеджменту, Донецький національний технічний університет
27.08.2019 17:16
 
 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Федоренко Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного бізнесу та фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків; Тимченко Ольга Вікторівна, магістрант, кафедри економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків; Пащенко Наталія Олександрівна, магістрант, кафедри економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків
23.09.2019 18:55
 
Відображено [1-20] з 23 Сторінки: 1 2 © 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.188 сек. / Mysql: 840 (0.154 сек.)