:: ECONOMY :: Конференції 2020 :: Світ економічної науки. Випуск 23 (28.05.2020) :: ECONOMY :: Конференції 2020 :: Світ економічної науки. Випуск 23 (28.05.2020)
:: ECONOMY :: Конференції 2020 :: Світ економічної науки. Випуск 23 (28.05.2020)
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Світ економічної науки. Випуск 23 (28.05.2020)

Відображено [1-20] з 28 Сторінки: 1 2 
 
THE IMPORTANCE OF THE INFORMATION SYSTEM IN MODERN ENTERPRISE MANAGEMENT
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Konovalova Iryna, student, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv
28.05.2020 18:00
 
 
WAYS TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Lazorenko Taisiya, PhD, Associate Professor, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute; Kravchuk Bohdan, student, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
26.05.2020 18:09
 
 
PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Ryabev Anton, PhD, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; Alekseienko Victoriia, Masters degree student, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; Artamonova Daria, Masters degree student, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; Vasylenko Yelyzaveta, Masters degree student, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
25.05.2020 16:12
 
 
DEFINITION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM IN CHANGE MANAGMENT
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Stoian Sofiia, student, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
14.05.2020 15:42
 
 
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Автор: Астахова Наталя Ігорівна, кандидат економічних наук, Одеський національний економічний університет
27.05.2020 10:49
 
 
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ КЛАСТЕР ЯК ОДИН З ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ НАПРЯМІВ ДЛЯ УКРАЇНИ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Бабенко Віталіна Олексіївна, доктор економічних наук, професор, Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна; Коняєва Єлизавета Григорівна, аспірантка, Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна
27.05.2020 10:57
 
 
УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Бабенко Тетяна Іванівна, студентка, Університет митної справи та фінансів
29.05.2020 13:19
 
 
РОЛЬ ВНУТРІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Барибіна Яніна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Савицький Андрій Володимирович, студент магістерської підготовки 073 «Менеджмент», Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
28.05.2020 18:09
 
 
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Барибіна Яніна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Саган Анна Сергіївна, студентка магістерської підготовки 073 «Менеджмент», Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
30.05.2020 12:59
 
 
ЕКОЛОГІСТИКА ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Бояринова Катерина Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Федорова Юлія Іванівна, магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
28.05.2020 21:07
 
 
 
ВПЛИВ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЛЬВІВЩИНИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Ватаманюк-Зелінська Уляна Зеновіївна, доктор економічних наук, Львівський національний університет імені Івана Франка; Віхоть Оксана Сергіївна, Львівський національний університет імені Івана Франка; Замрій Остап Михайлович, Львівський національний університет імені Івана Франка
16.05.2020 13:35
 
 
АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Волкова Дар’я Андріївна, студентка групи ЕЗ-19, спеціальність «Менеджмент», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро; Джур Ольга Євгенівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
20.05.2020 19:22
 
 
БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Гринчук Діана Русланівна, студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»; Лободзинська Тетяна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
25.05.2020 15:50
 
 
МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ САЙТА
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Дерев’янченко Тетяна Єгорівна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
26.05.2020 18:01
 
 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ СТОСОВНО КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Дехтяр Сергій Сергійович, аспірант кафедри «Облік та оподаткування», Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
26.05.2020 17:56
 
 
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Журавльова Анастасія Костянтинівна, студентка 3 курсу економічного факультету, Запорізький національний університет
14.05.2020 15:36
 
 
НАВИЧКИ ТАЙМ – МЕНЕДЖМЕНТУ – SOFT ЧИ HARD SKILLS?
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Кандагура Катерина Сергіївна, кандидат наук з державного управління, доцент, Київський національний торговельно-економічний університет; Трунова Валерія Дмитрівна, студентка факультету торгівлі та маркетингу, Київський національний торговельно-економічний університет
20.05.2020 19:12
 
 
АУТСОРСИНГ: РЕАЛІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Автор: Карачій Аліса Сергіївна, здобувач вищої освіти факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Лободзинська Тетяна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
28.05.2020 13:26
 
 
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ НА БАЗІ ЮНВТО
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Ковтуник Інна Іванівна, кандидат географічних наук, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
27.05.2020 20:57
 
 
СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Колотило Ольга Данилівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри страхування, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана; Конончук Вікторія Вікторівна, студентка ФТІ-503зм, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
28.05.2020 13:21
 
Відображено [1-20] з 28 Сторінки: 1 2 © 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.269 сек. / Mysql: 1395 (0.209 сек.)