:: ECONOMY :: Конференції 2017 :: Напрямки та тенденції розвитку економіки України (20.12.2017) :: ECONOMY :: Конференції 2017 :: Напрямки та тенденції розвитку економіки України (20.12.2017)
:: ECONOMY :: Конференції 2017 :: Напрямки та тенденції розвитку економіки України (20.12.2017)
 
   
     

Світ наукових досліджень. Випуск 7

Термін подання матеріалів

24 лютого 2022

До початку конференції залишилось днів 30  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Напрямки та тенденції розвитку економіки України (20.12.2017)

Відображено [1-20] з 36 Сторінки: 1 2 
 
ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Автор: Алиев Магеррам Арастун огли, студент, Днепровський национальний университет имени Олеся Гончара
20.12.2017 16:50
 
 
АНАЛІЗ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Автор: Баглюк Ю.Б., кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Гнідунець Д.В., студент 2 курсу економічного факультету, спеціальності «Управління персоналом та економіка праці», Донецький національний університет імені Василя Стуса
20.12.2017 16:19
 
 
CУЧАСНИЙ СТАН ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Бєлашова Марія Дмитрівна, студентка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
20.12.2017 16:31
 
 
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Бурик Зоряна Михайлівна, кандидат наук з державного управління, ст. викл. кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
06.03.2018 15:06
 
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКОВОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МИТНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Войцещук Андрій Дмитрович, кандидат економічних наук, директор Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС України
26.12.2017 22:56
 
 
ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Діденко Єлизавета Андріївна, студентка, Київський національний торговельно-економічний університет, м.Київ; Повар Альона Станіславівна, студентка, Київський національний торговельно-економічний університет, м.Київ
18.12.2017 18:43
 
 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ
[Секція 9. Економічна наука та освіта]
Автор: Дорощук Н.І., аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування
10.01.2018 11:07
 
 
ПИТАННЯ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ТАКСОНОМІЯ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Єфіменко Тетяна Іванівна, кандидат економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту Українського державного університету залізничного транспорту м. Харків; Орлова Вікторія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Українського державного університету залізничного транспорту м. Харків
21.12.2017 15:26
 
 
АНАЛІЗ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Запорожець Оксана Віталіївна, викладач фінансово-економічних дисциплін, Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
18.12.2017 18:26
 
 
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Кадирова Маргарита Радiковна, магістр, Донбаський державний технічний університет
15.12.2017 19:51
 
 
 
РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ У СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З КОНТРОЛІНГОМ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Климчук Наталія Яківна, старший викладач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, Університет Державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна; Алпатова Анна Михайлівна, студентка групи ФББ-14-7, Університет Державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна
12.12.2017 17:47
 
 
ВИКОРИСТАННЯ NLP-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЯМИХ ПРОДАЖІВ НА ТУРПІДПРИЄМСТВІ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Костючко Василь Миколайович, асистент кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка»
10.12.2017 17:16
 
 
ОГЛЯД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Автор: Криворучко О.П., аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування
10.01.2018 11:13
 
 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Лець Ганна Сергіївна, студентка, Донбаський державний технічний університет; Параскеева Алена Магомедовна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Донбаський державний технічний університет
12.12.2017 17:33
 
 
ПРОЦЕНТНА ПОЛІТИКА НБУ ЗА РЕЖИМУ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Лукановська Анна Юріївна, студентка групи ЕкфМ-52с, Львівський національний університет імені І.Франка
19.12.2017 16:39
 
 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Майстеренко Тетяна Євгеніївна, студентка 4 курсу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
20.12.2017 17:15
 
 
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Малков Д.І., аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування
10.01.2018 10:48
 
 
ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ДЛЯ ПП «КРЕАТИВ» ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ МАРКУВАННЯ»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Мамалига Світлана Василівна, старший викладач, Вінницький національний аграрний університет; Попадинець Наталія Петрівна, студентка, Вінницький національний аграрний університет
15.12.2017 19:39
 
 
УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Марчук Вікторія Павлівна, студентка гpyпи OМР-16-1, Навчально-науковий інститут oблiкy, aнaлiзy тa ayдитy, Університет державної податкової служби України
20.12.2017 17:33
 
 
АМЕРИКАНСЬКЕ КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІКАХ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Мединська Тетяна Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент, Рівненський гуманітарний університет
20.12.2017 17:19
 
Відображено [1-20] з 36 Сторінки: 1 2 © 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.448 сек. / Mysql: 803 (0.388 сек.)