:: ECONOMY :: Конференції 2017 :: Напрямки та тенденції розвитку економіки України (20.12.2017) :: ECONOMY :: Конференції 2017 :: Напрямки та тенденції розвитку економіки України (20.12.2017)
:: ECONOMY :: Конференції 2017 :: Напрямки та тенденції розвитку економіки України (20.12.2017)
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 32

Термін подання матеріалів

16 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Напрямки та тенденції розвитку економіки України (20.12.2017)

Відображено [1-20] з 36 Сторінки: 1 2 
 
ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Автор: Алиев Магеррам Арастун огли, студент, Днепровський национальний университет имени Олеся Гончара
20.12.2017 16:50
 
 
АНАЛІЗ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Автор: Баглюк Ю.Б., кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Гнідунець Д.В., студент 2 курсу економічного факультету, спеціальності «Управління персоналом та економіка праці», Донецький національний університет імені Василя Стуса
20.12.2017 16:19
 
 
CУЧАСНИЙ СТАН ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Бєлашова Марія Дмитрівна, студентка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
20.12.2017 16:31
 
 
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Бурик Зоряна Михайлівна, кандидат наук з державного управління, ст. викл. кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
06.03.2018 15:06
 
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКОВОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МИТНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Войцещук Андрій Дмитрович, кандидат економічних наук, директор Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС України
26.12.2017 22:56
 
 
ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Діденко Єлизавета Андріївна, студентка, Київський національний торговельно-економічний університет, м.Київ; Повар Альона Станіславівна, студентка, Київський національний торговельно-економічний університет, м.Київ
18.12.2017 18:43
 
 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ
[Секція 9. Економічна наука та освіта]
Автор: Дорощук Н.І., аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування
10.01.2018 11:07
 
 
ПИТАННЯ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ТАКСОНОМІЯ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Єфіменко Тетяна Іванівна, кандидат економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту Українського державного університету залізничного транспорту м. Харків; Орлова Вікторія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Українського державного університету залізничного транспорту м. Харків
21.12.2017 15:26
 
 
АНАЛІЗ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Запорожець Оксана Віталіївна, викладач фінансово-економічних дисциплін, Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
18.12.2017 18:26
 
 
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Кадирова Маргарита Радiковна, магістр, Донбаський державний технічний університет
15.12.2017 19:51
 
 
 
РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ У СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З КОНТРОЛІНГОМ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Климчук Наталія Яківна, старший викладач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, Університет Державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна; Алпатова Анна Михайлівна, студентка групи ФББ-14-7, Університет Державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна
12.12.2017 17:47
 
 
ВИКОРИСТАННЯ NLP-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЯМИХ ПРОДАЖІВ НА ТУРПІДПРИЄМСТВІ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Костючко Василь Миколайович, асистент кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка»
10.12.2017 17:16
 
 
ОГЛЯД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Автор: Криворучко О.П., аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування
10.01.2018 11:13
 
 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Лець Ганна Сергіївна, студентка, Донбаський державний технічний університет; Параскеева Алена Магомедовна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Донбаський державний технічний університет
12.12.2017 17:33
 
 
ПРОЦЕНТНА ПОЛІТИКА НБУ ЗА РЕЖИМУ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Лукановська Анна Юріївна, студентка групи ЕкфМ-52с, Львівський національний університет імені І.Франка
19.12.2017 16:39
 
 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Майстеренко Тетяна Євгеніївна, студентка 4 курсу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
20.12.2017 17:15
 
 
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Малков Д.І., аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування
10.01.2018 10:48
 
 
ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ДЛЯ ПП «КРЕАТИВ» ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ МАРКУВАННЯ»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Мамалига Світлана Василівна, старший викладач, Вінницький національний аграрний університет; Попадинець Наталія Петрівна, студентка, Вінницький національний аграрний університет
15.12.2017 19:39
 
 
УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Марчук Вікторія Павлівна, студентка гpyпи OМР-16-1, Навчально-науковий інститут oблiкy, aнaлiзy тa ayдитy, Університет державної податкової служби України
20.12.2017 17:33
 
 
АМЕРИКАНСЬКЕ КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІКАХ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Мединська Тетяна Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент, Рівненський гуманітарний університет
20.12.2017 17:19
 
Відображено [1-20] з 36 Сторінки: 1 2 © 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.700 сек. / Mysql: 1482 (0.601 сек.)