:: ECONOMY :: Конференції 2023 :: Світ наукових досліджень. Випуск 16 (16-17.02.2023) :: ECONOMY :: Конференції 2023 :: Світ наукових досліджень. Випуск 16 (16-17.02.2023)
:: ECONOMY :: Конференції 2023 :: Світ наукових досліджень. Випуск 16 (16-17.02.2023)
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 30

Термін подання матеріалів

24 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 2  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

3. Педагогічні науки;

Відображено [1-20] з 25 Сторінки: 1 2 
 
EXPERIENCE OF PREPARING STUDENTS FOR TAKING AN OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Igor Zinoviovych Gladchuk, MD, professor, Head of the Department of Obstetrics and Gynecology, Odesa National Medical University; Yuri Ivanovich Karpenko, MD, professor, Head of the Department of Internal Medicine №1 with the course of cardiovascular pathology, Odesa National Medical University; Oksana Mykolaivna Pavlovska, Ph.D., Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Odesa National medical university; Olga Valeriivna Savelyeva, Ph.D., Associate Professor, Department of Internal Medicine №1 with the course of cardiovascular pathology, Odesa National Medical University; Kateryna Mykolaivna Pavlovska, Ph.D., Associate Professor, Department of Internal Medicine №1 with the course of cardiovascular pathology, Odesa National Medical University
17.02.2023 16:46
 
 
ESSENTIAL VOCABULARY FOR ONLINE LESSONS
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Yuliia Bozhko, PhD in Philology, Department of Theory and Practice of the English Language, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
16.02.2023 14:38
 
 
СТУПІНЬ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Алтухов Вадим Анатолійович, кандидат педагогічних наук, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
05.02.2023 15:31
 
 
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ “ТРАВМИ ОРГАНА ЗОРУ” ІНТЕРНАМИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ “ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА”
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Венгер Людмила Віленівна, доктор медичних наук, Одеський національний медичний університет; Іваніцька Олена В’ячеславівна, кандидат медичних наук, Одеський національний медичний університет; В’язовський Юрій Ігорович, кандидат медичних наук, кафедра офтальмології, Одеський національний медичний університет
17.02.2023 18:36
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПІД ЧАС ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Вітвіцький Вадим Олександрович, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
15.02.2023 13:27
 
 
АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Власенко Ярослав Вячеславович, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
15.02.2023 14:33
 
 
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Губіна Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Фрицюк Валентина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
19.01.2023 15:03
 
 
THE USE OF FORMATIVE ASSESSMENT TECHNIQUES IN COVID-19 AND WAR TIME TERMS
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Єлісєєв Ігор Анатолійович, старший викладач, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького
27.01.2023 13:21
 
 
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Звєкова Вікторія Корніївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Ізмаїльський державний гуманітарний університет,
30.01.2023 01:00
 
 
ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Здоровець Тетяна Григорівна, здобувачка освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 013 Початкова освіта Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, практичний психолог Талалаївського ліцею Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області
16.02.2023 22:07
 
 
 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ ХОРЕОГРАФІЇ: НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Лиманська Ольга Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Барабаш Ольга Володимирівна, старший викладач кафедри хореографії, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
02.02.2023 22:35
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Марусич Оксана Олександрівна, Полтавський державний медичний університет
16.02.2023 22:55
 
 
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Мохір Ганна Сергіївна, здобувачка освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 013 Початкова освіта Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, соціальний педагог Ніжинської гімназії № 10
17.02.2023 12:04
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У США
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Музика Яна Вікторівна, аспірантка II курсу, викладач-стажист кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
13.02.2023 14:45
 
 
ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ У ВИКЛАДАННІ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Наумик Антон Сергійович, здобувач вищої освіти, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Ядловська Ольга Степанівна, доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
12.02.2023 20:07
 
 
ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Поліщук Наталія Миколаївна, викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, здобувач ОС «доктор філософії», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
16.02.2023 22:49
 
 
ЗАСТОСУВАННЯ ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Романюк Вікторія Леонідівна, старший викладач кафедри мовної підготовки, Київський інститут Національної гвардії України, м. Київ, Україна
08.02.2023 10:28
 
 
КРАЄЗНАВЧІ ЕКСКУРСІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Романюк Оксана Миколаївна, кандидат біологічних наук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Романюк Василь Васильович, кандидат біологічних наук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці
25.01.2023 17:50
 
 
СТРУКТУРА АНГЛОМОВНОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Русалкіна Людмила Георгіївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри філософії, біоетики та іноземних мов, Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
15.02.2023 23:24
 
 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОКОЛІННЯ Z
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Рябовол Ганна Серафимівна, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
12.02.2023 21:47
 
Відображено [1-20] з 25 Сторінки: 1 2 © 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.207 сек. / Mysql: 1424 (0.163 сек.)