:: ECONOMY :: Конференції 2016 :: Проблеми та перспективи економічного розвитку країни :: ECONOMY :: Конференції 2016 :: Проблеми та перспективи економічного розвитку країни
:: ECONOMY :: Конференції 2016 :: Проблеми та перспективи економічного розвитку країни
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 31

Термін подання матеріалів

20 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 23  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Проблеми та перспективи економічного розвитку країни

Відображено [1-20] з 33 Сторінки: 1 2 
 
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Базюк Владислав Вікторович, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету; Мотолін Максим Олексійович, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
16.05.2016 13:40
 
 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Вовк Валентина Миколаївна, студентка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
26.05.2016 12:38
 
 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гайдаржийська Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна; Білковська Дар’я Ігорівна, студентка Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна
18.05.2016 20:36
 
 
КІОТСЬКІ УРОКИ ДЛЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Гайдуцький Іван Павлович, кандидат економічних наук
08.02.2017 16:50
 
 
ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гладка Лариса Ігорівна, кафедри економіки підприємств Університету митної справи та фінансів; Нечай Діана Володимирівна, студентка Університету митної справи та фінансів
26.05.2016 13:39
 
 
ЕКОНОМІКО-ОСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА КАРЛА КОБЕРСЬКОГО ТА ЙОГО АВТОРИТЕТНІСТЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА КООПЕРАТИВНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ): КООПЕРАТИВНИХ РУХ, ШКІЛЬНИЦТВО
[Секція 9. Економічна наука та освіта]
Автор: Голубка Михайло Михайлович, викладач вищої категорії Львівського кооперативного коледжу економіки і права
11.05.2016 16:01
 
 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Автор: Залюбовський Валерій Ігорович, студент, Національний Технічний Університет «Харківський політехнічний інститут»
26.05.2016 13:50
 
 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Кашпрук Марія Василівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Борисюк Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
26.05.2016 12:11
 
 
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Кишко Анастасія Русланівна, студентка Буковинського державного фінансово-економічного коледжу
16.05.2016 13:57
 
 
ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Кравцова Катерина Геннадіївна, студент, Харківський інститут фінансів Українського Університету фінансів та міжнародної торгівлі
12.05.2016 12:51
 
 
 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Левкова Юлія, студентка, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
26.05.2016 19:49
 
 
ПРИБУТКОВІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Леонова Аліна Олександрівна, студентка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; Хоменко Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінанси та кредит» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, м. Кременчук
24.05.2016 13:49
 
 
АНАЛІЗ ЗМІН В СТРУКТУРІ ДОХОДІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Лісницький Віктор Валерійович, студент Університету Державної фіскальної служби України
23.05.2016 19:25
 
 
АГРОМАРКЕТИНГ І ЙОГО РОЛЬ В РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Мачіха Ірина Володимирівна, студентка економічного факультету ДВНЗ «Львівський національний аграрний університет», м. Дубляни
27.05.2016 09:51
 
 
ВИМІР ПОТУЖНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Мінкін Олександр Юрійович, факультет менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України«Київський політехнічний інститут»
26.05.2016 13:01
 
 
ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ПОТУЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Мінкін Олександр Юрійович, факультет менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України«Київський політехнічний інститут»
26.05.2016 13:09
 
 
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Мінкович Вікторія Тарасівна, старший викладач кафедри фінансів і банківської справи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород; Данканич Габріела Володимирівна, студентка 4 курсу напряму підготовки «Фінанси і кредит» ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород
24.05.2016 13:14
 
 
ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ, ЙОГО ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ В ПРОЦЕСІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Мінкович Вікторія Тарасівна, старший викладач кафедри фінансів і банківської справи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород; Пулим Діана Михайлівна, студентка 4 курсу напряму підготовки «Фінанси і кредит», ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород
26.05.2016 13:29
 
 
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Моршна Олег Миколайович, Навчально-науковий інститут економіки і управління, студент Національного університету харчових технологій м.Київ, Україна
24.05.2016 14:11
 
 
СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Нестеренко Ірина Дмитрівна, студентка, Національний університет «Львівська політехніка»
26.05.2016 11:24
 
Відображено [1-20] з 33 Сторінки: 1 2 © 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.211 сек. / Mysql: 1424 (0.163 сек.)