:: ECONOMY :: Конференції 2016 :: Проблеми та перспективи економічного розвитку країни :: ECONOMY :: Конференції 2016 :: Проблеми та перспективи економічного розвитку країни
:: ECONOMY :: Конференції 2016 :: Проблеми та перспективи економічного розвитку країни
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Проблеми та перспективи економічного розвитку країни

Відображено [1-20] з 33 Сторінки: 1 2 
 
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Базюк Владислав Вікторович, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету; Мотолін Максим Олексійович, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
16.05.2016 13:40
 
 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Вовк Валентина Миколаївна, студентка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
26.05.2016 12:38
 
 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гайдаржийська Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна; Білковська Дар’я Ігорівна, студентка Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна
18.05.2016 20:36
 
 
КІОТСЬКІ УРОКИ ДЛЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Гайдуцький Іван Павлович, кандидат економічних наук
08.02.2017 16:50
 
 
ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гладка Лариса Ігорівна, кафедри економіки підприємств Університету митної справи та фінансів; Нечай Діана Володимирівна, студентка Університету митної справи та фінансів
26.05.2016 13:39
 
 
ЕКОНОМІКО-ОСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА КАРЛА КОБЕРСЬКОГО ТА ЙОГО АВТОРИТЕТНІСТЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА КООПЕРАТИВНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ): КООПЕРАТИВНИХ РУХ, ШКІЛЬНИЦТВО
[Секція 9. Економічна наука та освіта]
Автор: Голубка Михайло Михайлович, викладач вищої категорії Львівського кооперативного коледжу економіки і права
11.05.2016 16:01
 
 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Автор: Залюбовський Валерій Ігорович, студент, Національний Технічний Університет «Харківський політехнічний інститут»
26.05.2016 13:50
 
 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Кашпрук Марія Василівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Борисюк Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
26.05.2016 12:11
 
 
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Кишко Анастасія Русланівна, студентка Буковинського державного фінансово-економічного коледжу
16.05.2016 13:57
 
 
ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Кравцова Катерина Геннадіївна, студент, Харківський інститут фінансів Українського Університету фінансів та міжнародної торгівлі
12.05.2016 12:51
 
 
 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Левкова Юлія, студентка, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
26.05.2016 19:49
 
 
ПРИБУТКОВІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Леонова Аліна Олександрівна, студентка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; Хоменко Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінанси та кредит» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, м. Кременчук
24.05.2016 13:49
 
 
АНАЛІЗ ЗМІН В СТРУКТУРІ ДОХОДІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Лісницький Віктор Валерійович, студент Університету Державної фіскальної служби України
23.05.2016 19:25
 
 
АГРОМАРКЕТИНГ І ЙОГО РОЛЬ В РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Мачіха Ірина Володимирівна, студентка економічного факультету ДВНЗ «Львівський національний аграрний університет», м. Дубляни
27.05.2016 09:51
 
 
ВИМІР ПОТУЖНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Мінкін Олександр Юрійович, факультет менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України«Київський політехнічний інститут»
26.05.2016 13:01
 
 
ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ПОТУЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Мінкін Олександр Юрійович, факультет менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України«Київський політехнічний інститут»
26.05.2016 13:09
 
 
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Мінкович Вікторія Тарасівна, старший викладач кафедри фінансів і банківської справи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород; Данканич Габріела Володимирівна, студентка 4 курсу напряму підготовки «Фінанси і кредит» ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород
24.05.2016 13:14
 
 
ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ, ЙОГО ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ В ПРОЦЕСІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Мінкович Вікторія Тарасівна, старший викладач кафедри фінансів і банківської справи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород; Пулим Діана Михайлівна, студентка 4 курсу напряму підготовки «Фінанси і кредит», ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород
26.05.2016 13:29
 
 
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Моршна Олег Миколайович, Навчально-науковий інститут економіки і управління, студент Національного університету харчових технологій м.Київ, Україна
24.05.2016 14:11
 
 
СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Нестеренко Ірина Дмитрівна, студентка, Національний університет «Львівська політехніка»
26.05.2016 11:24
 
Відображено [1-20] з 33 Сторінки: 1 2 © 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.207 сек. / Mysql: 840 (0.172 сек.)