:: ECONOMY :: Конференції 2016 :: Проблеми стабілізації економіки країни :: ECONOMY :: Конференції 2016 :: Проблеми стабілізації економіки країни
:: ECONOMY :: Конференції 2016 :: Проблеми стабілізації економіки країни
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 31

Термін подання матеріалів

20 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 23  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Проблеми стабілізації економіки країни

Відображено [1-20] з 120 Сторінки: 1 2 3 4 5 6 
 
INTERNET AS AN EFFICIENT MARKETING TOOL FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Cheprakova Anasstasiia Andriivna, Graduate student, Odessa National Economic University
10.12.2016 16:03
 
 
ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Алакадієва Ліана Магомедівна, студент факультету менеджменту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
17.12.2016 16:41
 
 
ПОКРАЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Алєксов Дмитро Володимирович, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
15.12.2016 19:21
 
 
КОНВЕРГЕНЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИХОДУ НА НОВІ РИНКИ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Алєксов Дмитро Володимирович, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
15.12.2016 19:37
 
 
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТОВАРУ НА ПРИКЛАДІ ТМ «ROSHEN»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Асаулюк Денис Євгенiйович, здобувач освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Економіка підприємства», Вінницький торговельно-економічний інститут, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Вінниця, Україна; Поліщук Ірина Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Вінниця, Україна
29.11.2016 18:08
 
 
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Білик І., студент Київського національного лінгвістичного університету кафедри маркетингу та менеджменту
16.12.2016 20:54
 
 
ПIДХOДИ ДO КЕРУВАННЯ ПРИБУТКOМ ПIДПРИЄМCТВA У ТЕПЕРЕШНІЙ ЧАС
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Богацька Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна; Асаулюк Денис Євгенiйович, здобувач вищої освіти, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна
29.11.2016 18:18
 
 
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНIВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Болбас Світлана Миколаївна, студентка, Університет митної справи та фінансів
18.12.2016 16:42
 
 
КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ УКРАЇНИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Брожак Олександра Вікторівна, студентка, Університет митної справи та фінансів
18.12.2016 16:48
 
 
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ У ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ. МЕТОД ГРУПУВАННЯ/STATISTICAL METHODS IN ECONOMIC ANALYSIS. METHOD OF GROUPING
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Автор: Бурдун Олександр Сергійович, студент факультету економіки і права, Київський національний лінгвістичний університет
14.12.2016 18:45
 
 
 
ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ КРАЇНИ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Ващук Ірина Петрівна, студентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Данилевська–Жугунісова Ольга Євгенівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України
14.12.2016 16:13
 
 
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Вільчинська Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету; Бевз Олена Олександрівна, студентка, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
17.12.2016 17:38
 
 
МІСЦЕВІ ПOЗИКИ ТА ЇХ POЗВИТOК В УКPАЇНІ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Вовченко Геннадій Геннадійович, студент, Університет митної справи та фінансів
16.12.2016 16:31
 
 
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Войтюк Анюта Валеріївна, студентка, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна
08.12.2016 14:41
 
 
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Волкова Милиця В’ячеславівна, кандидат економічних наук, доцент Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
14.12.2016 13:25
 
 
ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Вороніна Олена Олегівна, здобувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
18.12.2016 11:20
 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гайдаржийська Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ; Лункіна Ірина Юріївна, студентка Національного авіаційного університету, м. Київ
16.12.2016 16:15
 
 
НОВІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА РИНКУ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Гакман Олексій, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці
13.12.2016 15:21
 
 
КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ ЯК ЗАСІБ МОДЕЛЮВАННЯ
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Автор: Геделевич Єлена Василівна, здобувач, кафедра економіки підприємства і підприємництва, Хмельницький національний університет
16.12.2016 17:04
 
 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ФОРМАТ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гросул Вікторія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, Харківський державний університет харчування та торгівлі; Іванова Тетяна Павлівна, старший викладач, Харківський державний університет харчування та торгівлі
18.12.2016 16:28
 
Відображено [1-20] з 120 Сторінки: 1 2 3 4 5 6 © 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.211 сек. / Mysql: 1424 (0.169 сек.)