:: ECONOMY :: Конференції 2016 :: Проблеми стабілізації економіки країни :: ECONOMY :: Конференції 2016 :: Проблеми стабілізації економіки країни
:: ECONOMY :: Конференції 2016 :: Проблеми стабілізації економіки країни
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 25

Термін подання матеріалів

14 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Проблеми стабілізації економіки країни

Відображено [1-20] з 120 Сторінки: 1 2 3 4 5 6 
 
INTERNET AS AN EFFICIENT MARKETING TOOL FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Cheprakova Anasstasiia Andriivna, Graduate student, Odessa National Economic University
10.12.2016 16:03
 
 
ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Алакадієва Ліана Магомедівна, студент факультету менеджменту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
17.12.2016 16:41
 
 
ПОКРАЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Алєксов Дмитро Володимирович, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
15.12.2016 19:21
 
 
КОНВЕРГЕНЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИХОДУ НА НОВІ РИНКИ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Алєксов Дмитро Володимирович, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
15.12.2016 19:37
 
 
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТОВАРУ НА ПРИКЛАДІ ТМ «ROSHEN»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Асаулюк Денис Євгенiйович, здобувач освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Економіка підприємства», Вінницький торговельно-економічний інститут, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Вінниця, Україна; Поліщук Ірина Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Вінниця, Україна
29.11.2016 18:08
 
 
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Білик І., студент Київського національного лінгвістичного університету кафедри маркетингу та менеджменту
16.12.2016 20:54
 
 
ПIДХOДИ ДO КЕРУВАННЯ ПРИБУТКOМ ПIДПРИЄМCТВA У ТЕПЕРЕШНІЙ ЧАС
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Богацька Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна; Асаулюк Денис Євгенiйович, здобувач вищої освіти, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна
29.11.2016 18:18
 
 
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНIВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Болбас Світлана Миколаївна, студентка, Університет митної справи та фінансів
18.12.2016 16:42
 
 
КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ УКРАЇНИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Брожак Олександра Вікторівна, студентка, Університет митної справи та фінансів
18.12.2016 16:48
 
 
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ У ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ. МЕТОД ГРУПУВАННЯ/STATISTICAL METHODS IN ECONOMIC ANALYSIS. METHOD OF GROUPING
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Автор: Бурдун Олександр Сергійович, студент факультету економіки і права, Київський національний лінгвістичний університет
14.12.2016 18:45
 
 
 
ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ КРАЇНИ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Ващук Ірина Петрівна, студентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Данилевська–Жугунісова Ольга Євгенівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України
14.12.2016 16:13
 
 
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Вільчинська Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету; Бевз Олена Олександрівна, студентка, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
17.12.2016 17:38
 
 
МІСЦЕВІ ПOЗИКИ ТА ЇХ POЗВИТOК В УКPАЇНІ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Вовченко Геннадій Геннадійович, студент, Університет митної справи та фінансів
16.12.2016 16:31
 
 
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Войтюк Анюта Валеріївна, студентка, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна
08.12.2016 14:41
 
 
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Волкова Милиця В’ячеславівна, кандидат економічних наук, доцент Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
14.12.2016 13:25
 
 
ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Вороніна Олена Олегівна, здобувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
18.12.2016 11:20
 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гайдаржийська Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ; Лункіна Ірина Юріївна, студентка Національного авіаційного університету, м. Київ
16.12.2016 16:15
 
 
НОВІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА РИНКУ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Гакман Олексій, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці
13.12.2016 15:21
 
 
КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ ЯК ЗАСІБ МОДЕЛЮВАННЯ
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Автор: Геделевич Єлена Василівна, здобувач, кафедра економіки підприємства і підприємництва, Хмельницький національний університет
16.12.2016 17:04
 
 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ФОРМАТ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гросул Вікторія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, Харківський державний університет харчування та торгівлі; Іванова Тетяна Павлівна, старший викладач, Харківський державний університет харчування та торгівлі
18.12.2016 16:28
 
Відображено [1-20] з 120 Сторінки: 1 2 3 4 5 6 © 2010-2023 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.306 сек. / Mysql: 1277 (0.246 сек.)