:: ECONOMY :: Конференції 2017 :: Розвиток економічної науки на сучасному етапі (28.11.2017) :: ECONOMY :: Конференції 2017 :: Розвиток економічної науки на сучасному етапі (28.11.2017)
:: ECONOMY :: Конференції 2017 :: Розвиток економічної науки на сучасному етапі (28.11.2017)
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 7

Термін подання матеріалів

24 лютого 2022

До початку конференції залишилось днів 38  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Розвиток економічної науки на сучасному етапі (28.11.2017)

Відображено [1-20] з 58 Сторінки: 1 2 3 
 
ECOBIOPOLITICAL CONCEPT OF SOCIAL DEVELOPMENT
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Diachenko Olena PhD, Sumy National Agrarian University
29.11.2017 19:34
 
 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСХОДОВ АВИАПЕРЕВОЗКИ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Аль-Газу Али, кандидат экономических наук, Киевский Национальный Экономический Университет имени Гетьмана
27.11.2017 20:09
 
 
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Арєхова М.М., студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна; Ясько К. В., студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна
13.11.2017 18:47
 
 
СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОЇ ТА РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Біла Ірина Василівна, викладач комерційних дисциплін, Криворізький державний комерційно-економічний технікум
23.11.2017 17:36
 
 
ОЦІНКА ДЕФІНІЦІЙ КАТЕГОРІЇ «ВИТРАТИ» ЯК ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Білик Вікторія Павлівна, студентка освітнього ступеня «Магістр», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
28.11.2017 19:08
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ В УКРАЇНІ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ В НИХ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Блащук Марія Богданівна, студентка групи ОА-34, Національний університет «Львівська політехніка»
28.11.2017 19:25
 
 
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ПОНЯТЬ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Булах Ірина Іванівна, викладач вищої категорії, Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва; Шиманська Олена Володимирівна, викладач вищої категорії, Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва
10.11.2017 10:13
 
 
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Ведута Людмила Леонідівна, старший викладач кафедри менеджменту, факультет менеджменту та маркетингу, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Довгань Л.Є., кандидат економічних наук,професор кафедри менеджменту, факультет менеджменту та маркетингу, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
24.11.2017 17:35
 
 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Власова Дар'я Олександрівна, магістр, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна
28.11.2017 17:29
 
 
АНАЛИЗ И ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Волотович Виктория Антоновна, магистрант, Академия управления при Президенте Республики Беларусь
10.11.2017 18:09
 
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ У НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДАХ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Гожуловський Сергій Сергійович, студент, Університет державної фіскальної служби України
27.11.2017 19:00
 
 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ СУСПІЛЬСТВА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
[Секція 9. Економічна наука та освіта]
Автор: Горбачевська Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і інформаційних технологій, Львівський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
29.11.2017 19:12
 
 
ВПЛИВ ІММІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ДОБРОБУТ США
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Горивенко Христина Сергіївна студентка магістратури спеціальності міжнародні економічні відносини, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
28.11.2017 18:16
 
 
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гринько Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний унiверситет імені О.Гончара, м. Дніпро, Україна; Михайлова Дарина Олександрівна, магістр, Дніпровський національний унiверситет імені О.Гончара, м. Дніпро, Україна
27.11.2017 19:43
 
 
КООПЕРАТИВНІ БАНКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Добровольська Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
29.11.2017 19:44
 
 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Дученко Марина Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Ганіч Світлана Сергіївна, студентка факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
27.11.2017 20:28
 
 
ПРОБЛЕМИ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Єсіпко Яна Ярославівна, студентка, Ірпінський державний коледж економіки та права
28.11.2017 17:36
 
 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ООО «ОЛЕНИЧ ГРУПП ЛТД»
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Ильченко Наталья Олеговна, магистр, Факультет международной Экономики, Одесский национальный экономический университет
27.11.2017 19:12
 
 
ОСНОВНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Карпенко Руслана Олександрівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
24.11.2017 17:16
 
 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ СПОЖИВАЧЕМ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Карпенко Руслана Олександрівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
22.11.2017 16:43
 
Відображено [1-20] з 58 Сторінки: 1 2 3 © 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.323 сек. / Mysql: 803 (0.278 сек.)