:: ECONOMY :: Конференції 2017 :: Розвиток економічної науки на сучасному етапі (28.11.2017) :: ECONOMY :: Конференції 2017 :: Розвиток економічної науки на сучасному етапі (28.11.2017)
:: ECONOMY :: Конференції 2017 :: Розвиток економічної науки на сучасному етапі (28.11.2017)
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 32

Термін подання матеріалів

16 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Розвиток економічної науки на сучасному етапі (28.11.2017)

Відображено [1-20] з 58 Сторінки: 1 2 3 
 
ECOBIOPOLITICAL CONCEPT OF SOCIAL DEVELOPMENT
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Diachenko Olena PhD, Sumy National Agrarian University
29.11.2017 19:34
 
 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСХОДОВ АВИАПЕРЕВОЗКИ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Аль-Газу Али, кандидат экономических наук, Киевский Национальный Экономический Университет имени Гетьмана
27.11.2017 20:09
 
 
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Арєхова М.М., студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна; Ясько К. В., студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна
13.11.2017 18:47
 
 
СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОЇ ТА РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Біла Ірина Василівна, викладач комерційних дисциплін, Криворізький державний комерційно-економічний технікум
23.11.2017 17:36
 
 
ОЦІНКА ДЕФІНІЦІЙ КАТЕГОРІЇ «ВИТРАТИ» ЯК ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Білик Вікторія Павлівна, студентка освітнього ступеня «Магістр», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
28.11.2017 19:08
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ В УКРАЇНІ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ В НИХ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Блащук Марія Богданівна, студентка групи ОА-34, Національний університет «Львівська політехніка»
28.11.2017 19:25
 
 
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ПОНЯТЬ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Булах Ірина Іванівна, викладач вищої категорії, Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва; Шиманська Олена Володимирівна, викладач вищої категорії, Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва
10.11.2017 10:13
 
 
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Ведута Людмила Леонідівна, старший викладач кафедри менеджменту, факультет менеджменту та маркетингу, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Довгань Л.Є., кандидат економічних наук,професор кафедри менеджменту, факультет менеджменту та маркетингу, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
24.11.2017 17:35
 
 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Власова Дар'я Олександрівна, магістр, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна
28.11.2017 17:29
 
 
АНАЛИЗ И ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Волотович Виктория Антоновна, магистрант, Академия управления при Президенте Республики Беларусь
10.11.2017 18:09
 
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ У НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДАХ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Гожуловський Сергій Сергійович, студент, Університет державної фіскальної служби України
27.11.2017 19:00
 
 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ СУСПІЛЬСТВА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
[Секція 9. Економічна наука та освіта]
Автор: Горбачевська Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і інформаційних технологій, Львівський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
29.11.2017 19:12
 
 
ВПЛИВ ІММІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ДОБРОБУТ США
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Горивенко Христина Сергіївна студентка магістратури спеціальності міжнародні економічні відносини, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
28.11.2017 18:16
 
 
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гринько Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний унiверситет імені О.Гончара, м. Дніпро, Україна; Михайлова Дарина Олександрівна, магістр, Дніпровський національний унiверситет імені О.Гончара, м. Дніпро, Україна
27.11.2017 19:43
 
 
КООПЕРАТИВНІ БАНКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Добровольська Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
29.11.2017 19:44
 
 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Дученко Марина Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Ганіч Світлана Сергіївна, студентка факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
27.11.2017 20:28
 
 
ПРОБЛЕМИ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Єсіпко Яна Ярославівна, студентка, Ірпінський державний коледж економіки та права
28.11.2017 17:36
 
 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ООО «ОЛЕНИЧ ГРУПП ЛТД»
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Ильченко Наталья Олеговна, магистр, Факультет международной Экономики, Одесский национальный экономический университет
27.11.2017 19:12
 
 
ОСНОВНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Карпенко Руслана Олександрівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
24.11.2017 17:16
 
 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ СПОЖИВАЧЕМ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Карпенко Руслана Олександрівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
22.11.2017 16:43
 
Відображено [1-20] з 58 Сторінки: 1 2 3 © 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.181 сек. / Mysql: 1482 (0.143 сек.)