:: ECONOMY :: Конференції 2018 :: Світ економічної науки. Випуск 9 (27.11.2018) :: ECONOMY :: Конференції 2018 :: Світ економічної науки. Випуск 9 (27.11.2018)
:: ECONOMY :: Конференції 2018 :: Світ економічної науки. Випуск 9 (27.11.2018)
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 25

Термін подання матеріалів

14 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 13  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Секція 1. Економіка та підприємництво;

Відображено [1-20] з 24 Сторінки: 1 2 
 
EXCHANGE RATE AS A COMPONENT OF ENHANCING EXPORTS COMPETITIVENESS
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Barvinok V., master student, Education and Research Institute for Business Technologies “UAB” of Sumy State University; Zhuravka F., professor of international economic relationship department, Education and Research Institute for Business Technologies “UAB” of Sumy State University
27.11.2018 12:55
 
 
IMPROVING MECHANISM OF ENTERPRISE`S FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Prykhozhai U., Master students, Doctor of economics, research advisor F. Zhuravka Education and Research Institute for Business Technologies “UAB” of Sumy State University
26.11.2018 18:05
 
 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Андрусь Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського; Вовк Микола Юрійович, магістрант кафедри економіки і підприємництва Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського
08.11.2018 10:11
 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО/СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Ачкасов Анатолій Єгорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Велитченко Едуард Вікторович, магістрант, кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Олійников Антон Олегович, магістрант, кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
18.11.2018 18:21
 
 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Баранецька Ольга Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань, Тернопільський національний економічний університет; Дем’янчук Роман Сергійович, студент, Тернопільський національний економічний університет
28.11.2018 10:51
 
 
РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО ВИМІРЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Волошина Світлана Василівна, кандидат економічних наук, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
27.11.2018 20:27
 
 
РОЗВИТОК DIGITAL-БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гейдор Алла Петрівна, кандидат економічних наук, Київський національний торговельно-економічний університет; Шевченко Юлія Володимирівна, студентка, Київський національний торговельно-економічний університет
27.11.2018 21:40
 
 
РОЗШИРЕННЯ СФЕР ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ – ОДНА З УМОВ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Герба Ольга Володимирівна, студент-магістр економіки, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Зелінська Галина Олексіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри прикладної економіки, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
21.11.2018 18:14
 
 
РЕСУРСИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ВНУТРІШНІ РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гришина Лариса Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Остапчук Руслан Сергійович, магістр, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
22.11.2018 15:42
 
 
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Грушко Єлизавета Романівна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; Кабанчук Ганна Олександрівна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
27.11.2018 20:30
 
 
 
ПРИВАТИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Денищич Вікторія Олександрівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
21.11.2018 18:02
 
 
РОЗВИТОК РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Джога Віктор Олексійович, студент, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
27.11.2018 12:42
 
 
ВПЛИВ МОРАТОРІЮ НА УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Жадько Костянтин Степанович, економічних наук, професор кафедри підприємництва та економіки підприємств, Університет митної справи та фінансів; Фещенко Ольга Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри підприємництва та економіки підприємств, Університет митної справи та фінансів; Шумигора Катерина Василівна, студентка факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин Університету митної справи та фінансів
27.11.2018 14:20
 
 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Іноземцева Тетяна Валеріївна, магістр, Донбаська державна машинобудівна академія
27.11.2018 19:34
 
 
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Кручко Вікторія Володимирівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
21.11.2018 18:44
 
 
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИКІВ КОМБІКОРМІВ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Мерчанський Володимир Вікторович, кандат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту, економіки та маркетингу, Харківська державна зооветеринарна академія; Скидан Віктор Сергійович, магістр, спеціальність «Менеджмент», Харківська державна зооветеринарна академія
26.11.2018 20:06
 
 
БЮДЖЕТУВАННЯ З НУЛЬОВОЮ БАЗОЮ НА ВІТЧИЗНЯНИХ АГРОПІДПРИЄМСТВАХ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Муровицький Віталій Артурович, студент спеціальності економіка підприємства Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
26.11.2018 19:04
 
 
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Оболенцева Лариса Володимирівна, кандидат економічних наук, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова; Дармо Катерина Євгеніївна, магістр, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
26.11.2018 18:53
 
 
ПАНЕЛЬ ІНДИКАТОРІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Олійник Олеся Віталіївна, аспірантка Національного університету харчових технологій
26.11.2018 18:27
 
 
БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Парахіна Аліна Ігорівна, магістр Київського економічного університету імені Вадима Гетьмана
20.11.2018 18:45
 
Відображено [1-20] з 24 Сторінки: 1 2 © 2010-2023 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.180 сек. / Mysql: 1277 (0.14 сек.)