:: ECONOMY :: Конференції 2018 :: Світ економічної науки. Випуск 9 (27.11.2018) :: ECONOMY :: Конференції 2018 :: Світ економічної науки. Випуск 9 (27.11.2018)
:: ECONOMY :: Конференції 2018 :: Світ економічної науки. Випуск 9 (27.11.2018)
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 30

Термін подання матеріалів

24 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Секція 1. Економіка та підприємництво;

Відображено [1-20] з 24 Сторінки: 1 2 
 
EXCHANGE RATE AS A COMPONENT OF ENHANCING EXPORTS COMPETITIVENESS
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Barvinok V., master student, Education and Research Institute for Business Technologies “UAB” of Sumy State University; Zhuravka F., professor of international economic relationship department, Education and Research Institute for Business Technologies “UAB” of Sumy State University
27.11.2018 12:55
 
 
IMPROVING MECHANISM OF ENTERPRISE`S FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Prykhozhai U., Master students, Doctor of economics, research advisor F. Zhuravka Education and Research Institute for Business Technologies “UAB” of Sumy State University
26.11.2018 18:05
 
 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Андрусь Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського; Вовк Микола Юрійович, магістрант кафедри економіки і підприємництва Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського
08.11.2018 10:11
 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО/СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Ачкасов Анатолій Єгорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Велитченко Едуард Вікторович, магістрант, кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Олійников Антон Олегович, магістрант, кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
18.11.2018 18:21
 
 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Баранецька Ольга Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань, Тернопільський національний економічний університет; Дем’янчук Роман Сергійович, студент, Тернопільський національний економічний університет
28.11.2018 10:51
 
 
РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО ВИМІРЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Волошина Світлана Василівна, кандидат економічних наук, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
27.11.2018 20:27
 
 
РОЗВИТОК DIGITAL-БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гейдор Алла Петрівна, кандидат економічних наук, Київський національний торговельно-економічний університет; Шевченко Юлія Володимирівна, студентка, Київський національний торговельно-економічний університет
27.11.2018 21:40
 
 
РОЗШИРЕННЯ СФЕР ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ – ОДНА З УМОВ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Герба Ольга Володимирівна, студент-магістр економіки, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Зелінська Галина Олексіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри прикладної економіки, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
21.11.2018 18:14
 
 
РЕСУРСИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ВНУТРІШНІ РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гришина Лариса Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Остапчук Руслан Сергійович, магістр, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
22.11.2018 15:42
 
 
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Грушко Єлизавета Романівна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; Кабанчук Ганна Олександрівна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
27.11.2018 20:30
 
 
 
ПРИВАТИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Денищич Вікторія Олександрівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
21.11.2018 18:02
 
 
РОЗВИТОК РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Джога Віктор Олексійович, студент, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
27.11.2018 12:42
 
 
ВПЛИВ МОРАТОРІЮ НА УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Жадько Костянтин Степанович, економічних наук, професор кафедри підприємництва та економіки підприємств, Університет митної справи та фінансів; Фещенко Ольга Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри підприємництва та економіки підприємств, Університет митної справи та фінансів; Шумигора Катерина Василівна, студентка факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин Університету митної справи та фінансів
27.11.2018 14:20
 
 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Іноземцева Тетяна Валеріївна, магістр, Донбаська державна машинобудівна академія
27.11.2018 19:34
 
 
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Кручко Вікторія Володимирівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
21.11.2018 18:44
 
 
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИКІВ КОМБІКОРМІВ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Мерчанський Володимир Вікторович, кандат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту, економіки та маркетингу, Харківська державна зооветеринарна академія; Скидан Віктор Сергійович, магістр, спеціальність «Менеджмент», Харківська державна зооветеринарна академія
26.11.2018 20:06
 
 
БЮДЖЕТУВАННЯ З НУЛЬОВОЮ БАЗОЮ НА ВІТЧИЗНЯНИХ АГРОПІДПРИЄМСТВАХ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Муровицький Віталій Артурович, студент спеціальності економіка підприємства Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
26.11.2018 19:04
 
 
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Оболенцева Лариса Володимирівна, кандидат економічних наук, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова; Дармо Катерина Євгеніївна, магістр, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
26.11.2018 18:53
 
 
ПАНЕЛЬ ІНДИКАТОРІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Олійник Олеся Віталіївна, аспірантка Національного університету харчових технологій
26.11.2018 18:27
 
 
БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Парахіна Аліна Ігорівна, магістр Київського економічного університету імені Вадима Гетьмана
20.11.2018 18:45
 
Відображено [1-20] з 24 Сторінки: 1 2 © 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.266 сек. / Mysql: 1424 (0.21 сек.)