:: ECONOMY :: Конференції 2017 :: Інноваційний потенціал сучасної економічної науки (17.03.2017) :: ECONOMY :: Конференції 2017 :: Інноваційний потенціал сучасної економічної науки (17.03.2017)
:: ECONOMY :: Конференції 2017 :: Інноваційний потенціал сучасної економічної науки (17.03.2017)
 
   
     

Світ наукових досліджень. Випуск 7

Термін подання матеріалів

24 лютого 2022

До початку конференції залишилось днів 30  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Інноваційний потенціал сучасної економічної науки (17.03.2017)

Відображено [1-20] з 54 Сторінки: 1 2 3 
 
NEURAL NETWORKS: A COMPARATIVE STUDYUSING FLEXIBLE NONLINEAR ECONOMETRIC MODELS
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Shevchenko Anton M., Ph.D., International American University, Los Angeles, California
17.03.2017 12:46
 
 
MARKET PRICE OF RISK AND A NEW APPROACH OF ITS ESTIMATION/ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКА “РИНКОВОЇ ЦІНИ ЗА РИЗИК” ТА НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЙОГО ОЦІНКУ
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Автор: Shmatko A.V., Taras Shevchenko National University of Kyiv / Шматько А.В., студентка кафедри “Фінансів”, КНУ ім. T. Шевченка
20.03.2017 14:32
 
 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
[Секція 9. Економічна наука та освіта]
Автор: Бабовал Надія Ростиславівна, здобувач, Тернопільський національний економічний університет
24.02.2017 14:22
 
 
ДЕРЖАВНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Бобух Сергій Олександрович, аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
01.03.2017 19:42
 
 
СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ: ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКОВИХ ІНЖИНІРИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Богма Олена Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, Запорізький національний університет
16.03.2017 15:07
 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Боднар Орися Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»; Гуцуляк Ігор Тарасович, викладач, Тлумацький коледж Львівського НАУ
16.03.2017 11:59
 
 
БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Бодня Дмитро Андрійович, студент, Університет митної справи та фінансів; Поривай Артем Олександрович, студент, Університет митної справи та фінансів
20.03.2017 15:30
 
 
СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО АУТСОРСИНГУ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Бусарєва Тетяна Геннадіївна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
14.01.2017 22:47
 
 
МІСЦЕВІ ПРОГРАМИ СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОБРОБУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Вівчар Олександра Йосипівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»; Гандзюк Юрій Олександрович, студент Національного університету «Львівська політехніка»
20.03.2017 14:22
 
 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА І ПРОДУКЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Вусатенко Єлизавета Олегівна, магістрантка Київського національного університету технологій та дизайну
17.03.2017 11:46
 
 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА КАК ИСТОЧНИК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭКСТЕРНАЛИЙ
[Секція 9. Економічна наука та освіта]
Автор: Горбанев Вадим Сергеевич, аспирант, Национальный горный университет
17.03.2017 11:37
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гросул Вікторія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, Харківський державний університет харчування та торгівлі; Калєнік Ксенія Володимирівна, старший викладач викладач кафедри готельного і ресторанного бізнесу, Харківський державний університет харчування та торгівлі
20.03.2017 13:51
 
 
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДЕПОЗИТНОЇ БАЗИ БАНКУ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Гувернат Анастасія Василівна, студентка, Університет Державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, м. Ірпінь
03.03.2017 09:32
 
 
СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Гувернат Анастасія Василівна, студентка, Університет Державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, м. Ірпінь
03.03.2017 09:34
 
 
НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Гуменюк Владислав, студент магістратури спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
16.03.2017 22:37
 
 
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Древаль Анастасія Миколаївна, студентка Київського національного університету технологій та дизайну
17.03.2017 12:34
 
 
ФОРМУВАННЯ РИНКУ УКРАЇНСЬКОГО БІОПАЛИВА: ПЕРЕДУМОВИ, ПЕРСПЕКТИВИ, СТРАТЕГІЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Дуда Марія Іванівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»
15.03.2017 13:08
 
 
ПРОБЛЕМА ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСОМ ОПОДАТКУВАННЯ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Ільницька Анна Вікторівна, студентка магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
17.03.2017 17:13
 
 
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Автор: Йосипенко Олександр Анатолійович, аспірант кафедри політичної економії КНЕУ ім. В.Гетьмана
08.03.2017 14:59
 
 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Калітенко Дарина Олександрівна, аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
20.03.2017 14:00
 
Відображено [1-20] з 54 Сторінки: 1 2 3 © 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.459 сек. / Mysql: 803 (0.378 сек.)