:: ECONOMY :: МІСЦЕВІ ПРОГРАМИ СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОБРОБУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ :: ECONOMY :: МІСЦЕВІ ПРОГРАМИ СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОБРОБУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
:: ECONOMY :: МІСЦЕВІ ПРОГРАМИ СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОБРОБУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 21

Термін подання матеріалів

26 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 29  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МІСЦЕВІ ПРОГРАМИ СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОБРОБУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

 
20.03.2017 14:22
Автор: Вівчар Олександра Йосипівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»; Гандзюк Юрій Олександрович, студент Національного університету «Львівська політехніка»
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]

Із прийняттям у грудні 2014 року змін до Бюджетного та Податкового кодексів України розпочався новий етап бюджетної децентралізації, метою якої є розширення прав органів місцевого самоврядування та підвищення рівня самостійності місцевих бюджетів [1]. Відповідно до цього, саме на місцеві органи влади відтепер покладаються основні обов’язки щодо забезпечення умов, необхідних для економічного та соціального розвитку територіальних громад [2]. Це, зокрема, передбачає стимулювання зайнятості населення та розвитку місцевого малого та середнього бізнесу. Подібну роль органів місцевого самоврядування також підкреслюють і зарубіжні вчені, стверджуючи, що існує щільний зв’язок між місцевим підприємництвом та місцевим розвитком [3], а отже, інститути місцевої влади повинні активно стимулювати підприємництво у своєму регіоні з метою підвищення рівня життя місцевого населення, що є надзвичайно актуальним для сучасної України.

Метою дослідження є обґрунтування необхідності здійснення українськими органами місцевого самоврядування (ОМС) заходів щодо стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, а також обґрунтування процесу впливу ОМС на розвиток малого та середнього підприємництва в умовах децентралізації.

Експерти, представники бізнес-асоціацій та науковці не мають на сьогодні певної однозначної думки щодо напряму впливу (позитивний чи негативний) децентралізації на мале та середнє підприємництво в Україні. З одного боку, децентралізація може сприяти покращенню умов для малого та середнього бізнесу, оскільки реформа підвищує зацікавленість органів місцевого самоврядування в наповненні місцевих бюджетів, а отже, й стимулюванні діяльності підприємництва. Проте з іншого боку, зосередження влади на місцевому рівні може спричинити зростання рівня корупції в органах місцевого самоврядування та посилення регуляторного впливу [4]. Тому для того, щоби реформа децентралізації мала позитивний вплив на розвиток малого та середнього підприємництва на місцях, необхідно розробити способи ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування та суб’єктів малого та середнього бізнесу.

Завдяки збільшенню частки податкових доходів, що спрямовуються до місцевих бюджетів, зростають обсяги коштів, що є в розпорядженні ОМС. Ці кошти можуть бути спрямовані на розвиток територіальних громад, зокрема покращення інфраструктури, розвиток культури та покращення умов життя населення. На нашу думку, одним із пріоритетних напрямів використання додатково отриманих унаслідок бюджетної децентралізації коштів місцевих бюджетів є стимулювання малого та середнього бізнесу (рис.1).

Рисунок 1. Процес стимулювання органами місцевого самоврядування розвитку малого та середнього підприємництва в контексті реформи децентралізації


Джерело: авторська розробка.


Можливими заходами стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу можуть бути: 1) співпраця ОМС із комерційними банками з метою створення доступних кредитних програм для малого та середнього бізнесу; 2) здійснення диференційованої політики щодо оподаткування, зокрема встановлення на визначений проміжок часу нульового рівня оподаткування для сільських та депресивних територій; 3) спрощення відносин між малим і середнім бізнесом та фіскальними органами; 4) розвиток на регіональному рівні спеціалізованих лізингових компаній, що би надавали послуги малим та середнім підприємствам на більш вигідних умовах; 5) подолання корупції всередині ОМС та забезпечення прозорості програм підтримки малого та середнього бізнесу [3, 4, 5].


Як висновок, підвищення рівня добробуту територіальних громад можливе шляхом спрямування частини додаткових коштів, отриманих органами місцевого самоврядування в результаті бюджетної децентралізації, на програми стимулювання малого та середнього підприємництва. Подальших досліджень потребує обґрунтування найбільш ефективних програм щодо стимулювання малого та середнього підприємництва, а також розробка методології розрахунку оптимальних обсягів їх фінансування.


Список використаних джерел:


1. Фурдичко Л. Є. Децентралізація: фінансова незалежність місцевих бюджетів України / Л. Є. Фурдичко. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – №5. – С. 39–42. 


2. Біла С. О. Вплив децентралізації на стимулювання економічного зростання територіальних громад в Україні / С. О. Біла. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2015. – №27. – С. 60–65. 


3. Paul Pounder. Expanding entrepreneurship opportunities through local governance: the case of Barbados / Paul Pounder. // Commonwealth Journal of Local Governance. – 2015. – №16. – С. 137–149. 


4. Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні: проблеми, потреби, перспективи. – К.: Центр громадської експертизи, Центр міжнародного приватного підприємництва, 2015. – 44 с. 


5. Безус А. М. Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні / А. М. Безус, К. В. Шафранова. // Вісник КНУТД: Проблеми розвитку економіки. – 2016. – №3. – С. 7–17.

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
20.03.2017 15:30
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В УМОВАХ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
17.03.2017 16:43
СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ: ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКОВИХ ІНЖИНІРИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
16.03.2017 15:07
СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН: НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ
14.02.2017 14:35
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.154 сек. / Mysql: 651 (0.114 сек.)