:: ECONOMY :: БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ :: ECONOMY :: БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
:: ECONOMY :: БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 21

Термін подання матеріалів

26 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 29  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

 
20.03.2017 15:30
Автор: Бодня Дмитро Андрійович, студент, Університет митної справи та фінансів; Поривай Артем Олександрович, студент, Університет митної справи та фінансів
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]

Сьогодні розвиток економічних відносин характеризується використанням дієвих механізмів стратегічного управління державними фінансами, що створюють країні конкурентні переваги на міжнародній економічній арені. Реформи у бюджетно-фінансовій сфері мають спрямуватися на забезпечення переходу у середньостроковій перспективі на принципово сучасний етап розвитку бюджетної системи України за зразком систем, притаманних країнам з розвинутою економікою. Сучасне бюджетне планування має являти собою розробку середньострокових та довгострокових параметрів формування та спрямування державних фінансів на стратегічні завдання соціально-економічного розвитку держави.

Регулювання державною економічної та соціальної політики базується на використанні бюджетного механізму, який охоплює перерозподіл нагромадженого ВВП та вплив на розвиток соціально-економічної сфери. За функціонування системи з управління бюджетом і бюджетного планування відповідає бюджетний механізм. Важливою складовою бюджетного планування є ті механізми, за допомогою яких здійснюється процес планування.

Механізм бюджетного планування – інструмент бюджетного планування, що складається з відповідних підсистем, які забезпечують складання та затвердження бюджетного плану, його розподілу, формування доходів, здійснення видатків та міжбюджетного розподілу бюджетних ресурсів, що забезпечуються зв’язками управління між підрозділами апарату бюджетного планування [1].

Рівень бюджетного планування визначається такими основними чинниками:

- правильне формування цілей і завдань, які має вирішити держава;

- достовірність інформації, що використовується при плануванні;

- застосування перевірених методів і прийомів тощо.

Державне регулювання соціально-економічного сектору економіки залежить від використання ефективної бюджетної програми. Одним із ключових методів бюджетного регулювання соціально-економічних процесів в державі має стати комплексне бюджетне прогнозування. Тому що саме від бюджетного прогнозування залежить якість і своєчасність рішень щодо формування дохідної частини бюджету, проведення зваженої фіскальної політики, державних видатків та міжбюджетних відносин, а й відповідно це вплине на збалансованість бюджету країни та ефективність бюджетного регулювання економіки.

Основними методами та прийомами бюджетного прогнозування є [2]:

- екстраполяція наявних тенденцій на майбутні періоди;

- розробка економіко-математичних моделей, фінансових явищ і процесів та використання цих моделей для визначення основних показників бюджету при очікуваних значеннях;

- експертні оцінки основних бюджетних показників.

Чинна система бюджетного планування та прогнозування має бути реформована, так як без її удосконалення неможливо буде змінити структуру бюджетних видатків та оптимізувати її у відповідності з стратегічними пріоритетами розвитку національної економіки, тому що існуюча система планування та прогнозування не відповідає наявним потребам в управлінні державними видатками. У зв’язки з цим зростає необхідність вдосконалення методів та прийомів бюджетного планування та прогнозування. Короткострокові фінансові плани та прогнози не дають можливості комплексного аналізу і обліку наслідків фінансової політики уряду. Тому зростає актуальність середньострокових фінансових планів та прогнозів (до трьох років). Довгострокові фінансові плани складаються за дуже агрегованими показниками, що не мають широкого практичного використання [1].

Планування більшості бюджетних видатків в Україні має здійснюватися через використання програмно-цільового методу (ПЦМ), що є в сучасних умовах одним з найбільш ефективних форм бюджетування як на державному рівні, так і на місцевому. Перевагою ПЦМ є передбачення результативних показників виконання бюджетної програми та комплексна оцінка використання бюджетних коштів. Але застосування даного методу знаходиться на початковій стадії і фактично застосовується лише частково [3].

Одним з недоліків процесу бюджетного планування та прогнозування є те, що кожен бюджет є практично новим документом, який складається виходячи з реальної ситуації в державі та не враховує стратегії розвитку національної економіки.

Отже, бюджетне планування в Україні має певний ряд недоліків, а саме застаріла методологічна база, використання нормативно-статистичного методу планування, що базується на фактичних даних за попередній рік і частину поточного року за прогнозними макроекономічними показниками, які вже не відповідають сучасним світовим параметрам розвитку національної економіки.

Список використаних джерел:

1. Бюджетне планування як елемент управління бюджетом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2016/1900-1469376748.pdf

2. Про бюджетне планування і прогнозування розповіла Тетяна Бутурлакіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/pro_bjudzhetne_planuvannja_i_prognozuvannja_rozpovila_tetjana_buturlakina/2014-05-29-1149

3. Середньострокове бюджетне прогнозування як складова бюджетного процесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2011/05/5.pdf

_____________________________

Науковий керівник: Сальникова Тетяна Валеріївна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансівдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МІСЦЕВІ ПРОГРАМИ СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОБРОБУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
20.03.2017 14:22
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В УМОВАХ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
17.03.2017 16:43
СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ: ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКОВИХ ІНЖИНІРИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
16.03.2017 15:07
СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН: НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ
14.02.2017 14:35
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.156 сек. / Mysql: 651 (0.115 сек.)