:: ECONOMY :: Конференції 2019 :: Світ економічної науки. Випуск 11 (19.02.2019) :: ECONOMY :: Конференції 2019 :: Світ економічної науки. Випуск 11 (19.02.2019)
:: ECONOMY :: Конференції 2019 :: Світ економічної науки. Випуск 11 (19.02.2019)
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Світ економічної науки. Випуск 11 (19.02.2019)

Відображено [1-20] з 21 Сторінки: 1 2 
 
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ «ТОЧНО В ТЕРМІН» ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Андрусь Ольга Іванівна, доцент кафедри економіки і підприємництва, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського; Бєляєва Наталія Сергіївна, магістрант, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського
04.02.2019 18:54
 
 
ПРОБЛЕМА АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
[Секція 9. Економічна наука та освіта.]
Автор: Андрусь Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
01.02.2019 16:59
 
 
ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Баланюк Максим Вікторович, аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування
19.02.2019 09:52
 
 
ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗНАНЬ ТНК
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Бусарєва Тетяна Геннадіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
17.01.2019 14:27
 
 
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Грошев Сергій Володимирович, головний спеціаліст – юрисконсульт Управління Державної казначейської служби у Київському районі м. Харкова Харківської області
19.02.2019 09:58
 
 
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Дерикон Віта Володимирівна, студентка, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Пронько Яна Миколаївна, студентка, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
20.02.2019 10:34
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КАБЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Закар’ян Єлізавета Жанівна, студентка факультету економіки та управління підприємництвом, Одеський національний економічний університет; Єгупов Юрій Артемович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, Одеський національний економічний університет
20.02.2019 12:03
 
 
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Круш Петро Васильович, професор, кандидат економічних наук, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського; Сірик Юлія Віталіївна, магістрант, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського
04.02.2019 18:43
 
 
СВІТОВІ ТРЕНДИ УПРАВЛІННЯ ДОПОМІЖНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Матвій Соломія Ігорівна, аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»
19.02.2019 16:16
 
 
ПРИНЦИПИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Мискін Юрій Ігорович, кандидат економічних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України
08.01.2019 15:21
 
 
 
ГАРМОНІЗАЦІЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ НОРМАМИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Михайлов Сергій Володимирович, кандидат технічних наук, Київський кооперативний інститут бізнесу і права
12.02.2019 16:29
 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄС
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Мороз Світлана Геннадіївна, завідувач Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені М. С. Бокаріуса
13.02.2019 16:20
 
 
ІСТИННА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ПРИБУТОК» ТА ЇЇ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Автор: Мямлін Владислав Віталійович, доктор технічних наук, професор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Мямлін Сергій Віталійович, доктор технічних наук, професор, філія «Науково-дослідницький і конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту ПАТ «Укрзалізниця»
16.02.2019 19:12
 
 
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Панченко Олена Олександрівна, студентка магістратури економічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України
11.02.2019 12:53
 
 
УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Парій Олександр Михайлович, аспірант, Тернопільський національний економічний університет
19.02.2019 09:24
 
 
СОЦІАЛЬНА НАПРУЖЕНІСТЬ ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ПОНЯТТЯ
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Автор: Погосян Луїза Оганесівна, аспірантка, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця
11.02.2019 12:43
 
 
ВИБІР МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Сабадаш Людмила Олександрівна, аспірантка Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
15.02.2019 13:19
 
 
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ В УКРАЇНІ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Харчук Вікторія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»; Ярошенко Владислава Владиславівна, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»
19.02.2019 09:42
 
 
ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Черняєва Олександра Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та управління підприємством, Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки та фінансів Президентського університету Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»
17.01.2019 14:50
 
 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАРАХУВАННЯ ПОДАТКІВ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Чусова Владислава Дмитрівна, студентка, Одеський національний економічний університет; Артюх Оксана Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент, викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет
21.01.2019 09:25
 
Відображено [1-20] з 21 Сторінки: 1 2 © 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.338 сек. / Mysql: 840 (0.292 сек.)