:: ECONOMY :: Конференції 2019 :: Світ економічної науки. Випуск 11 (19.02.2019) :: ECONOMY :: Конференції 2019 :: Світ економічної науки. Випуск 11 (19.02.2019)
:: ECONOMY :: Конференції 2019 :: Світ економічної науки. Випуск 11 (19.02.2019)
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 31

Термін подання матеріалів

20 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 23  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Світ економічної науки. Випуск 11 (19.02.2019)

Відображено [1-20] з 21 Сторінки: 1 2 
 
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ «ТОЧНО В ТЕРМІН» ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Андрусь Ольга Іванівна, доцент кафедри економіки і підприємництва, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського; Бєляєва Наталія Сергіївна, магістрант, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського
04.02.2019 18:54
 
 
ПРОБЛЕМА АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
[Секція 9. Економічна наука та освіта.]
Автор: Андрусь Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
01.02.2019 16:59
 
 
ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Баланюк Максим Вікторович, аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування
19.02.2019 09:52
 
 
ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗНАНЬ ТНК
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Бусарєва Тетяна Геннадіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
17.01.2019 14:27
 
 
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Грошев Сергій Володимирович, головний спеціаліст – юрисконсульт Управління Державної казначейської служби у Київському районі м. Харкова Харківської області
19.02.2019 09:58
 
 
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Дерикон Віта Володимирівна, студентка, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Пронько Яна Миколаївна, студентка, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
20.02.2019 10:34
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КАБЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Закар’ян Єлізавета Жанівна, студентка факультету економіки та управління підприємництвом, Одеський національний економічний університет; Єгупов Юрій Артемович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, Одеський національний економічний університет
20.02.2019 12:03
 
 
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Круш Петро Васильович, професор, кандидат економічних наук, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського; Сірик Юлія Віталіївна, магістрант, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського
04.02.2019 18:43
 
 
СВІТОВІ ТРЕНДИ УПРАВЛІННЯ ДОПОМІЖНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Матвій Соломія Ігорівна, аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»
19.02.2019 16:16
 
 
ПРИНЦИПИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Мискін Юрій Ігорович, кандидат економічних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України
08.01.2019 15:21
 
 
 
ГАРМОНІЗАЦІЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ НОРМАМИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Михайлов Сергій Володимирович, кандидат технічних наук, Київський кооперативний інститут бізнесу і права
12.02.2019 16:29
 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄС
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Мороз Світлана Геннадіївна, завідувач Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені М. С. Бокаріуса
13.02.2019 16:20
 
 
ІСТИННА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ПРИБУТОК» ТА ЇЇ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Автор: Мямлін Владислав Віталійович, доктор технічних наук, професор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Мямлін Сергій Віталійович, доктор технічних наук, професор, філія «Науково-дослідницький і конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту ПАТ «Укрзалізниця»
16.02.2019 19:12
 
 
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Панченко Олена Олександрівна, студентка магістратури економічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України
11.02.2019 12:53
 
 
УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Парій Олександр Михайлович, аспірант, Тернопільський національний економічний університет
19.02.2019 09:24
 
 
СОЦІАЛЬНА НАПРУЖЕНІСТЬ ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ПОНЯТТЯ
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Автор: Погосян Луїза Оганесівна, аспірантка, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця
11.02.2019 12:43
 
 
ВИБІР МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Сабадаш Людмила Олександрівна, аспірантка Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
15.02.2019 13:19
 
 
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ В УКРАЇНІ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Харчук Вікторія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»; Ярошенко Владислава Владиславівна, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»
19.02.2019 09:42
 
 
ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Черняєва Олександра Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та управління підприємством, Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки та фінансів Президентського університету Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»
17.01.2019 14:50
 
 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАРАХУВАННЯ ПОДАТКІВ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Чусова Владислава Дмитрівна, студентка, Одеський національний економічний університет; Артюх Оксана Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент, викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет
21.01.2019 09:25
 
Відображено [1-20] з 21 Сторінки: 1 2 © 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.412 сек. / Mysql: 1424 (0.291 сек.)