:: ECONOMY :: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 21

Термін подання матеріалів

26 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 29  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ В УКРАЇНІ

 
19.02.2019 09:42
Автор: Харчук Вікторія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»; Ярошенко Владислава Владиславівна, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]

Зовнішньоекономічна діяльність – невід’ємна складова економічного розвитку будь-якої країни. Для нашої країни стан зовнішньої торгівлі також відіграє надзвичайно важливе значення, оскільки в міжнародній системі поділу праці, Україна виступає як покупцем, так і продавцем [1]. Не можливо не звернути увагу на те, що на зовнішньоекономічну діяльність вітчизняної економіки постійно впливає низка факторів, які негативно відображаються на її стані та заважають поступово розвиватися в правильному напрямку [2]. Останнім часом, до таких факторів відноситься боротьба України з агресором Російської Федерації, економічна криза, коливання рівня цін, тарифне та нетарифне регулювання тощо. Наслідком чого є зменшення видатків державного бюджету, що в свою чергу призводить до скорочення імпорту та коливань експорту. З огляду на зазначене, актуалізується необхідність у ґрунтовному аналізуванні стану та перспектив експортно-імпортної діяльності.

Першочергово проаналізуємо тенденцію змін обсягів експорту та імпорту товарів за минулі періоди, яку детально можемо побачити на рис.1 та рис.2. 

Наведені нижче дані свідчать, що протягом 2012 - 2016 рр. спостерігається істотне скорочення експортних операцій та виручки від них, що спричинено бойовими діями на сході з Російською Федерацією. У 2017 році крива експортованої товарної продукції демонструє зростання, і загальний обсяг становить 43264736,0 тис. дол., що на 19% більше, ніж у 2016 році. 
Насамперед, це спричинено збільшенням експорту нафтопродуктів у двічі, суттєвим зростанням агропродовольчого експорту, який досяг рекордного показника (17,8 млрд. дол.), раніше такого значення даний показник досягав лише у 2012 р. Станом на першу половину 2018 року, обсяг експортних операцій з України становить 23260573,6 тис. дол., що на 3% більше в порівнянні з першою половиною 2017 року., і є позитивним для вітчизняної економіки [3].

На предмет імпортної діяльності, то з 2012 року спостерігається аналогічне спадання (рис.2), яке триває до 2016 року. Хоча, з 2016 року ситуація покращується та спостерігається нарощення імпортних закупок, оскільки відбувається помірне відновлення вітчизняної економіки, яке посприяло зростанню імпортних операцій. Так, у 2017 р. імпорт перевищив зростання експорту і становив 49607173,9 тис. дол., що у відсотковому співвідношенні демонструє зростання на 26,4%. Разом з тим, негативне сальдо зовнішньоекономічної торгівлі товарами у 2017 р. становило 6331,9 млн. дол. За перше півріччя 2018 року обсяг загального імпорту товарів становив 25918200,2 тис. дол., і в порівнянні з попереднім роком обсяги закупівлі товарів зросли [3].

Ключовим партнером України з експорту та імпорту товарів є Європейський Союз (сукупна частка становить 40,2%). Варто зазначити, що у 2017 р. експорт товарів до країн ЄС порівняно з 2016 р. зріс на 29,9%, у грошовому співвідношенні – 4038,2 млн. дол. Одночасно імпорт збільшився на 21,3%, у грошовому співвідношенні – 3655,0 млн. дол. [3]. 

Наступним етапом дослідження є розгляд структури експортованої та імпортованої продукції. Продукція агропромислового та харчового комплексу, недорогоцінні метали та вироби з них, чорні метали, механічні та електричні машини − склали найбільші обсяги експортованої продукції в країни Європейського Союзу (рис.3). Відмітимо, що структуру імпорту формували такі групи товарів: механічні та електричні машини, продукція хімічної промисловості та вироби з неї, мінеральні продукти (рис.4).
Вищенаведені товари експортувалися у такі країни ЄС: Польща - 15,5%; Італія - 14,1%; Німеччина - 10,0%. Найбільші імпортні поставки серед країн Європейського Союзу здійснювались із Німеччини - 26,2%; Польщі - 16,6%; Італії - 7,8%; Франції - 7,5%; Угорщини - 5,5%; Чехії - 4,2% та Великої Британії - 3,8%.

Окремої уваги заслуговує експорт агропромислових товарів, адже декілька років поспіль Україна являється світовим лідером з виробництва та експорту соняшникової олії [3]. Провідну позицію також займають кукурудза та пшениця станом на І пол. 2018 р. Лідерами з аграрного імпорту стали: насіння соняшнику, морожена риба та кукурудза. Нижче наведено ТОП-3 країн-лідерів збуту сільськогосподарської продукції та ТОП-3 країн агропродовольчого імпорту.
За результатами аналізування показників експортно-імпортної діяльності є підстави стверджувати, що існують стримуючі фактори розвитку зовнішньоекономічної діяльності в України. Наукові доробки щодо окреслення стримуючих факторів розвитку експортно-імпортної діяльності акцентують увагу на тому, що саме тіньова економіка є найсуттєвішим гальмівним фактором [4,5]. Думки науковців підтверджуються рейтингом міжнародної Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів [6], який присвячений оцінці і прогнозу розвитку глобальної тіньової економіки, де Україна ввійшла до трійки лідерів країн із найбільшим обсягом тіньової економіки. Так, рівень контрабанди в державі, за деякими підрахунками [3,7], становить приблизно 4 млрд. євро щорічно. Як наслідок, нелегальний експорт не лише погіршує ефективність зовнішньоекономічної діяльності України, а й скорочує відрахування в державний бюджет, скорочує кількість робочих місць та інвестиційні можливості в цілому. Така ситуація призводить до суттєвого скорочення робочих місць та відсутності можливості створювати нові. 

Розглянемо структуру нелегального експорту та імпорту. Що стосується нелегального експорту, то найбільше з країни вивозяться [8,9,10]:

- тютюнові вироби – у 2016 - 2017 рр. Україна виступала лідером в рейтингу країн, які найбільше ввозять контрабандні цигарки на територію Європейського Союзу (8,3 млн. пачок). Варто зазначити, що Брюссель надто занепокоєний ситуацією, яка утворилася, в розрізі угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

- деревина (ліс - кругляк) – вивозиться біля 26 тис. кубів лісу, і частка даного нелегального ринку займає 80%;

- бурштин – даний бізнес в Україні майже весь нелегальний, адже тільки 2% вивозиться легально.

Розглянемо структуру імпорту, що перебуває в тіні [11,12,13]: 

- техніка – в Асоціації підприємств інформаційних технологій дослідили, що 25% смартфонів імпортується нелегально. Продукція компанії «Apple» найбільше ввозиться нелегальними поставками, адже саме нижча ціна викликає інтерес з боку споживачів.

- нафтопродукти – 30% даного ринку не є легальним (у 2016 р. Україна втратила 1,2 млрд. грн.)

- медичні препарати (нелегальним шляхом попадають з країн ЄС, Індії та Росії). 

Проте, варто виділити і позитивні зрушення в області неформальної торгівлі. Якщо у 2014 р., разом із скороченням доходів українців було імпортовано товарів на суму майже 8,4 млрд. дол., то вже у 2017 р. показник скоротився у 2 рази і склав 3,9 млрд. дол. Динаміка неформального експорту теж прямує до зменшення (з 1062 млн. дол. до 759 млн. дол.) [3].

Отже, аналіз сучасного стану експортно-імпортних операцій свідчить, що протягом 2012 - 2016 рр. їхні обсяги суттєво скорочувались під впливом низки економічних факторів, проте, з кінця 2016 року спостерігаються позитивні зрушення. Найбільші експортні обсяги складає продукція агропромислового та харчового комплексу, недорогоцінні метали та вироби з них, чорні метали. Імпортні обсяги, насамперед, складають механічні та електричні машини, продукти хімічної промисловості та вироби з неї, мінеральні продукти тощо. Як правило, ключовим партнером України з експорту та імпорту товарів є Європейський Союз. Також дослідження показало, що одним з основних стримуючих факторів розвитку зовнішньоекономічної діяльності є тіньова економіка. Зазначена ситуація знайшла відображення у міжнародному рейтингу, який присвячений оцінці і прогнозу розвитку глобальної тіньової економіки, згідно якого Україна посідає третю позицію [6].

Наведені вище аргументи свідчать, що без подолання стримуючих факторів складно забезпечити передумови для розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Разом з тим, доцільно відмітити, що у 2017 р. була проведена низка заходів щодо боротьби з тіньовою економікою.  Зокрема, була проведена детінізація, яка полягала у пом’якшенні тимчасових валютних обмежень з метою створення умов для збільшення обсягів продажу продукції українського виробництва покупцям-нерезидентам, скасуванні державного цінового регулювання на низку товарів та впровадженні нового підхіду до державного нагляду та контролю [14].

Cписок використаної літератури:

1.Ковальчук Т. Г. Оцінка стану зовнішньоекономічної діяльності та створення сприятливих умов її розвитку в Україні / Т. Г. Ковальчук // Молодий вчений. - 2017. - № 11. - С. 1190-1194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_288.

2.Тохтамиш Т. О. Теоретичні аспекти організації зовнішньої торгівлі України з країнами Європейського Союзу / Т. О. Тохтамиш, О. А. Ягольницький, М. А. Овчиннікова // Проблеми системного підходу в економіці. - 2018. - Вип. 2. - С. 7-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_2_3.

3.Держкомстат України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

4.Іванова І. М. Тіньові схеми з експортом: сутність та шляхи усунення / І. М. Іванова // Наукові праці НДФІ. - 2014. - Вип. 4. - С. 27-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2014_4_5.

5.Кундицький О. О. Тіньова економіка: сутність, причини виникнення та наслідки існування / О. О. Кундицький, О. С. Сенишин // Modern economics. - 2018. - № 10. - С. 70-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2018_10_14.

6.Дослідження Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://hromadske.ua/posts/ukraina-posila-3-mistse-v-top-krain-iz-naibilshoiu-tinovoiu-ekonomikoiu-doslidzhennia.

7.Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Основні показники зовнішньої торгівлі України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=01c93639 3997-4053-9aff-7999de39d965&title=EksportTovarivZUkrainiZrisNa20-6-Za11-Misiatsiv2017-Roku.

8.Всесвітня митна організація [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.wcoomd.org.

9.Державне агентство лісових ресурсів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index.

10.Міністерство екології та природних ресурсів. Нелегальний видобуток бурштину [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.unian.ua/ecology/naturalresources/1276781-cherez-nezakonniy vidobutok-burshtinu-v-ukrajini-postrajdali-tisyachi-gektariv-zemli.html.

11.Асоціація підприємств інформаційних технологій України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://apitu.org.ua.

12.Державна фіскальна служба України. Нелегальний обіг нафтопродуктів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sfs.gov.ua.

13.Інформаційне агентство України «РБК-Україна». Контрабанда лісів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://daily.rbc.ua/ukr/show/pochemu-ukraintsy-vynuzhdeny-pokupat-kontrabandnye-1500234497.html.

14.Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Загальні тенденції тіньової економіки в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://issuu.com/mineconomdev/docs/_____2017.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗНАНЬ ТНК
17.01.2019 14:27
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.288 сек. / Mysql: 651 (0.222 сек.)