:: ECONOMY :: Конференції 2020 :: Світ економічної науки. Випуск 22 (29.04.2020) :: ECONOMY :: Конференції 2020 :: Світ економічної науки. Випуск 22 (29.04.2020)
:: ECONOMY :: Конференції 2020 :: Світ економічної науки. Випуск 22 (29.04.2020)
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 25

Термін подання матеріалів

14 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 10  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Світ економічної науки. Випуск 22 (29.04.2020)

Відображено [1-20] з 27 Сторінки: 1 2 
 
АГРОПРОДОВОЛЬЧА ПРОДУКЦІЯ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ ОБЛАСТЕЙ ПРИЧОРНОМОР’Я
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Антонюк Павло Олегович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ ринкових механізмів і структур, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України; Антонюк Олег Петрович, кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку та аудиту, Одеська національна академія харчових технологій; Головаченко Людмила Михайлівна, асистент кафедри обліку та аудиту, Одеська національна академія харчових технологій
27.04.2020 18:09
 
 
ДИХТОНОМІЯ «ГЛОБАЛЬНЕ-ГЛОКАЛЬНЕ» У ТУРИЗМІ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Барибіна Яніна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Вищий навчальний заклад Укооопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
30.04.2020 13:44
 
 
ЗНАЧЕННЯ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ У ЗРОСТАННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Автор: Брушковська Дар’я Віталіївна, студент Київського національно торговельно-економічного університету; Гоцуляк Володимир Дмитрович, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту Київського національно торговельно-економічного університету
30.04.2020 13:40
 
 
КОМУНІКАЦІЯ В МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИНАХ
[Секція 10. Психологічні аспекти в економіці.]
Автор: Головня Анастасія Станіславівна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
29.04.2020 17:48
 
 
НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Дмитренко Василь Іванович, кандидат економічних наук, професор, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
06.04.2020 12:23
 
 
ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКУ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Дубов Владислав Олександрович, студент 3 курсу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Луганський Олексій Володимирович, студент 3 курсу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Дорошенко Олександр Григорович, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
27.04.2020 13:19
 
 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯ ЗВО
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Зайченко Микола Володимирович, аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет; Гамалій Володимир Федорович, доктор фізико-математичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет
29.04.2020 13:45
 
 
КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УКРАЇНІ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Коробка Іван Миколайович, магістрант кафедри аудиту та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
13.04.2020 13:09
 
 
ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Автор: Костецька Наталія Миколаївна, студент групи ФБ-41, Національний університет «Львівська політехніка»; Чубка Ольга Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
14.04.2020 10:47
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Автор: Кузнецов Богдан Олегович, студент 1 курсу магістратури економічного факультету, Національного університету біоресурсів і природокористування; Лазаришина Інна Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, Національного університету біоресурсів і природокористування
24.04.2020 10:19
 
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА КОНТРОЛІНГОВИХ ЗАСАДАХ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Кушнір Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, професор кафедри економіки та підприємництва Міжнародної Кадрової Академії; Чаус Андрій Олегович, студент ПрАТ«ВНЗ «МАУП»
21.04.2020 16:24
 
 
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ РЕСУРСІВ УПРАВЛІННЯ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Максимчук Тетяна Вікторівна, студентка 1 курсу магістратури, спеціальність 073 «Менеджмент», Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти» Київського національного університету будівництва і архітектури
22.04.2020 14:32
 
 
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Малишко Віталіна Валеріївна, кандидат економічних наук, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
14.04.2020 10:32
 
 
ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ТІНЬОВУ ЕКОНОМІКУ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Марущак Ілона Володимирівна, студентка, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
17.04.2020 18:43
 
 
СТРАХ ЯК ЕМОЦІЙНИЙ МОТИВ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА В ПЕРІОД ЕПІДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Никоненко Андрій Володимирович, кандидат економічних наук, кафедра маркетингу Національного університету харчових технологій
23.04.2020 12:53
 
 
ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНО ОБРУНТОВАНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Овруцька Віталіна Володимирівна, аспірант кафедри економіки, маркетингу та бізнес адміністрування, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна
30.04.2020 13:24
 
 
БРЕНД-СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ЯК МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Павлова Аліна Сергіївна, аспірант кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
30.04.2020 13:28
 
 
ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Пащенко Юлія Олександрівна, студентка магістратури за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
29.04.2020 13:31
 
 
КОГНІТИВНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ В МІЖАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Пащенко Юлія Олександрівна, студентка магістратури за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
29.04.2020 13:35
 
 
ОРЕНДА ЗА МСФЗ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПЕРВІСНОЇ ОЦІНКИ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Рогозний Сергій Анатолійович, аудитор, консультант з міжнародних стандартів фінансової звітності, член Ради та керівник Комітету з фінансів та бюджету Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України; Ільїн Валерій Юрійович, доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, Навчально-науковій інститут обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України
29.04.2020 13:58
 
Відображено [1-20] з 27 Сторінки: 1 2 © 2010-2023 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.224 сек. / Mysql: 1277 (0.177 сек.)