:: ECONOMY :: Конференції 2020 :: Світ економічної науки. Випуск 22 (29.04.2020) :: ECONOMY :: Конференції 2020 :: Світ економічної науки. Випуск 22 (29.04.2020)
:: ECONOMY :: Конференції 2020 :: Світ економічної науки. Випуск 22 (29.04.2020)
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 30

Термін подання матеріалів

24 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 2  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Світ економічної науки. Випуск 22 (29.04.2020)

Відображено [1-20] з 27 Сторінки: 1 2 
 
АГРОПРОДОВОЛЬЧА ПРОДУКЦІЯ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ ОБЛАСТЕЙ ПРИЧОРНОМОР’Я
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Антонюк Павло Олегович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ ринкових механізмів і структур, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України; Антонюк Олег Петрович, кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку та аудиту, Одеська національна академія харчових технологій; Головаченко Людмила Михайлівна, асистент кафедри обліку та аудиту, Одеська національна академія харчових технологій
27.04.2020 18:09
 
 
ДИХТОНОМІЯ «ГЛОБАЛЬНЕ-ГЛОКАЛЬНЕ» У ТУРИЗМІ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Барибіна Яніна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Вищий навчальний заклад Укооопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
30.04.2020 13:44
 
 
ЗНАЧЕННЯ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ У ЗРОСТАННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Автор: Брушковська Дар’я Віталіївна, студент Київського національно торговельно-економічного університету; Гоцуляк Володимир Дмитрович, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту Київського національно торговельно-економічного університету
30.04.2020 13:40
 
 
КОМУНІКАЦІЯ В МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИНАХ
[Секція 10. Психологічні аспекти в економіці.]
Автор: Головня Анастасія Станіславівна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
29.04.2020 17:48
 
 
НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Дмитренко Василь Іванович, кандидат економічних наук, професор, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
06.04.2020 12:23
 
 
ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКУ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Дубов Владислав Олександрович, студент 3 курсу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Луганський Олексій Володимирович, студент 3 курсу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Дорошенко Олександр Григорович, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
27.04.2020 13:19
 
 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯ ЗВО
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Зайченко Микола Володимирович, аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет; Гамалій Володимир Федорович, доктор фізико-математичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет
29.04.2020 13:45
 
 
КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УКРАЇНІ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Коробка Іван Миколайович, магістрант кафедри аудиту та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
13.04.2020 13:09
 
 
ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Автор: Костецька Наталія Миколаївна, студент групи ФБ-41, Національний університет «Львівська політехніка»; Чубка Ольга Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
14.04.2020 10:47
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Автор: Кузнецов Богдан Олегович, студент 1 курсу магістратури економічного факультету, Національного університету біоресурсів і природокористування; Лазаришина Інна Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, Національного університету біоресурсів і природокористування
24.04.2020 10:19
 
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА КОНТРОЛІНГОВИХ ЗАСАДАХ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Кушнір Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, професор кафедри економіки та підприємництва Міжнародної Кадрової Академії; Чаус Андрій Олегович, студент ПрАТ«ВНЗ «МАУП»
21.04.2020 16:24
 
 
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ РЕСУРСІВ УПРАВЛІННЯ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Максимчук Тетяна Вікторівна, студентка 1 курсу магістратури, спеціальність 073 «Менеджмент», Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти» Київського національного університету будівництва і архітектури
22.04.2020 14:32
 
 
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Малишко Віталіна Валеріївна, кандидат економічних наук, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
14.04.2020 10:32
 
 
ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ТІНЬОВУ ЕКОНОМІКУ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Марущак Ілона Володимирівна, студентка, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
17.04.2020 18:43
 
 
СТРАХ ЯК ЕМОЦІЙНИЙ МОТИВ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА В ПЕРІОД ЕПІДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Никоненко Андрій Володимирович, кандидат економічних наук, кафедра маркетингу Національного університету харчових технологій
23.04.2020 12:53
 
 
ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНО ОБРУНТОВАНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Овруцька Віталіна Володимирівна, аспірант кафедри економіки, маркетингу та бізнес адміністрування, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна
30.04.2020 13:24
 
 
БРЕНД-СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ЯК МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Павлова Аліна Сергіївна, аспірант кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
30.04.2020 13:28
 
 
ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Пащенко Юлія Олександрівна, студентка магістратури за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
29.04.2020 13:31
 
 
КОГНІТИВНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ В МІЖАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Пащенко Юлія Олександрівна, студентка магістратури за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
29.04.2020 13:35
 
 
ОРЕНДА ЗА МСФЗ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПЕРВІСНОЇ ОЦІНКИ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Рогозний Сергій Анатолійович, аудитор, консультант з міжнародних стандартів фінансової звітності, член Ради та керівник Комітету з фінансів та бюджету Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України; Ільїн Валерій Юрійович, доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, Навчально-науковій інститут обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України
29.04.2020 13:58
 
Відображено [1-20] з 27 Сторінки: 1 2 © 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.201 сек. / Mysql: 1424 (0.156 сек.)