:: ECONOMY :: ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯ ЗВО :: ECONOMY :: ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯ ЗВО
:: ECONOMY :: ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯ ЗВО
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯ ЗВО

 
29.04.2020 13:45
Автор: Зайченко Микола Володимирович, аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет; Гамалій Володимир Федорович, доктор фізико-математичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Мета: дослідити сутність управління, різницю управління в менеджменті та інформаційних технологіях, основні функції управління науково–дослідною діяльністю в закладах вищої освіти.

Управління в сучасному світі набуває з кожним днем все більшого значення, через стрімкий розвиток глобалізації та майже всіх сфер людської діяльності. Саме через це перестають працювати стандартні підходи та методи які використовуються в управлінні. Для розгляду терміну управління спочатку треба дати визначення і тут вже виникають перші складнощі, так як багато джерел ототожнюють поняття менеджмент та управління. Проаналізувавши термін менеджмент можливо впевнено стверджувати що основним керуючим елементом є менеджер, в той час як в самому управлінні він може бути відсутній, його роль може виконувати навіть автоматизована система чи штучний інтелект [1]. Наука яка вивчає управління за допомогою інформаційних технологій називається кібернетика. Термін «Кібернетика» вперше після давніх греків використав у 1834 у класифікації наук А. Ампер для позначення науки управління людським суспільством, якої на той час ще не існувало. В 1948 американський учений Н. Вінер вжив цей термін у назві своєї книги для позначення науки про управління у живих організмах і машинах. Цю дату (1948) і вважають датою народження кібернетики, яка розглядає кожну з керуючих систем як кібернетичну систему, суть процесів управління якої полягає в отриманні, зберіганні, передаванні й переробці інформації. Кібернетику вже не можливо навіть представити без зв’язку  з інформаційними технологіями [2]. 

Однією із сфер в Україні де вкрай необхідно впроваджувати сучасні інструменти управління є заклади вищої освіти. Даному типу закладів доводиться вести свою функціональну та фінансово - господарську діяльність в умовах гострого дефіциту грошових коштів, що визначає доцільність типу розробки інформаційних систем управління. Важливий напрямок в роботі ЗВО – науково–дослідна діяльність. Зростають обсяги наукових досліджень, кількість тем, кількість виконавців, тому існує потреба створення більш ефективних інформаційних технологій та систем. На практиці дану ситуацію можливо назвати задачею щодо управління великою кількістю даних. Складність полягає в тому, що існує дуже багато структурних взаємопов’язаних елементів які відносяться до науково–дослідної роботи закладу вищої освіти. Дані елементи можна розділити на об’єкти, суб’єкти та процеси. До суб’єктів відносяться як студенти, викладачі так і адміністративний персонал. Об’єктами виступають матеріали роботи суб’єктів, а саме: тезиси, статті, науково–дослідні роботи, монографії, патенти, книги, журнали, дисертації та інші. Під процесами йдеться про працю яку виконують суб’єкти працюючи над розробкою об’єктів [3]. Для того щоб правильно підійти до питання вирішення вищезазначеної проблеми потрібно розбити загальний процес управління на функції які будуть виконуватись за допомогою інформаційних технологій. До таких функцій належать:

• збір інформації;

• обробка інформації;

• зберігання даних;

• аналіз та прогнозування;

• моделювання.

Дані функції можливо розділити на два типи як: основні та допоміжні. До основних належать: збір інформації, обробка інформації, зберігання даних. До допоміжних відносяться: аналіз та прогнозування, моделювання. Збір відповідає за своєчасне збирання інформації та її коректність. Функція обробки перевіряє вже зібрану інформацію на адекватність та на можливу її не повноту. Дана функція необхідна для того щоб уникнути попадання не обробленої інформації до загального обробленого попередньо масиву даних. Після обробки виконується функція зберігання вже опрацьованих даних. В залежності від реалізації системи ці дані можуть бути знищеними або попадуть в електронний архів. Дві останні функції відповідають за аналіз, прогнозування та моделювання ситуацій вже на основі існуючої інформації. Дані функції необхідні для щоб проаналізувати та в майбутньому зменшити кількість ризиків пов’язаних з управлінськими рішеннями. 

Вважаємо що з розвитком соціально-економічних процесів перед задачами управління виникають нові задачі які оптимально можливо виконати тільки із застосуванням інформаційних технологій. Однією із самих ще не освоєних задач в більшості закладів вищої освіти є інформатизація науково–дослідної роботи.

Список використаних джерел:

1. Чорний Г.М. ДІАЛЕКТИКА ПОНЯТЬ "САМОУПРАВЛІННЯ" І "УПРАВЛІННЯ" В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК / Г.М. Чорний, І.А. Міщенко, І.В. Данилевська. // АГРОСВІТ. – 2015. – №12. – С. 3–6.

2. Пелеха Ю.І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культури./Юрій Іванович Палеха. – Навчальний посібник. –К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 337 с.

3. Федорук О.М. Використання інформаційних технологій в освітній сфері ВНЗ: прикладні аспекти / О.М. Федорук // Інноватика у вихованні. - 2016. - Вип. 4. - С. 350-356.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДИХТОНОМІЯ «ГЛОБАЛЬНЕ-ГЛОКАЛЬНЕ» У ТУРИЗМІ
30.04.2020 13:44
БРЕНД-СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ЯК МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
30.04.2020 13:28
КОГНІТИВНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ В МІЖАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
29.04.2020 13:35
ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ
29.04.2020 13:31
СТРАХ ЯК ЕМОЦІЙНИЙ МОТИВ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА В ПЕРІОД ЕПІДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ
23.04.2020 12:53
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ РЕСУРСІВ УПРАВЛІННЯ
22.04.2020 14:32
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.239 сек. / Mysql: 812 (0.201 сек.)