:: ECONOMY :: БРЕНД-СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ЯК МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ :: ECONOMY :: БРЕНД-СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ЯК МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
:: ECONOMY :: БРЕНД-СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ЯК МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

БРЕНД-СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ЯК МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

 
30.04.2020 13:28
Автор: Павлова Аліна Сергіївна, аспірант кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Бренди сьогодні не просто представляють товари і послуги, вони в очах споживачів є джерелом отримання інформацій̈ про корпоративну етику, політику, поведінку і образ життя, про відповідальність за захист навколишнього середовища, відношення до працівників та навіть про особистість керівника [3; с. 211]. 

Системний брендинг у наш час – це цілеспрямоване створення, поширення, зміцнення, збереження і розширення бренду, широкий комплекс інформаційних розробок із залученням різнобічних фахівців, щоб сформувати у споживачів довіру до торгової марки на тривалий час. 

Дане розуміння ролі формування та функціонування бренду підприємства було покладено в основу концепції бренд-лідерства. Її сутність полягає в тому, що вона може бути визначена як стратегічна комплексна модель-технології управління підприємством, яка базується на ствердженні провідної ролі бренд-менеджменту в управлінні підприємством. 

Так, під даним терміном «бренд-стратегія» ми будемо розуміти систему управління маркетингом підприємства, метою якого є формування та підтримка сильного цілісного бренда суб’єкта готельного господарства за допомогою всіх елементів комплексу маркетингу (ут.ч. системи маркетингових комунікацій) шляхом орієнтації діяльності всіх співробітників підприємства та всіх функцій діяльності підприємства готельного господарства на досягнення певних запланованих заздалегідь характеристик бренда [2; с. 171]. 

Бренд-стратегія, передбачає побудову такого комплексу маркетингу (ут.ч. системи маркетингових комунікацій) та формування таких стосунків зі споживачами, партнерами, конкурентами та суспільством, які забезпечують задоволення їхніх потреб за допомогою створеного бренда.

Очевидно, що бренд-стратегія підприємств готельного господарства повинне базуватися на системі конкретних принципів. Дана система має включати в себе, передусім, загально-управлінські принципи, наприклад: об’єктивності, системності, науковості, комплексності, необхідності пристосування до особливостей та ін. 

З іншого боку, важливою складовою вказаної системи мають бути певні специфічні принципи бренд-стратегії підприємств готельного господарства. До цієї групи можуть, передусім, бути віднесені:

1. Принцип орієнтованості на потреби клієнтів-гостей підприємств готельного господарства. При цьому мають бути враховані раціональні, емоційні, соціальні, функціональні, соціальні та інші типи потреб. Реалізація даного принципу при формуванні брендів підприємств готельного господарства передбачає проведення регулярного моніторингу клієнтських потреб, постійний пошук напрямів підвищення рівня задоволення гостей готельних підприємств.

2. Принцип постійного та динамічного розвитку бренду. Суть даного принципу визначається тим, що формування та розвиток бренду підприємств готельного господарства – це безперервний динамічний процес. 

3. Принцип орієнтації на бренд обумовлює необхідність концентрації всій ресурсів підприємств готельного господарства на формуванні єдиного сильного бренду готельного господарства. Із цією метою створюється структурований імідж бренду підприємства готельного господарства, його цінності та переваги, які пов’язуються зі споживчими цінностями та специфічними характеристиками клієнтів. Даний принцип є одним із найважливіших при формуванні системи бренд-стратегії підприємства готельного господарства.

4. Принцип відповідності параметрів бренду та корпоративної культури підприємства готельного господарства передбачає повне розуміння та підтримку місії та характеристик бренду підприємства готельного господарства (готельної мережі) усім співробітникам підприємства готельного господарства.

При формуванні бренд-стратегії важливо сформувати: легенду бренду, назву, місію та цінності бренду та бачення бренду, аватар клієнта, точки диференціації, вигоди від бренду. Після цього формуємо маркетинг стратегію, потім маркетинг-план. 

Треба зауважити, що бренд-стратегія – це живий організм, вона може змінюватися в залежності від планів та цілей, який ставить перед собою бізнес. 

Основні функції, які виконує стратегії бренду [1; с. 175]: 

• Розробка чіткого позиціонування і формування єдиного образу майбутнього бренду.

• Формалізація бачення розвитку вашого бренду або бізнесу в цілому, яка гранично необхідна для ефективної роботи топ-менеджменту і всього персоналу компанії.

• Постановка чітких цілей і формування «дорожньої карти» розвитку бренду – тактики втілення запланованої стратегії. 

Відповідно до результатів нашого аналізу, в основі формування та функціонування будь-якого бренду лежить маркетингова стратегія підприємства готельного господарства. Одним із найголовнішим напрямком її створення є розробка бренд-стратегії, а після цього коректування та формування маркетингової стратегії. 

Список використаних джерел:

1. Мельник І.В. Бренд, брендинг, торгова марка як ключові терміни реклами / І.В. Мельник // Наукові записки Інституту журналістики. –Т. 39. – 2015. – С. 175–179. 

2. Мороз Л.А. Стратегічний брендинг в умовах глобалізації ринків / Л.А. Мороз // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Маркетинг: теорія і практика. – Ч. 1. – К.: КНЕУ. – 2017. – С. 171 –177. 

3. Ромат Е., Сендеров Д. Маркетинговые коммуникации. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2018. – 496 с. Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДИХТОНОМІЯ «ГЛОБАЛЬНЕ-ГЛОКАЛЬНЕ» У ТУРИЗМІ
30.04.2020 13:44
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯ ЗВО
29.04.2020 13:45
КОГНІТИВНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ В МІЖАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
29.04.2020 13:35
ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ
29.04.2020 13:31
СТРАХ ЯК ЕМОЦІЙНИЙ МОТИВ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА В ПЕРІОД ЕПІДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ
23.04.2020 12:53
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ РЕСУРСІВ УПРАВЛІННЯ
22.04.2020 14:32
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.220 сек. / Mysql: 841 (0.185 сек.)