:: ECONOMY :: Конференції 2016 :: Проблеми стабілізації економіки країни :: ECONOMY :: Конференції 2016 :: Проблеми стабілізації економіки країни
:: ECONOMY :: Конференції 2016 :: Проблеми стабілізації економіки країни
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 25

Термін подання матеріалів

14 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 13  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Секція 1. Економіка та підприємництво;

Відображено [1-20] з 29 Сторінки: 1 2 
 
ПОКРАЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Алєксов Дмитро Володимирович, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
15.12.2016 19:21
 
 
ПIДХOДИ ДO КЕРУВАННЯ ПРИБУТКOМ ПIДПРИЄМCТВA У ТЕПЕРЕШНІЙ ЧАС
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Богацька Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна; Асаулюк Денис Євгенiйович, здобувач вищої освіти, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна
29.11.2016 18:18
 
 
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНIВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Болбас Світлана Миколаївна, студентка, Університет митної справи та фінансів
18.12.2016 16:42
 
 
КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ УКРАЇНИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Брожак Олександра Вікторівна, студентка, Університет митної справи та фінансів
18.12.2016 16:48
 
 
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Вільчинська Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету; Бевз Олена Олександрівна, студентка, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
17.12.2016 17:38
 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гайдаржийська Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ; Лункіна Ірина Юріївна, студентка Національного авіаційного університету, м. Київ
16.12.2016 16:15
 
 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ФОРМАТ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гросул Вікторія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, Харківський державний університет харчування та торгівлі; Іванова Тетяна Павлівна, старший викладач, Харківський державний університет харчування та торгівлі
18.12.2016 16:28
 
 
СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гук Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсього»; Отрох Ірина Анатоліївна, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсього»
15.12.2016 15:29
 
 
КРАУДФАНДИНГ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Єлісєєва Людмила Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Гордійчук Ірина Вадимівна, студентка, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Фенко Ярослав Ярославович, студент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
17.12.2016 18:05
 
 
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Єлісєєва Оксана Костянтинівна, доктор економічних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара; Скалько Тетяна Олегівна, магістр, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
08.12.2016 14:58
 
 
 
ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ЛОГІСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Карась Даріна Миколаївна, магістр, Національний університет харчових технологій, м.Київ
13.12.2016 14:42
 
 
РОЗВИТОК КОНСАЛТИНГУ В УКРАЇНІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Ковалюк Ірина Олексіївна, студентка, Одеський національний економічний університет
15.12.2016 20:25
 
 
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Корнієнко Вікторія Ігорівна, студентка, Херсонський державний університет
14.12.2016 17:59
 
 
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Котлярова Ольга Ігорівна, магістр факультету економіки та фінансів, Донбаський державний технічний університет; Крамчанінова Майя Джемалівна, кандидат економічних наук, Донбаський державний технічний університет
13.12.2016 14:53
 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Кутвіцька Вікторія Олегівна, студентка, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
17.12.2016 20:06
 
 
ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Левченко Я.В., магістрант, Київський Національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна
16.12.2016 18:43
 
 
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЇ, КОНЦЕПЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Макєєва Олександра Олегівна, студентка 3 курсу гр.ЕП-14 ННІЕП, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг
03.12.2016 13:15
 
 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ ТА ОСНОВНІ ЙОГО ПРИНЦИПИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Маколкіна Олена Володимирівна, асистент, Вінницький національний аграрний університет
15.12.2016 13:35
 
 
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Марченко Валентина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та підприємства, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»; Галай Денис Сергійович, студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
17.12.2016 21:28
 
 
КАДРОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Мілашовська Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, Мукачівський державний університет; Грянило Анжеліка Василівна, асистент, Мукачівський державний університет; Підгорецька Любов Володимирівна, студентка групи ГРС-31, Мукачівський державний університет
14.12.2016 16:05
 
Відображено [1-20] з 29 Сторінки: 1 2 © 2010-2023 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.190 сек. / Mysql: 1277 (0.151 сек.)