:: ECONOMY :: Конференції 2016 :: Проблеми стабілізації економіки країни :: ECONOMY :: Конференції 2016 :: Проблеми стабілізації економіки країни
:: ECONOMY :: Конференції 2016 :: Проблеми стабілізації економіки країни
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 32

Термін подання матеріалів

16 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Секція 1. Економіка та підприємництво;

Відображено [1-20] з 29 Сторінки: 1 2 
 
ПОКРАЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Алєксов Дмитро Володимирович, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
15.12.2016 19:21
 
 
ПIДХOДИ ДO КЕРУВАННЯ ПРИБУТКOМ ПIДПРИЄМCТВA У ТЕПЕРЕШНІЙ ЧАС
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Богацька Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна; Асаулюк Денис Євгенiйович, здобувач вищої освіти, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна
29.11.2016 18:18
 
 
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНIВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Болбас Світлана Миколаївна, студентка, Університет митної справи та фінансів
18.12.2016 16:42
 
 
КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ УКРАЇНИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Брожак Олександра Вікторівна, студентка, Університет митної справи та фінансів
18.12.2016 16:48
 
 
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Вільчинська Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету; Бевз Олена Олександрівна, студентка, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
17.12.2016 17:38
 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гайдаржийська Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ; Лункіна Ірина Юріївна, студентка Національного авіаційного університету, м. Київ
16.12.2016 16:15
 
 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ФОРМАТ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гросул Вікторія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, Харківський державний університет харчування та торгівлі; Іванова Тетяна Павлівна, старший викладач, Харківський державний університет харчування та торгівлі
18.12.2016 16:28
 
 
СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гук Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсього»; Отрох Ірина Анатоліївна, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсього»
15.12.2016 15:29
 
 
КРАУДФАНДИНГ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Єлісєєва Людмила Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Гордійчук Ірина Вадимівна, студентка, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Фенко Ярослав Ярославович, студент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
17.12.2016 18:05
 
 
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Єлісєєва Оксана Костянтинівна, доктор економічних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара; Скалько Тетяна Олегівна, магістр, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
08.12.2016 14:58
 
 
 
ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ЛОГІСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Карась Даріна Миколаївна, магістр, Національний університет харчових технологій, м.Київ
13.12.2016 14:42
 
 
РОЗВИТОК КОНСАЛТИНГУ В УКРАЇНІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Ковалюк Ірина Олексіївна, студентка, Одеський національний економічний університет
15.12.2016 20:25
 
 
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Корнієнко Вікторія Ігорівна, студентка, Херсонський державний університет
14.12.2016 17:59
 
 
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Котлярова Ольга Ігорівна, магістр факультету економіки та фінансів, Донбаський державний технічний університет; Крамчанінова Майя Джемалівна, кандидат економічних наук, Донбаський державний технічний університет
13.12.2016 14:53
 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Кутвіцька Вікторія Олегівна, студентка, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
17.12.2016 20:06
 
 
ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Левченко Я.В., магістрант, Київський Національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна
16.12.2016 18:43
 
 
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЇ, КОНЦЕПЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Макєєва Олександра Олегівна, студентка 3 курсу гр.ЕП-14 ННІЕП, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг
03.12.2016 13:15
 
 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ ТА ОСНОВНІ ЙОГО ПРИНЦИПИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Маколкіна Олена Володимирівна, асистент, Вінницький національний аграрний університет
15.12.2016 13:35
 
 
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Марченко Валентина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та підприємства, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»; Галай Денис Сергійович, студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
17.12.2016 21:28
 
 
КАДРОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Мілашовська Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, Мукачівський державний університет; Грянило Анжеліка Василівна, асистент, Мукачівський державний університет; Підгорецька Любов Володимирівна, студентка групи ГРС-31, Мукачівський державний університет
14.12.2016 16:05
 
Відображено [1-20] з 29 Сторінки: 1 2 © 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.280 сек. / Mysql: 1482 (0.222 сек.)