:: ECONOMY :: ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

 
17.12.2016 17:38
Автор: Вільчинська Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету; Бевз Олена Олександрівна, студентка, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

У сучасних економічних умовах, які супроводжуються економічною кризою слід велику увагу приділяти прогнозуванню фінансових результатів підприємства. З метою нейтралізації ризику неприбутковості та покращення фінансової діяльності, прибуток підприємства потребує постійного аналізу та прогнозування. Тому досить актуальним є питання щодо визначення і застосування прогнозної моделі на рівні підприємства.

Метою статті є побудова економетричної моделі для прогнозування прибутку підприємства.

Економетрична модель – це функція, що встановлює зв’язок між економічними показниками, причому одні показники розглядаються як залежні змінні, а інші – як незалежні.

Економетричні методи використовуються для прогнозування поведінки об’єкта (наприклад, моделі прогнозування прибутку підприємства), дозволяють встановити кількісні пропорції, співвідношення між різними параметрами об’єкта дослідження (наприклад, факторами, що впливають на прибуток підприємства).

Перевагою цих методів є те, що прогноз спирається на об’єктивну статистичну інформацію. Вони дозволяють перенести основні закономірності розвитку об’єкта, що склалися в передплановому періоді, на плановий період з урахуванням можливих змін факторів, що впливають на об’єкт [1].

У процесі економетричного аналізу прибутку важливо визначити за рахунок яких факторів він зростає чи знижується. На величину прибутку впливає сукупність багатьох факторів, найважливішими з яких є: дохід від реалізації продукції; собівартість реалізованої продукції; витрати на оплату праці; адміністративні витрати; витрати на збут; відношення обсягу виробництва на величину прибутку. 

Припустимо, що: Y – прибуток (залежна змінна); Х1 – собівартість реалізованої продукції; Х2 – адміністративні витрати; Х3 – фінансові витрати; Х4 – чистий дохід.

Побудуємо регресійну багатофакторну модель для прогнозування прибутку підприємства і визначимо всі її характеристики. Дану модель побудовано на основі показників діяльності підприємства «А» Вінницької області.

Таблиця 1

Дані для побудови моделі, тис. грн. (побудовано автором)

Регресійний аналіз даної моделі, виконаний автоматично за допомогою інструменту РЕГРЕСІЯ MSExcel, дозволяє знайти необхідні параметри.


Економетрична модель має вигляд:


 Множинний R ( коефіцієнт множинної кореляції ) = 0,999  – характеризує тісноту зв’язку між показником Yта факторами Х1,Х2,Х3,Х4 – сильний прямий;


R-квадрат (коефіцієнт детермінації) = 0,999 – це частка поясненої дисперсії відхилень залежної змінної від її середнього значення, отже, 99,9 % зміни чистого прибутку пояснюється зміною визначених факторів, а вплив інших факторів займає 0,1 %.


Проаналізуємо отриманізначення частинних коефіцієнтів еластичності: якщо собівартість реалізованої продукції зросте на 1%, то прибуток підприємства зменшиться на 0,40%; якщо адміністративні витрати зростуть на 1%, то прибуток підприємства зменшиться на 10,15%; якщо фінансові витрати зростуть на 1%, то прибуток підприємства зменшиться на 3,19%; якщо чистий дохід зросте на 1%, то прибуток підприємства збільшиться на 0,27%.


Гіпотеза про істотність зв’язку між залежною і незалежними змінними та про адекватність моделі може бути перевірена за допомогою F-критерія Фішера. Отже, за результатами таблиці можна зробити висновок, що модель є адекватною, адже F(4;7)> Fкр ( 25392,135 > 4,12 ), при рівні значимості α = 0,05.


Результати моделювання дають також можливість прогнозування прибутковості підприємства на майбутні періоди, адже модель є адекватною статистичним даним.


Проведений регресійний аналіз показує, що на величину прибутку в великій мірі впливають собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, фінансові витрати та чистий дохід. На основі отриманих результатів можна зробити висновок, що підприємству «А» необхідно приділити особливу увагу постійному аналізу та прогнозуванню фінансових результатів своєї діяльності, для того щоб забезпечити безперебійність фінансово-господарської діяльності.


Список використаних джерел:


1. Вільчинська О.М.Оцінювання стратегічної стійкості підприємств економетричними методами / О.М. Вільчинська // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.: у 2-х т. – Т. 1 / редкол.: ВННІЕ ТНЕУ. – Тернопіль: Крок, 2016, С. 133–135.


2. Погріщук Б.В. Основи економічного прогнозування: навч. посіб. / Б.В. Погріщук, О.М. Лисюк.  Тернопіль: ТОВ «Новий колір», 2006. – 248 с.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПIДХOДИ ДO КЕРУВАННЯ ПРИБУТКOМ ПIДПРИЄМCТВA У ТЕПЕРЕШНІЙ ЧАС
29.11.2016 18:18
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ ЗА ДОХОДАМИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
18.12.2016 16:51
КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ УКРАЇНИ
18.12.2016 16:48
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНIВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
18.12.2016 16:42
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ФОРМАТ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
18.12.2016 16:28
ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ДО РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
17.12.2016 21:43
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
17.12.2016 21:28
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
17.12.2016 20:06
КРАУДФАНДИНГ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
17.12.2016 18:05
ПОКАЗНИК ДЛЯ ВИМІРУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧАСОВИЙ РЯД
17.12.2016 15:02
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.185 сек. / Mysql: 812 (0.159 сек.)