:: ECONOMY :: КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ УКРАЇНИ

 
18.12.2016 16:48
Автор: Брожак Олександра Вікторівна, студентка, Університет митної справи та фінансів
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Державна казначейська служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого керується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України. ДКС утворено для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Органи ДКС крім основних функцій, пов’язаних з касовим виконанням бюджетів, починають відігравати активну роль у системі державних фінансів. Реалізація функції управління бюджетними потоками держави стала можливою через консолідацію фінансових ресурсів на Єдиному казначейському рахунку. Запровадження ЄКР, на який зараховуються державні доходи і з якого здійснюються видатки, дозволяє органам ДКС мати вичерпну інформацію про стан державних фінансів, а отже, володіти фінансовими важелями макроекономічного регулювання.

До державного бюджету надійшло 40,3 млрд.грн. податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції, що на 27,7 млрд.грн., або більше ніж у 3 раза, перевищує відповідний показник 2014 року.

Це збільшення (на 27,5 млрд.грн.) майже повністю зумовлене зростанням обсягів сплати ввізного мита.

Порівняно з 2014 роком структура податків на міжнародну торгівлю зазнала певних змін у частині ввізного мита внаслідок зменшення надходжень сплати мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них. Зокрема, відбулися такі зміни: частка надходжень ввізного мита збільшилася на 6,2 в.а.; частка надходжень вивізного мита зменшилася на 0,7 в.п.; частка ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них зменшилася на 5,5 в.п.

Втім, основним чинником збільшення аналізованого податку стало зростання надходжень акцизу з нафти та нафтопродуктів у понад 1.5 раза,що відбулося внаслідок як підвищення у 2015 році ставок акцизного податку на нафтопродукти, так і розширення переліку продукції, яка підпадає під оподаткування,зокрема на речовини, що використовуються як компоненти моторного пального, альтернативне моторне пальне тощо.

Крім того, майже у два рази збільшилися надходження акцизу на транспортні засоби, знову ж таки як унаслідок збільшення ставок, так і через розширення переліку підакцизних транспортних засобів. Зокрема, з 2015 року акцизом оподатковуються транспортні засоби, призначені для перевезення 10 та більше осіб, а також для перевезення вантажів.

Обсяг неподаткових надходжень склав 120,0 млрд.грн., що на 51,7 млрд.грн., або на 75,8% більше відповідного показника 2014 року. Річний план перевиконано на 25%. Доходів від власності та підприємницької діяльності до державного бюджету надійшло на суму 71,1 млрд.грн., що на 42,6 млрд.грн., або майже у 2,5 раза, більше відповідного показника 2014 року.

Найбільшою складовою цього виду доходів лишаються кошти, перераховані до бюджету НБУ, обсяг яких становив 61,8 млрд.грн., або дещо більше запланованого показника.

Видатки зведеного бюджету України виконані у сумі 679,8 млрд.грн., що становить 94,7% річного планового показника, у тому числі видатки загального фонду – 604,8 млрд.грн., або 97,1%, спеціального фонду – майже 75,0 млрд.грн., або 79,2%.

Видатки соціального спрямування зведеного бюджету у 2015 році становили 377,7 млрд.грн., що більше за аналогічний показник 2014 року на 68,7 млрд.грн., або майже на 22,2%. Їх частка становила 55,6%, що на 3,5 в.п. нижче, ніж у 2014 році, і це найнижче значення за останні три роки. Частка видатків зведеного бюджету на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення й духовний та фізичний розвиток зменшилися, відповідно, на 2,3 в.п., 0,5 в.п., 0,4 в.п. та 0,3 в.п. і становили 5,2%, 2%, 18% та 2% відповідно.

Видатки державного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів склали 402,9 млрд.грн.,що більше показника 2014 року на 103,4 млрд.грн., або на 34,5%. Рівень виконання річного плану становив 95,2%, що на 3 в.п. вище показника 2014 року.

Зміна структури видатків за економічною класифікацією пов’язана, зокрема, з суттєвим збільшенням видатків на здійснення капітальних видатків. Вони становили 17,5 млрд.грн., що на 10,2 млрд.грн., або у 2,4 раза, більше ніж у 2014 році. Рівень їх виконання збільшився на 22,7 в.п. і склав 69%.

Частка поточних видатків знизилася до 97%, що відбулось за рахунок збільшення частки капітальних видатків на 1,3 в.п.

Також зменшилась частка видатків на захищені статті, вона становила 79,3% усіх видатків державного бюджету. Зазначене, зокрема пов’язане з переданням утримання значної кількості закладів освіти та охорони здоров’я місцевим бюджетам, видатки за якими здійснюються за рахунок відповідних субвенцій із державного бюджету до місцевих бюджетів.

Виконання видатків по захищеним статтям за 2015 рік склало 98,9% річного плану, що на 4,5 в.п. більше показника 2014 року.

Здійснюючи казначейське обслуговування бюджетних коштів при виконанні державного бюджету Казначейство України взаємодіє з усіма учасниками бюджетного процесу, у тому числі з головними розпорядниками, розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів.

З метою удосконалення взаємодії органів Казначейства України з розпорядниками бюджетних коштів, на наш погляд, необхідно:

 розробити та запровадити:

- систему електронного документообігу з елементами санкціонування електронних документів;

 - єдиний програмний продукт, який використовуватиметься органами Казначейства України та розпорядниками бюджетних коштів;

 - єдиний інформаційний ресурс (портал) для розміщення нормативно-правової та довідкової інформації, методичної підтримки спеціалістів бюджетних установ, висвітлення інформації про проведення державних закупівель, встановлених порушень бюджетного законодавства, що сприятиме підвищенню ефективності бюджетних видатків та оптимізації управління підвідомчими бюджетними установами, дозволить впроваджувати механізм моніторингу якості фінансового менеджменту в підвідомчих установах;

 уніфікувати процеси обліку і звітності;

 підвищити рівень бюджетно-правової відповідальності головних розпорядників, розпорядників і одержувачів бюджетних коштів.
Список використаних джерел:

1. Бюджетний кодекс України (редакція від 05.01.2013). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

2.Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст.170. - С.379-429.

3.Дейкало Л.Є. Оцінка надходжень до місцевих бюджетів Дніпропетровської області / Дейкало Л.Є., Чубак А.Ю./ Журнал «Ефективна економіка» ДДАУ. Серія: Економіка.-2013 №1  (електронне наукове видання).Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПIДХOДИ ДO КЕРУВАННЯ ПРИБУТКOМ ПIДПРИЄМCТВA У ТЕПЕРЕШНІЙ ЧАС
29.11.2016 18:18
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ ЗА ДОХОДАМИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
18.12.2016 16:51
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНIВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
18.12.2016 16:42
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ФОРМАТ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
18.12.2016 16:28
ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ДО РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
17.12.2016 21:43
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
17.12.2016 21:28
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
17.12.2016 20:06
КРАУДФАНДИНГ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
17.12.2016 18:05
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
17.12.2016 17:38
ПОКАЗНИК ДЛЯ ВИМІРУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧАСОВИЙ РЯД
17.12.2016 15:02
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.153 сек. / Mysql: 812 (0.126 сек.)