:: ECONOMY :: Конференції 2018 :: Світ економічної науки. Випуск 1 (27.02.2018) :: ECONOMY :: Конференції 2018 :: Світ економічної науки. Випуск 1 (27.02.2018)
:: ECONOMY :: Конференції 2018 :: Світ економічної науки. Випуск 1 (27.02.2018)
 
   
     

Світ наукових досліджень. Випуск 7

Термін подання матеріалів

24 лютого 2022

До початку конференції залишилось днів 30  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Секція 1. Економіка та підприємництво;

Відображено [1-20] з 20 Сторінки: 1 
 
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Бас Софія Анатоліївна, магістрант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
15.02.2018 14:07
 
 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Булах Ірина Іванівна, викладач вищої категорії, ВСП Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва; Шиманська Олена Володимирівна, викладач вищої категорії, ВСП Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва
07.02.2018 12:11
 
 
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЙ «ІНВЕСТИЦІЇ», «ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ», «ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА»
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Волок Олександр Олександрович, студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
26.01.2018 18:50
 
 
СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЙ «ІНВЕСТИЦІЇ», «ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ», «ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА»
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Волок Олександр Олександрович, студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
26.01.2018 21:11
 
 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Жувагіна Ірина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
07.02.2018 11:58
 
 
ПОЛІПШЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ТА СУТЬ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Киверига Ольга Юріївна, викладач вищої категорії, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого»
28.02.2018 15:44
 
 
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ФОРМУВАННЯ ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Козик Василь Васильович, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет “Львівська політехніка”, м.Львів, Україна; Воробець Степан Йосипович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет “Львівська політехніка”, м.Львів, Україна; Мищишин Ольга Львівна, аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет “Львівська політехніка”, м.Львів, Україна
28.02.2018 12:01
 
 
КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Мурашкін Роман Миколайович, магістрант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
27.02.2018 14:19
 
 
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Мясников В’ячеслав Олегович, здобувач кафедри економіки підприємств міського господарства Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова
17.02.2018 11:17
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧИХ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Паламарчук Оксана Степанівна, здобувач кафедри економічної кібернетики Рівненського державного гуманітарного університету
26.02.2018 16:48
 
 
 
ВИКОРИСТАННЯ HR-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Петращак Оксана Олександрівна, кандидат економічних наук, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Мельник Владислав Валерійович, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
16.01.2018 20:07
 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Пилипенко Ігор Олександрович, аспірант, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
02.02.2018 13:51
 
 
ПОРІВНЯННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Рівкіна Анастасія Сергіївна, магістр, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
22.02.2018 18:23
 
 
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИБУТКУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Сябер Євгеній Олександрович, студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
29.01.2018 18:14
 
 
КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Федорчук Яна Миколаївна, магістр, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ
23.01.2018 13:08
 
 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Холодило Олександр Іванович, викладач ІІ категорії, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»
26.02.2018 14:22
 
 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЦІЛЕЙ ТА ІНТЕРЕСІВ РІЗНИХ ГРУП КОРИСТУВАЧІВ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Цвіренко Анна Вікторівна, магістрант, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
22.02.2018 18:02
 
 
ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Чередниченко Олександр Юрійович, кандидат економічних наук, доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для СБ України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків; Козлова Анастасія Олександрівна, кандидат економічних наук, старший викладач, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків
26.02.2018 14:36
 
 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АВІАБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Череп Алла Василівна, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету, Запорізький національний університет; Марунчак Альона Олександрівна, студентка, Запорізький національний університет
29.01.2018 17:55
 
 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ – ЦІЛЕСПРЯМОВАНА РОЗУМОВА РОБОТА ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Череп Олександр Григорович, кандидат економічних наук, Запорізький національний університет; Лабенська Юлія Дмитрівна, студентка, Запорізький національний університет
26.01.2018 18:37
 
Відображено [1-20] з 20 Сторінки: 1 © 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.293 сек. / Mysql: 803 (0.247 сек.)