:: ECONOMY :: Конференції 2023 :: Світ наукових досліджень. Випуск 24 (21-22.11.2023) :: ECONOMY :: Конференції 2023 :: Світ наукових досліджень. Випуск 24 (21-22.11.2023)
:: ECONOMY :: Конференції 2023 :: Світ наукових досліджень. Випуск 24 (21-22.11.2023)
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 30

Термін подання матеріалів

24 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 2  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

3. Педагогічні науки;

Відображено [1-14] з 14 Сторінки: 1 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Антонюк Валерія Борисівна, студентка магістратури, Криворізький державний педагогічний університет
21.11.2023 01:54
 
 
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Бондаренко Наталія Альбертівна, аспірантка, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука; Пасько Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Київський національний університет технологій та дизайну
21.11.2023 21:06
 
 
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ХІМІЇ У БУКОВИНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Велика Алла Ярославівна, кандидат біологічних наук, асистент кафедри медичної та фармацевтичної хімії, Буковинський державний медичний університет; Кропельницька Юлія Валеріївна, викладач фахового коледжу, Буковинський державний медичний університет
10.11.2023 20:07
 
 
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ – ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Головатюк Людмила Михайлівна, доцент кафедри біології, екології та методик їх навчання, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка; Атаманчук Вікторія Володимирівна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
21.11.2023 01:23
 
 
ЗДОРОВ'Я ТА ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО І БЕЗПЕЧНОГО ХАРЧУВАННЯ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Денисовець Тамара Михайлівна, кандидат педагогічних наук, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Квак Ольга Вікторівна, кандидат біологічних наук, доцент, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Гогоць Василь Дмитрович, старший викладач, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
10.11.2023 12:33
 
 
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЗАЛУЧЕНОСТІ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Коваленко Андрій Леонідович, здобувач другого (магістерського) ступеня вищої освіти, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
21.11.2023 12:32
 
 
ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Кондратенко Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, викладач, Обласний коледж "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка" Полтавської обласної ради, м. Кременчук
17.11.2023 19:33
 
 
 
ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ЗВО США
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Курок Олександр Олександрович, аспірант, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
20.11.2023 23:33
 
 
MAINTAINING MOTIVATION AND KEEPING THE STUDENTS FOCUSED DURING ONLINE LESSONS AT THE UNIVERSITY
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Неустроєва Гелена Олегівна, старший викладач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Пономаренко Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Тимченко Галина Миколаївна, кандидат технічних наук, професор кафедри «Прикладна математика», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Громов Вадим Олександрович, студент 3 курсу факультету Міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
20.11.2023 19:24
 
 
КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНОСТІ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ВІЙНИ І МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Нікітаєва Марина Володимирівна, студентка магістратури факультету, дошкільної, початкової освіти та мистецтв, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна
21.11.2023 12:44
 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОНЛАЙН-ТЕСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Новицька Олена Леонiдiвна, старший викладач кафедри іноземних мов, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Харків, Україна; Скора Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри іноземних мов, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Харків, Україна
16.11.2023 17:42
 
 
ТВОРЧИЙ ВЧИТЕЛЬ - КЛЮЧЕВИЙ АСПЕКТ У ФОРМУВАННІ ПІЗНАВАЛЬНИХ ВМІНЬ УЧНІВ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Писаренко Світлана Олексіївна, студентка 2 курсу (магістратура), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
20.11.2023 22:45
 
 
ВИКОРИСТАННЯ РЕЦЕПТИВНОЇ МУЗИКОТЕРАПІЇ У КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Позмогова Наталія Василівна, кандидат медичних наук, доцент, Запорізький національний університет; Позмогова Ольга Анатоліївна, магістр спеціальності «Логопедія», Запорізький національний університет
15.11.2023 10:49
 
 
ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЇ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Романюк Оксана Миколаївна, кандидат біологічних наук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Ганжиловська Лілія Василівна, магістр, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці
21.11.2023 18:37
 
Відображено [1-14] з 14 Сторінки: 1 © 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.202 сек. / Mysql: 1424 (0.161 сек.)