:: ECONOMY :: Конференції 2023 :: Світ наукових досліджень. Випуск 24 (21-22.11.2023) :: ECONOMY :: Конференції 2023 :: Світ наукових досліджень. Випуск 24 (21-22.11.2023)
:: ECONOMY :: Конференції 2023 :: Світ наукових досліджень. Випуск 24 (21-22.11.2023)
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 25

Термін подання матеріалів

14 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 11  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

3. Педагогічні науки;

Відображено [1-14] з 14 Сторінки: 1 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Антонюк Валерія Борисівна, студентка магістратури, Криворізький державний педагогічний університет
21.11.2023 01:54
 
 
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Бондаренко Наталія Альбертівна, аспірантка, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука; Пасько Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Київський національний університет технологій та дизайну
21.11.2023 21:06
 
 
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ХІМІЇ У БУКОВИНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Велика Алла Ярославівна, кандидат біологічних наук, асистент кафедри медичної та фармацевтичної хімії, Буковинський державний медичний університет; Кропельницька Юлія Валеріївна, викладач фахового коледжу, Буковинський державний медичний університет
10.11.2023 20:07
 
 
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ – ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Головатюк Людмила Михайлівна, доцент кафедри біології, екології та методик їх навчання, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка; Атаманчук Вікторія Володимирівна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
21.11.2023 01:23
 
 
ЗДОРОВ'Я ТА ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО І БЕЗПЕЧНОГО ХАРЧУВАННЯ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Денисовець Тамара Михайлівна, кандидат педагогічних наук, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Квак Ольга Вікторівна, кандидат біологічних наук, доцент, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Гогоць Василь Дмитрович, старший викладач, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
10.11.2023 12:33
 
 
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЗАЛУЧЕНОСТІ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Коваленко Андрій Леонідович, здобувач другого (магістерського) ступеня вищої освіти, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
21.11.2023 12:32
 
 
ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Кондратенко Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, викладач, Обласний коледж "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка" Полтавської обласної ради, м. Кременчук
17.11.2023 19:33
 
 
 
ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ЗВО США
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Курок Олександр Олександрович, аспірант, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
20.11.2023 23:33
 
 
MAINTAINING MOTIVATION AND KEEPING THE STUDENTS FOCUSED DURING ONLINE LESSONS AT THE UNIVERSITY
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Неустроєва Гелена Олегівна, старший викладач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Пономаренко Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Тимченко Галина Миколаївна, кандидат технічних наук, професор кафедри «Прикладна математика», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Громов Вадим Олександрович, студент 3 курсу факультету Міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
20.11.2023 19:24
 
 
КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНОСТІ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ВІЙНИ І МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Нікітаєва Марина Володимирівна, студентка магістратури факультету, дошкільної, початкової освіти та мистецтв, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна
21.11.2023 12:44
 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОНЛАЙН-ТЕСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Новицька Олена Леонiдiвна, старший викладач кафедри іноземних мов, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Харків, Україна; Скора Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри іноземних мов, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Харків, Україна
16.11.2023 17:42
 
 
ТВОРЧИЙ ВЧИТЕЛЬ - КЛЮЧЕВИЙ АСПЕКТ У ФОРМУВАННІ ПІЗНАВАЛЬНИХ ВМІНЬ УЧНІВ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Писаренко Світлана Олексіївна, студентка 2 курсу (магістратура), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
20.11.2023 22:45
 
 
ВИКОРИСТАННЯ РЕЦЕПТИВНОЇ МУЗИКОТЕРАПІЇ У КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Позмогова Наталія Василівна, кандидат медичних наук, доцент, Запорізький національний університет; Позмогова Ольга Анатоліївна, магістр спеціальності «Логопедія», Запорізький національний університет
15.11.2023 10:49
 
 
ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЇ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
[3. Педагогічні науки;]
Автор: Романюк Оксана Миколаївна, кандидат біологічних наук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Ганжиловська Лілія Василівна, магістр, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці
21.11.2023 18:37
 
Відображено [1-14] з 14 Сторінки: 1 © 2010-2023 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.224 сек. / Mysql: 1277 (0.182 сек.)