:: ECONOMY :: Конференції 2020 :: Світ економічної науки. Випуск 27 (26.11.2020) :: ECONOMY :: Конференції 2020 :: Світ економічної науки. Випуск 27 (26.11.2020)
:: ECONOMY :: Конференції 2020 :: Світ економічної науки. Випуск 27 (26.11.2020)
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 25

Термін подання матеріалів

14 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 11  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Світ економічної науки. Випуск 27 (26.11.2020)

Відображено [1-20] з 28 Сторінки: 1 2 
 
THE MECHANISM OF MAINTENANCE OF FOOD SAFETY OF REGION
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Malik L.N., the senior lecturer, The Kiev co-operative institute of business and the right
13.11.2020 18:48
 
 
CLASSIFICATION OF RISKS OF ECONOMIC SAFETY OF GOVERNMENT PROGRAMS
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Rusanjuk V.V., the post-graduate student, National center of science Institute of agrarian economy, the city of Kiev
13.11.2020 10:52
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОГО БАНКІНГУ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Абраменко Анастасія Сергіївна, студентка 4 курсу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Клецова Юлія Юріївна, студентка 4 курсу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Травкіна Карина Вікторівна, студентка 4 курсу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
25.11.2020 12:56
 
 
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЄФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Аніщенко Людмила Олександрівна, старший викладач, кафедра менеджменту Національної металургійної академії України; Лисенко Тетяна Іллівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національної металургійної академії України; Лобода Ірина Ігорівна, магістр МН903-14м, Національної металургійної академії України;
17.11.2020 14:14
 
 
НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Аніщенко Людмила Олександрівна, старший викладач, кафедра менеджменту Національної металургійної академії України; Усіченко Ірина Володимирівна, кандидат фізичних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національної металургійної академії України; Зайцева Вікторія Василівна, магістр МН903-14м, Національної металургійної академії України;
17.11.2020 14:18
 
 
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВРЕГУЛЮВАННЯ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Афанас’єва Інна Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний авіаційний університет; Сокол Анастасія Олегівна, студентка, Національний авіаційний університет; Скрипник Карина Олександрівна, студентка, Національний авіаційний університет
26.11.2020 16:24
 
 
ПІДХОДИ ВЧЕНИХ ДО ОЦІНКИ ОСНОВНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Автор: Василик Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук, Луцький національний технічний університет; Мамчиць Тарас Володимирович, магістрант, Луцький національний технічний університет
27.11.2020 14:36
 
 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Власенко Дарія Борисівна, магістр, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ; Сімаков Костянтин Іванович, кандидат економічних наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
18.11.2020 12:08
 
 
ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Гнилянська Ольга Василівна, кандидат економічних наук, Львівський інститут менеджменту
06.11.2020 10:28
 
 
СТРАТЕГІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ КРИЗИ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Грінько Алла Павлівна, доктор економічних наук, професор Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Пукалова Катерина Олександрівна, студентка Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
25.11.2020 12:47
 
 
 
ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЯК ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇН
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Гріщенко Данило Володимирович, студент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
24.11.2020 17:25
 
 
ПРИБУТОК, ЯК ДЖЕРЕЛО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Драна Євгенія Геннадіївна, студентка, Національна металургійна академія України; Божанова Олена Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Національна металургійна академія України
26.11.2020 15:58
 
 
ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ, ЯКІ ВАРТО ЗАСТОСОВУВАТИ НБУ В СУЧАСНІЙ СИТУАЦІЇ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Дубов Владислав Олександрович, студент 4 курсу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Стеценко Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
26.11.2020 16:31
 
 
ІНСТРУМЕНТИ ХЕДЖУВАННЯ: СУЧАСНА ПРАКТИКА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Журавльова Анастасія Костянтинівна, студентка, Запорізький національний університет
23.11.2020 13:37
 
 
ПОРІВНЯННЯ ТЛУМАЧЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА МСФЗ (IFRS) ТА П(С)БО
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Коробка Тетяна Сергіївна, студентка 4 курсу факультету обліку та податкового менеджменту, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
24.11.2020 10:48
 
 
СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Мартиненко Василь Петрович, доктор економічних наук, професор кафедри економіки і підприємства, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Лутюк Лев Іванович , гр. УЕ-91мп, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
24.11.2020 17:37
 
 
РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МЕДИЧНОЇ УСТАНОВИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Моргун Юлія Володимирівна, студентка магістратури за спеціальністю 073 Менеджмент зі спеціалізацією Організація і управління охороною здоров’я, Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
26.11.2020 16:05
 
 
ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА, ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Онищук Оксана Анатоліївна, слухач магістратури за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” Західноукраїнського національного університету
24.11.2020 13:15
 
 
ПОРІВНЯННЯ ВИЗНАННЯ ДОХОДІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Павловська Христина Юріївна, студентка 4 курсу факультету обліку та податкового менеджменту, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Лежненко Людмила Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
26.11.2020 16:40
 
 
ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ЗА НП(С)БО ТА МСФЗ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Пеліпенко Анна Олексіївна, студентка 4 курсу, факультету облік та податкового менеджменту, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
24.11.2020 10:58
 
Відображено [1-20] з 28 Сторінки: 1 2 © 2010-2023 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.201 сек. / Mysql: 1277 (0.157 сек.)