:: ECONOMY :: Конференції 2020 :: Світ економічної науки. Випуск 27 (26.11.2020) :: ECONOMY :: Конференції 2020 :: Світ економічної науки. Випуск 27 (26.11.2020)
:: ECONOMY :: Конференції 2020 :: Світ економічної науки. Випуск 27 (26.11.2020)
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 31

Термін подання матеріалів

20 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Світ економічної науки. Випуск 27 (26.11.2020)

Відображено [1-20] з 28 Сторінки: 1 2 
 
THE MECHANISM OF MAINTENANCE OF FOOD SAFETY OF REGION
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Malik L.N., the senior lecturer, The Kiev co-operative institute of business and the right
13.11.2020 18:48
 
 
CLASSIFICATION OF RISKS OF ECONOMIC SAFETY OF GOVERNMENT PROGRAMS
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Rusanjuk V.V., the post-graduate student, National center of science Institute of agrarian economy, the city of Kiev
13.11.2020 10:52
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОГО БАНКІНГУ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Абраменко Анастасія Сергіївна, студентка 4 курсу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Клецова Юлія Юріївна, студентка 4 курсу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Травкіна Карина Вікторівна, студентка 4 курсу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
25.11.2020 12:56
 
 
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЄФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Аніщенко Людмила Олександрівна, старший викладач, кафедра менеджменту Національної металургійної академії України; Лисенко Тетяна Іллівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національної металургійної академії України; Лобода Ірина Ігорівна, магістр МН903-14м, Національної металургійної академії України;
17.11.2020 14:14
 
 
НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Аніщенко Людмила Олександрівна, старший викладач, кафедра менеджменту Національної металургійної академії України; Усіченко Ірина Володимирівна, кандидат фізичних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національної металургійної академії України; Зайцева Вікторія Василівна, магістр МН903-14м, Національної металургійної академії України;
17.11.2020 14:18
 
 
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВРЕГУЛЮВАННЯ
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Автор: Афанас’єва Інна Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний авіаційний університет; Сокол Анастасія Олегівна, студентка, Національний авіаційний університет; Скрипник Карина Олександрівна, студентка, Національний авіаційний університет
26.11.2020 16:24
 
 
ПІДХОДИ ВЧЕНИХ ДО ОЦІНКИ ОСНОВНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Автор: Василик Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук, Луцький національний технічний університет; Мамчиць Тарас Володимирович, магістрант, Луцький національний технічний університет
27.11.2020 14:36
 
 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Власенко Дарія Борисівна, магістр, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ; Сімаков Костянтин Іванович, кандидат економічних наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
18.11.2020 12:08
 
 
ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Гнилянська Ольга Василівна, кандидат економічних наук, Львівський інститут менеджменту
06.11.2020 10:28
 
 
СТРАТЕГІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ КРИЗИ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Грінько Алла Павлівна, доктор економічних наук, професор Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Пукалова Катерина Олександрівна, студентка Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
25.11.2020 12:47
 
 
 
ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЯК ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇН
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Гріщенко Данило Володимирович, студент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
24.11.2020 17:25
 
 
ПРИБУТОК, ЯК ДЖЕРЕЛО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Драна Євгенія Геннадіївна, студентка, Національна металургійна академія України; Божанова Олена Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Національна металургійна академія України
26.11.2020 15:58
 
 
ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ, ЯКІ ВАРТО ЗАСТОСОВУВАТИ НБУ В СУЧАСНІЙ СИТУАЦІЇ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Дубов Владислав Олександрович, студент 4 курсу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Стеценко Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
26.11.2020 16:31
 
 
ІНСТРУМЕНТИ ХЕДЖУВАННЯ: СУЧАСНА ПРАКТИКА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Журавльова Анастасія Костянтинівна, студентка, Запорізький національний університет
23.11.2020 13:37
 
 
ПОРІВНЯННЯ ТЛУМАЧЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА МСФЗ (IFRS) ТА П(С)БО
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Коробка Тетяна Сергіївна, студентка 4 курсу факультету обліку та податкового менеджменту, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
24.11.2020 10:48
 
 
СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Мартиненко Василь Петрович, доктор економічних наук, професор кафедри економіки і підприємства, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Лутюк Лев Іванович , гр. УЕ-91мп, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
24.11.2020 17:37
 
 
РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МЕДИЧНОЇ УСТАНОВИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Моргун Юлія Володимирівна, студентка магістратури за спеціальністю 073 Менеджмент зі спеціалізацією Організація і управління охороною здоров’я, Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
26.11.2020 16:05
 
 
ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА, ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Онищук Оксана Анатоліївна, слухач магістратури за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” Західноукраїнського національного університету
24.11.2020 13:15
 
 
ПОРІВНЯННЯ ВИЗНАННЯ ДОХОДІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Павловська Христина Юріївна, студентка 4 курсу факультету обліку та податкового менеджменту, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Лежненко Людмила Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
26.11.2020 16:40
 
 
ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ЗА НП(С)БО ТА МСФЗ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Пеліпенко Анна Олексіївна, студентка 4 курсу, факультету облік та податкового менеджменту, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
24.11.2020 10:58
 
Відображено [1-20] з 28 Сторінки: 1 2 © 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.365 сек. / Mysql: 1453 (0.287 сек.)