:: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ  КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ :: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ  КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
:: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ  КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 
15.02.2018 14:07
Автор: Бас Софія Анатоліївна, магістрант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

У статті розглянуто поняття креативності та креативного потенціалу, висвітлено етапи формування креативного потенціалу та чинники, які впливають на його формування на підприємстві.

Ключові слова: креативність, менеджмент, підприємство, потенціал.

Мета дослідження полягає в розкритті основних положень формування креативного потенціалу на підприємства.

Актуальність даної теми визначається тим, що швидкість реагування на зростаючі вимоги клієнтів та коригування своїх пропозицій щодо їхніх потреб є визначальною рисою розвинутого ринкового середовища. Досягнення таких характеристик можливо за рахунок використання креативного потенціалу підприємства та комерціалізації інновацій. Креативність працівників та впроваджені інновації є необхідними умовами для досягнення більших конкурентних переваг і формування основи для розвитку підприємств. 

Матеріали та методи дослідження. Формуванню креативного потенціалу на підприємства присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: Дж. Гілфорда, А. Маслоу, Е. Торранса, Р. Ротуєла, М. Холодної, О. Лука, К. Торшиної, М. Баришевої, О. Туніка, А. Івина, В. Кардаша, І. Павленка та багатьох інших.

 У роботі застосовані методи дослідження такі як: порівняння, систематизація та узагальнення.

Виклад основного матеріалу.  Креативність – це явище стимуляції нової думки, можливість переглянути існуючі знання та аналізувати знову, створювати нові припущення в цілях визначення нових теорій і парадигм або сформувати нову свідомість, тобто креативність являє собою потенціал людини який вона застосовує для створення нового. У свою чергу, потенціал являє собою набір певних засобів, знань та можливостей конкретних працівників, виробничих підсистем підприємства або підприємства загалом. 

Креативний потенціал являється одним із різновидів ресурсного потенціалу підприємства, і управління креативним потенціалом є конкретною функцією менеджменту, яка реалізується через загальні функції (планування, організація, мотивування, контролювання і регулювання). Отже, для досягнення розширеного відтворення креативного потенціалу, тобто для забезпечення його приросту, креативний менеджмент має починати своє існування ще на моменті створення підприємства [2, c. 77]. 

Креативний потенціал виникає не стихійно, а цілеспрямовано формується під час створення і розвитку підприємства.

Можна відокремити два етапи формування креативного потенціалу на підприємстві (рис. 1) [3, c. 86].

Рис. 1. Етапи формування креативного потенціалу на підприємстві


На формування та на подальший процес росту креативного менеджменту впливають такі чинники, які мають техніко-економічний, організаційно-управлінський, юридичний та соціально-психологічний характер. Ці чинники або стоять на заваді або допомагають реалізувати креативну діяльність на підприємстві  (рис. 2) [1, c. 38].Рис. 2. Основні чинники, які впливають на креативний потенціал 


На підприємстві під час управління процесами з формування та реалізації креативного потенціалу необхідно дотримуватись певних дій, як:


- під час планування креативного потенціалу необхідно розробляти стратегічні, поточні та оперативні плани та здійснювати підготовку бюджетів для запровадження цих планів;


- організовувати роботу носіїв креативного потенціалу через запровадження організаційної структури управління підприємством, розподіляти функції та повноваження між суб’єктами креативної діяльності, розробляти і впроваджувати правила і процедури, доводити їх до підлеглих, а також надавати певні роз’яснення щодо функцій, обов’язків та повноважень;


- відповідно упізнавати потреби персоналу, як носіїв креативного потенціалу для того, щоб мати можливість отримати бажані результати від діяльності співробітників та розкривати їхній рівень підготовки, здібності, можливості, а також вчасно мати можливість застосовувати такі методи впливу на них, які забезпечать достатній рівень втілення в життя намічених планів у визначені терміни, здійснювати контроль за ситуаціями, які виникають на шляху втілення в життя стратегічних, поточних і оперативних планів формування та використання креативного потенціалу, спостерігати за поведінкою носіїв креативного потенціалу та встановлювати результативність втілення в життя креативного потенціалу;


- коригувати стратегічні, поточні та тактичні плани формування і використання креативного потенціалу для реалізації функцій регулювання креативного потенціалу, застосувати методи та засоби впливу на підлеглих, а також використовувати заходи, які спрямовані на більшу результативність  використання креативного потенціалу [4, c. 85].


Отже, для успішного формування й подальшого розвитку креативного потенціалу, організація повинна постійно модернізуватися, персонал самонавчатися, а керівництво – продукувати інновації на основі управління креативною діяльністю. Це все  забезпечить успіх у конкурентній боротьбі.


Список використаних джерел:


1. Божидарнік Т. Формування й розвиток креативного менеджменту на підприємстві / Т. Божидарнік, Н. Василик // Економіст. – 2015. – № 3. – с. 37-39.


2. Кліпкова О.  Креативність та інноваційність як основні складові нового вектора в управління підприємством [Текст]: зб. наук. пр. / О. Кліпкова // Науковий Вісник Мукачів ського державного університету. Серія Економіка. – 2015. – № 2(4), Ч. 2. – с. 76–80.


3. Ковбатюк М. Формування креативного потенціалу на підприємстві / М. Ковбатюк // Водний транспорт. - 2015. - Вип. 1. - с. 84-90.


4. Кузьмін О. Креативний менеджмент: навч. посібник / О. Кузьмін, С. Князь, І. Литвин, Д. Зінкевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 124 с.


_____________________________________


Науковий керівник: Галиця Ігор Олександрович, доктор економічних наук, професор, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИБУТКУ
29.01.2018 18:14
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АВІАБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
29.01.2018 17:55
ПОЛІПШЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ТА СУТЬ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ
28.02.2018 15:44
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ФОРМУВАННЯ ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ
28.02.2018 12:01
КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
27.02.2018 14:19
ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧИХ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
26.02.2018 16:48
ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
26.02.2018 14:36
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
26.02.2018 14:22
СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЙ «ІНВЕСТИЦІЇ», «ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ», «ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА»
26.01.2018 21:11
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЙ «ІНВЕСТИЦІЇ», «ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ», «ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА»
26.01.2018 18:50
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.734 сек. / Mysql: 1338 (0.61 сек.)