:: ECONOMY :: ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ :: ECONOMY :: ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
:: ECONOMY :: ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

 
16.12.2016 16:15
Автор: Гайдаржийська Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ; Лункіна Ірина Юріївна, студентка Національного авіаційного університету, м. Київ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Досліджуючи методи фінансової реструктуризації, необхідно зазначити, що питання фінансової реструктуризації сьогодні набуває особливої актуальності, так як економіка в цілому, і підприємства, зокрема, не виділяються фінансовою стабільністю. Фінансова реструктуризація – це система фінансово-економічних та інших заходів, спрямованих на реформування фінансової діяльності і забезпечення досягнення мети фінансової стратегії шляхом здійснення необхідних фінансових перетворень, адаптованих до змін на фінансовому ринку.Фінансова реструктуризація може проводитися двома принципово різними шляхами: проблеми реструктуризації можуть вирішуватися безпосередньо на кожному підприємстві, переважно за допомогою цілеспрямованого підбору стратегічних інвесторів, здатних змінити структуру капіталу та менеджмент на підприємстві, слід зазначити, що фінансова реструктуризація, у більшості випадків означає встановлення та дотримання загальних правил, які можна застосувати до різних підприємств, так як основи фінансів, обліку й права на підприємствах різних типів відрізняються не дуже суттєво; реструктуризація може бути результатом загальносистемних змін в економіці, при цьому інвестори формують пакети акцій таких підприємств, які є потенційно прибутковими або беруть участь в конкурсах з продажу таких акцій.

Методи фінансової реструктуризації – це: відстрочення погашення кредиторської заборгованості; реструктуризація кредиторської заборгованості; одержання додаткових кредитів; списання безнадійної заборгованості; зниження відсоткової ставки по заборгованості; визначення більш вигідної схеми погашення заборгованості; збільшення статутного фонду; заморожування інвестиційних вкладень; одержання від інвесторів нових інвестицій; заміна заборгованості або принаймні її частки на акції; анулювання частки або всієї заборгованості.

Також необхідно виділити ряд способів реструктуризації капіталу: залучення додаткового капіталу шляхом випуску акцій;оптимізація структури капіталу; збільшення частки резервного капіталу;зменшення частки неоплаченого капіталу.

Вибір методу фінансової реструктуризації залежить від стратегії підприємства щодо зміни структури та розміру власного або позикового капіталу, або щодо змін в інвестиційній діяльності підприємства. Не зважаючи на обраний метод фінансової реструктуризації, вона повинна здійснюватися за критеріями зростання рівня платоспроможності, а також підвищення фінансової незалежності, ефективності управління заборгованістю підприємства, зростання інвестиційної привабливості та максимізації прибутку.

Узагальнюючи вищезазначене, можна стверджувати про необхідність подальших досліджень методів фінансової реструктуризації, деталізації інформації, а також можливого впливу застосування того чи іншого методу на результати реструктуризації підприємства.
Список використаних джерел:

1. Закон України «Про банкрутство» від 30.06.1999 № 784-XIV [Електронний ресурс].– Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua.-784-14.

2. Базилінська О.Я. Управління фінансами підприємств: фінансова реструктуризація і конкурентоспроможність підприємств [ Електронний ресурс ] / О.Я. Базилінська. – Режим доступу: http://lukyanenko.at.ua – 04.06.2011.

3. Гринюк Н.А. До проблем проведення фінансової реструктуризації підприємств / Н.А. Гринюк // Научные труды ДонНТУ . Серия экономическая. – 2007. – № 69. – С. 61–64.

4. Сердюк В. Теоретичні й прикладні аспекти реструктуризації бізнесу / В. Сердюк // Схід . – 2012. – № 3(94). – С. 20–23.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПIДХOДИ ДO КЕРУВАННЯ ПРИБУТКOМ ПIДПРИЄМCТВA У ТЕПЕРЕШНІЙ ЧАС
29.11.2016 18:18
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ ЗА ДОХОДАМИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
18.12.2016 16:51
КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ УКРАЇНИ
18.12.2016 16:48
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНIВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
18.12.2016 16:42
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ФОРМАТ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
18.12.2016 16:28
ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ДО РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
17.12.2016 21:43
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
17.12.2016 21:28
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
17.12.2016 20:06
КРАУДФАНДИНГ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
17.12.2016 18:05
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
17.12.2016 17:38
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.226 сек. / Mysql: 812 (0.197 сек.)