:: ECONOMY :: ОРЕНДА ЗА МСФЗ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПЕРВІСНОЇ ОЦІНКИ :: ECONOMY :: ОРЕНДА ЗА МСФЗ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПЕРВІСНОЇ ОЦІНКИ
:: ECONOMY :: ОРЕНДА ЗА МСФЗ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПЕРВІСНОЇ ОЦІНКИ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОРЕНДА ЗА МСФЗ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПЕРВІСНОЇ ОЦІНКИ

 
29.04.2020 13:58
Автор: Рогозний Сергій Анатолійович, аудитор, консультант з міжнародних стандартів фінансової звітності, член Ради та керівник Комітету з фінансів та бюджету Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України; Ільїн Валерій Юрійович, доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, Навчально-науковій інститут обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Міжнародні стандарти фінансової звітності визначають загальноприйняті принципи підготовки та складання фінансової звітності. Актуальність питання про застосування українськими підприємствами міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) зростає з кожним роком, що веде до інтеграції у світову економіку та вихід на світові ринки капіталу. Так, ціллю запровадження Міжнародного стандарту фінансової звітності (МСФЗ) 16 «Оренда» виступила необхідність вирішення проблем прозорості та відповідності показників фінансової звітності, що виникають через відсутність єдиного методу обліку операційної та фінансової оренди.

Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні на сьогодні є головним завданням перед урядом країни та українським бізнесом тому вітчизняні науковці та практики досліджують особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності. Вагомий внесок у дослідження питань оренди, первісної оцінки та ін. зробили такі науковці та практики, як, С. Голов, О. Дядюн [3], О. Карпачова [4], Ю. Остапенко, О. Харламова, С. Хома та ін.

На сьогодні оренда рятує підприємства, котрі не мають коштів придбати новий актив, або в ситуаціях коли даний актив потрібен лише на певний час. Щоб фінансова звітність підприємства була повноцінною, потрібно розуміти нові правила МСФЗ (IFRS) 16.

За МСФЗ 16 виникає нова категорія активів - право оренди, для яких у складі необоротних активів необхідно виділити окремий рахунок з відповідними субрахунками, призначеними для обліку різних типів активів, що є об’єктом оренди, право на використання якого було надано орендарю орендодавцем [2]. І першим кроком орендар повинен визнати на балансі актив у формі права користування та зобов’язання по оренді за їх первісною вартістю на дату початку оренди.

Якщо розглядати орендне зобов’язання, то первісна оцінка буде здійснюватися за теперішньою вартістю ще не сплачених орендних платежів. Дані орендні платежі складаються з: 

• Фіксованих платежів. Фіксовані платежі - це платежі, які за формою містять змінність, однак по суті є неминучими. Застосовуються лише з вирахуванням будь-яких стимулів до оренди, що підлягають отриманню.

• Змінних орендних платежів. Змінні орендні платежі залежать від індексу чи ставки, первісно оцінені з використанням такого індексу чи ставки на дату початку оренди [1]. Їх особливість полягає в тому що дані платежі змінюються відповідно до обставин, фактів та ін., що відбуваються з дати початку оренди.

• Сум, що, як очікується, будуть сплачені орендарем за гарантіями ліквідаційної вартості. 

• Ціну виконання можливості придбання, якщо орендар обґрунтовано впевнений у тому, що він скористається такою можливістю. 

• Платежі-штрафи за припинення оренди, якщо строк оренди відображає реалізацію орендарем можливості припинення оренди.

При первісній оцінці орендного зобов’язання обов’язковими вихідними даними є: ставка дисконтування, розмір орендних платежів, строк оренди.

Щодо ставки дисконтування, то при оцінці орендного зобов’язання теперішня вартість орендних платежів визнається шляхом дисконтування майбутніх платежів з використанням відсоткової ставки, закладеної в договорі оренди. Якщо ж така ставка відсутня, то слід використати ставку залучення додаткових позикових коштів для вашого підприємства, виходячи з чинних договорів фінансування у тій самій валюті (без врахування пільгових та безвідсоткових позик). 

Підприємство може вести діяльність і повністю на базі власних фінансових ресурсів. Тоді ринковою буде ставка кредитування, під яку підприємство могло отримати позику за власними нещодавніми зверненнями, навіть якщо відмовилась відмовилось від отримання таких позик. Якщо і таких звернень не було, або вони були кілька років тому, то орієнтиром для визначення ринкових ставок в Україні слугує статистична інформація НБУ про кредитні ставки по довгострокових запозиченнях у національній валюті. Крім того, договір може передбачати щорічну індексацію на індекс інфляції чи інший показник [3].

Важливим моментом є визначення строку оренди, адже  від строку оренди залежить розрахунок зобов’язання за орендою і те, в якій сумі ми визнаємо актив у формі права користування. При визначені строку оренди варто врахувати 3 основні складові:

1) невідмовний період оренди (період, протягом якого дострокове припинення договору неможливе);

2) періоди, щодо яких передбачене право на продовження оренди, якщо є впевненість у тому, що орендар скористається цим правом;

3) періоди, щодо яких передбачений опціон (право) на припинення оренди, якщо існує впевненість у тому, що орендар не скористається цим правом.

Первісну оцінку активу у формі права користування здійснюють за собівартістю:

• суми первісної оцінки орендного зобов’язання;

• будь-яких орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулів до оренди;

• будь-яких первісних прямих витрат, понесених орендарем;

• оцінених витрат, які будуть понесені орендарем у процесі демонтажу та переміщення базового активу, відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення базового активу до стану, що вимагається умовами оренди, окрім випадків, коли такі витрати здійснюються з метою виробництва запасів [4].

Таким чином, з проведеного дослідження ми дійшлися до висновку, щодо первісної вартості та інших нових правил Міжнародного стандарту фінансової звітності (МСФЗ) 16 «Оренда» є актуальною темою і потребує подальшого вивчення та роз’яснення. Адже результати цієї роботи позитивно вплинуть на якість обліку та подання у звітності інформації про орендні операції на підприємствах.

Список використаних джерел:

1. Міжнародний стандарт фінансової звітності 16 «Оренда» URL: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS16%20ukr_AH%20(1)-compressed%20(1).pdf 

2. Остапенко Ю.П. Нові підходи до обліку оренди за правилами МСФЗ 16 «Оренда». URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29545/1/89.PDF

3. Рогозний С. А., Дядюн О. О. Нова оренда за МСФЗ (update-2019): Ч. 1. Особливості первісної оцінки. 2019. URL: https://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ011961. 

4. Рогозний С. А., Карпачова О. В. МСФЗ 16 «Оренда»: До чого готуватися сільгосппідприємствам. І не тільки їм... (ч. 2). 2016. URL: https://fz.ligazakon.net/?_ga=2.77200341.1731558925.1574371260-1263147357.1563315083#/articles/FZ001070Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
21.04.2020 16:10
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.176 сек. / Mysql: 1338 (0.136 сек.)