:: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 
20.02.2019 10:34
Автор: Дерикон Віта Володимирівна, студентка, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Пронько Яна Миколаївна, студентка, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

За сучасних умов розвитку економіки, соціальна відповідальність в управлінні набула вагомого значення у функціонуванні підприємств. Їх сталий розвиток характеризується трьома складовими: економічною, екологічною та соціальною. За умови ефективної діяльності суб’єктів господарювання ці складові повинні поєднуватись, але соціальна є найважливішою, оскільки впливає на всі етапи життєвого циклу підприємства та суспільства. 

Питання розвитку теорії та практики управління персоналом в контексті соціальної відповідальності знайшли висвітлення в роботах зарубіжних та вітчизняних учених: Березіна І., Благова Ю., Грішнової О., Друкера П., Залознова Ю., Івченко С., Керолла А., Колота А., Костишиної Т., Костіна А., Лібанової Е., Ліборакіної М., Мескона М., Назарової Г.,  Супрун Н., Туркіна С., Усатенко О. та ін.

Попри наявність вагомих результатів у сфері обґрунтування змісту та функцій соціально відповідального управління, розкриття напрямів розвитку соціального забезпечення, залишаються недостатньо обґрунтованими питання ролі підприємства в соціально відповідальному управлінні. 

Як показує практика, для успішного функціонування підприємствам стає недостатньо орієнтуватися тільки на власні економічні інтереси. Зовнішнє середовище та потреби працівника вимагають соціально-відповідального ведення бізнесу. Концепція корпоративної соціальної відповідальності актуалізується серед вітчизняних підприємств і вимагає постійного вдосконалення. 

Проаналізовані класифікаційні ознаки доповнюють уявлення про сутність соціально відповідального управління персоналу і дозволяють більш детально визначити параметри відповідних управлінських процесів. Відповідно соціальну відповідальність можна зобразити як сукупність обов’язків, які має підприємство перед різними суспільними групами (рис.1).
Економічна ефективність впровадження елементів соціальної відповідальності в системі управління підприємством полягає в підвищенні соціального ефекту. При цьому, кажучи про економічні вигоди соціальної відповідальності підприємства, треба зазначити, що вони найбільш чітко проявляються в фінансовій, маркетинговій та сфері управління персоналом. Морально-етичні обов’язки виховують почуття справедливості, поваги до людей, відчуття відповідальності за вчинки і прагнення гармонійних відносин на підприємстві. Правові обов’язки закликають дотримуватись законності. Філантропічні обов’язки передбачають здійснення  корисної для суспільства діяльності.

Список використаних джерел

1. Соціальна відповідальність : навч. посібник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін. ] ; за заг. ред. д. е. н., проф. А. М. Колота. – Київ : КНЕУ, 2015. – 519 с.]

2. Carroll, A. A. Three-Dimentional Conceptual Model of Corporate Performance / A. A. Carroll // Academy of Management Review. – 1979. – Vol.4. – № 4. – P. 497-505.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.230 сек. / Mysql: 763 (0.197 сек.)