:: ECONOMY :: АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄС :: ECONOMY :: АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄС
:: ECONOMY :: АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄС
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 21

Термін подання матеріалів

26 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 29  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄС

 
13.02.2019 16:20
Автор: Мороз Світлана Геннадіївна, завідувач Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені М. С. Бокаріуса
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

В країнах Євросоюзу застосовуються такі базові форми регуляторної політики, як метод співтовариства, багаторівнева система державного управління і регулювання, координація політики і визначення контрольних показників та параметрів, міжурядова політика, а також регуляторна модель. Регуляторна політика як інструмент державного регулювання в ЄС з самого початку її впровадження вважався вельми актуальним і дієвим. Відповідно, реформування засад регуляторної політики ЄС, удосконалення її форм, засобів, методів та інструментів здійснюється на постійній основі.

Зазначене дає підстави стверджувати про достатньо вагомий досвід у царині регуляторної політики, а також й істотні здобутки в цій сфері. Звернімо увагу на одну з ключових, на наш погляд, сучасних тенденцій. Йдеться про концепцію «якісного регулювання». Її сутність в тому, що, власне, метою регуляторної політики визнається підвищення якості державного управління на всіх рівнях, що досягається засобами та інструментарієм регуляторної політики. Разом із обґрунтованою критикою концепція якісного регулювання на сьогодні переросла в концепцію «розумного регулювання», що важливо для узагальнення подальших висновків.

Так, по-перше, ми розділяємо підходи і принципи концепції розумного регулювання в рамках регуляторної політики ЄС.

По-друге, концепція розумного регулювання імплементувала низку нових практик в рамках регуляторної політики. До прикладу, це використання методу життєвого циклу, згідно якого предметом регулювання є всі процеси, пов’язані з контролем і аналізом нормативно-правового акту від моменту його розробки до повного впровадження і оцінювання результатів. Такого у вітчизняній практиці державного управління та регулювання немає і це є одним з системних недоліків вітчизняного державного управління. Більше того, зазначений принцип передбачає «роботу» не лише над новостворюваними нормативно-правовими актами, але й тими, що були прийняті раніше і є на сьогодні чинними та актуальними.

По-третє, концепцією чітко прописано необхідність досягнення економічних завдань, причому в ув’язці з соціальним розвитком та підвищенням рівня якості життя населення.

Отже, метою формування якісної регуляторної політики розвитку малого підприємництва необхідно визначити забезпечення високого рівня якості державного регулювання у сфері розвитку сектору малого підприємництва країни. 

Зробимо й інший доречний, на наш погляд, висновок, що регуляторну політику розвитку малого підприємництва потрібно трактувати як елемент системи державного регулювання розвитку цього сектору національного господарства, відповідальний за зростання якості державного управління в цій сфері шляхом створення необхідного нормативно-правового середовища здійснення підприємницької діяльності, її адміністрування з боку органів влади і місцевого самоврядування, формування умов, необхідних для активізації малого бізнесу, реалізації його ролі в економіці, зміцнення конкурентоспроможності та покращення структурних характеристик малого підприємництва держави.

Список використаних джерел:

1. Погрібняк, М. А. Запровадження регуляторної політики в Україні та державах Європейського Союзу. Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України  – Львів: ЛІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 12.

2. Шульга, А. В. Засоби підвищення ефективності регуляторної політики у країнах ЄС. Збірник наукових праць Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління», 2014. – Вип. 2. – С. 285- 299.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КАБЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
20.02.2019 12:03
СВІТОВІ ТРЕНДИ УПРАВЛІННЯ ДОПОМІЖНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
19.02.2019 16:16
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
19.02.2019 09:58
УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
19.02.2019 09:24
ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
17.01.2019 14:50
ВИБІР МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ
15.02.2019 13:19
ГАРМОНІЗАЦІЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ НОРМАМИ
12.02.2019 16:29
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ «ТОЧНО В ТЕРМІН» ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
04.02.2019 18:54
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
04.02.2019 18:43
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.152 сек. / Mysql: 651 (0.113 сек.)