:: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ :: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
:: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6



  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

 
16.03.2017 11:59
Автор: Боднар Орися Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»; Гуцуляк Ігор Тарасович, викладач, Тлумацький коледж Львівського НАУ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Розроблення дієвої системи облікової політики є необхідною складовою частиною організації та ведення бухгалтерського обліку результатів процесу виробництва продукції, оскільки процес виробництва є важливою умовою існування кожного суб’єкта господарювання, так як – це процес створення матеріальних і духовних благ, які задовольняють потреби суспільства.

Питання організації бухгалтерського обліку процесу виробництва продукції, а також впливу облікової політики  на організацію обліку відображено в працях вчених Т.В. Барановської, Н.Є. Білинської, Ю.А. Вериги, С.І. Дробязка , Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Г.І. Кузьменка, Т.В. Курасса, М.І. Кутера, Л.Г. Ловінського, О.Е. Лубенченка, О.М. Лудченка, О.М. Петрука, М.С. Пушкаря, В.Г. Швеця та інших. Незважаючи на значну кількість авторів, що вивчали питання облікової політики, єдиної думки щодо визначення поняття, його сутності та значення для підприємств не існує. В звязку з цим виникає необхідність подальших доліджень в даному напрямку.

За результатами проведеного аналізу економічної літератури виявлено відсутність єдиного підходу до трактування сутності поняття “облікова політика”.

Найбільш поширеною є думка авторів, які визначають облікову політику як методичне забезпечення ведення оперативного та бухгалтерського (зведеного) обліку для цілей управлінського (облікове забезпечення процесу прийняття управлінських рішень на різних рівнях) та податкового (оптимізація оподаткування на підприємстві) планування й фінансового обліку. Так, зокрема, вважають М.Т. Білуха, Г.П. Журавель, В.Б. Клевець, П.Я. Хомин та ін. [4, 7]. На нашу думку, така пропозиція є досить доречною, оскільки буде залежати від вибору сукупності методів для оцінки об’єктів бухгалтерського обліку. Таким чином, вважаємо, що під обліковою політикою слід розуміти сукупність методичних способів і прийомів, які використовуються в господарській діяльності підприємства з метою досягнення запланованих фінансових результатів підприємства.

Організацію бухгалтерського обліку на підприємстві необхідно починати з процедури підготовки облікової політики, яка має певні особливості, оскільки є основним інструментом регулювання господарської діяльності підприємства.

Вважаємо, що на формування облікової політики суб’єкта господарювання впливають наступні фактори: організаційно-правова форма, вид економічної діяльності, організаційна структура, розмір підприємства, масштаби діяльності, асортимент продукції, система оподаткування, особливості технологічного процесу, залежність процесів господарської діяльності від кліматичних умов, система інформаційного забезпечення та стратегія управління джерелами утворення господарських засобів.

Пропонуємо дещо змінити та доповнити перелік елементів облікової політики щодо витрат на виробництво продукції та представити їх у наступному вигляді: оцінка запасів при надходженні, оцінка запасів при вибутті, перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), критерії розмежування основної, супутньої і побічної продукції, база розподілу загальновиробничих витрат в умовах комплексного виробництва, методи обліку витрат і калькулювання собівартості результатів виробничого процесу, документальне забезпечення процесу виробництва кондиційної та некондиційної продукції, робочий план рахунків, інвентаризація, звітність.

 Застосування даних елементів сприяє розширенню обліково-аналітичного забезпечення управління результатами виробництва підприємства та фінансовими результатами відповідно до напрямів їх використання.

Дотримання розроблених положень облікової політики дозволить надати достовірну інформацію про собівартість результатів виробничого процесу, а також економічні вигоди від їх використання.

Список використаних джерел:

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із змінами та доповненнями від 22.12.2011 р. № 4224-VI) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

2. Дробязко С.І. Облікова політика підприємства в умовах переходу до МСФЗ [Електронний ресурс] / С.І. Дробязко, Є.В. Захаренко, О.М. Кікот, Т.С. Устименко // Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=38594.

3. Кірейцев Г.Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: [монографія] / Г.Г. Кірейцев. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 236 с.

4. Курасса Т.В. Облікова політика: перехід до МСФЗ [Електронний ресурс] / Т.В. Курасса // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу”. – Режим доступу: http://conference.nuos.edu.ua/catalog//lectureDetail?onferenceId=12062&lectureId=14073.



Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДІЛІКИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНИ
20.03.2017 15:18
ПРОБЛЕМАТИКА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПРИ ЇХ ВІДОБРАЖЕННІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
20.03.2017 14:30
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
20.03.2017 14:00
ПРОБЛЕМА ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСОМ ОПОДАТКУВАННЯ
17.03.2017 17:13
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНИХ АГРОФОРМУВАНЬ
15.03.2017 13:46




© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.298 сек. / Mysql: 812 (0.26 сек.)