:: ECONOMY :: ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ :: ECONOMY :: ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
:: ECONOMY :: ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 44  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

 
28.11.2018 10:51
Автор: Баранецька Ольга Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань, Тернопільський національний економічний університет; Дем’янчук Роман Сергійович, студент, Тернопільський національний економічний університет
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Досягнення національної безпеки держави неможливе без забезпечення безпеки підприємств, які є первинною ланкою національної економіки. 

Екстраполюючи поняття безпеки на підприємницький сектор, і беручи до уваги різноманітні загрози, деструктивні чинники, гібридні виклики, що поглиблюють та пролонгують процеси фінансово-економічної нестабільності, вище обумовлений термін можна визначити як забезпечення належного рівня захищеності життєдіяльності підприємства від безлічі екзогенних та ендогенних загроз і небезпек, внаслідок чого можливо досягти поставленої мети та реалізувати окреслені економічні інтереси.

У науковій економічній літературі зустрічаються різноманітні погляди щодо інтерпретації дефініції “економічна безпека підприємства”:

стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства від реальних та потенційних джерел небезпеки або економічних загроз [6];

захищеність підприємства, а саме: капіталу, персоналу, матеріальних і нематеріальних активів, прав, позицій на ринку, іміджу і перспектив його подальшого розвитку від негативного впливу сукупності економічних ендогенних та екзогенних чинників [5];

стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, який гарантує найбільш ефективне їх використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам [2];

стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для подолання загроз і забезпечення стабільного функціонування підприємства тепер і в майбутньому [3];

характеристика системи, що самоорганізовується й саморозвивається, стан, при якому економічні параметри дозволяють зберегти головні її властивості: рівновагу і стійкість при мінімізації загроз [4];

комплексне відображення ступеня надійності підприємства як партнера для забезпечення виробничих, фінансових, комерційних та інших економічних відносин за визначений термін часу [1].

Тлумачення сутності економічної безпеки підприємства має різновекторне спрямування, оскільки розглядається з позиції захисту інтересів підприємства, захисту від негативного впливу ризиків і загроз зовнішнього та внутрішнього середовища, стану ефективного використання ресурсів, стану стійкості, рівноваги  та надійності підприємства.

Існує різноманітність поглядів науковців щодо складових економічної безпеки підприємства. Основними її складниками виступають: фінансова безпека, політико-правова безпека, силова безпека, міжнародна безпека, ринкова безпека, інформаційна безпека, ресурсна безпека, екологічна безпека, кадрова безпека, техніко-технологічна безпека.

Ідентифікація загроз економічній безпеці підприємства дозволяє здійснити їх поділ на внутрішні (низький рівень професійної кваліфікації керівництва підприємства, низький рівень компетентності кадрів, відсутність кваліфікованих кадрів, порушення трудової дисципліни, форс-мажорні обставини (аварії, пожежі; вихід з ладу енерго-, водо- та теплопостачання, комп’ютерної техніки), зношеність основних фондів, низький технічний і технологічний рівні виробництва, відсутність інноваційних впроваджень, неефективність тактичного та стратегічного планування, низька привабливість підприємства тощо) та зовнішні (несприятлива політична ситуація, макроекономічні дисбаланси, протиправні дії кримінальних структур, недобросовісна конкуренція, промислово-економічне шпигунство, незаконні фінансові діяння, шахрайство, розповсюдження конфіденційної інформації тощо).

Власне на нейтралізацію, локалізацію та мінімізацію загроз і деструктивних чинників підприємства, які можуть перерости у реальні загрози (попередження загроз), має бути спрямована увага керівних органів підприємства. Визначення та реалізація вірних заходів усунення загроз економічній безпеці підприємства в розрізі її структурних складників дозволить покращити загальний стан підприємства, досягти бажаних цілей і підвищити рівень безпеки.

Список використаних джерел:

1. Евдокимов Ф. И. Экономическая устойчивость предприятия как фактор его безопасности / Ф. И. Евдокимов, Е. В. Мизина // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія, Економічна. – Донецьк: ДонНТУ, 2001. – Вип. 37. – С. 16–25.

2. Економіка підприємства: навчальний посібник / за ред. С.  Ф.  Покропивного. – К.: КНЕУ. – 2000. – 528 с.

3. Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) / под ред. Е. А. Олейникова. – М.: ЗАО “Бизнес-школа “ИнтелСинтез”, 1997. – 288 с.

4. Підлужна Н. О. Організація управління економічною безпекою пі- дприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 “Економіка організації та управління підприємствами” / Н.  О.  Підлужна // НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2003. – 20 с.

5. Турило А. М. Удосконалення класифікації та визначення економічної безпеки підприємства / А. М. Турило, С. В. Капітула // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 222, Т.3. – С. 671–680.

6. Шлыков В. В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия / В. В. Шлыков. – СПб: “Алетейя”, 2007. – 138 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО – ІННОВАЦІЯ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
28.11.2018 10:32
РОЗВИТОК DIGITAL-БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
27.11.2018 21:40
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
27.11.2018 20:30
РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО ВИМІРЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
27.11.2018 20:27
ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
27.11.2018 20:10
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ
27.11.2018 19:34
ВПЛИВ МОРАТОРІЮ НА УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
27.11.2018 14:20
EXCHANGE RATE AS A COMPONENT OF ENHANCING EXPORTS COMPETITIVENESS
27.11.2018 12:55
РОЗВИТОК РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
27.11.2018 12:42
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИКІВ КОМБІКОРМІВ
26.11.2018 20:06
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.225 сек. / Mysql: 899 (0.194 сек.)