:: ECONOMY :: СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ У ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ. МЕТОД ГРУПУВАННЯ/STATISTICAL METHODS IN ECONOMIC ANALYSIS. METHOD OF GROUPING :: ECONOMY :: СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ У ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ. МЕТОД ГРУПУВАННЯ/STATISTICAL METHODS IN ECONOMIC ANALYSIS. METHOD OF GROUPING
:: ECONOMY :: СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ У ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ. МЕТОД ГРУПУВАННЯ/STATISTICAL METHODS IN ECONOMIC ANALYSIS. METHOD OF GROUPING
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ У ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ. МЕТОД ГРУПУВАННЯ/STATISTICAL METHODS IN ECONOMIC ANALYSIS. METHOD OF GROUPING

 
14.12.2016 18:45
Автор: Бурдун Олександр Сергійович, студент факультету економіки і права, Київський національний лінгвістичний університет
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]

Статистична інформація - документована інформація, що дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства [1].

Головним ресурсом державної статистичної інформації в Україні є Державна служба статистики України та Головне управління регіональної статистики [2].

В проведенні статистичного дослідження було використано метод статистичних групувань для аналізу взаємозв`язку між населенням України по регіонам та товарооборотом роздрібної торгівлі. 

Статистичне групування - являє собою розподіл сукупності масових суспільних явищ на однорідні типові групи за суттєвими для них ознаками з метою всебічної характеристики їх стану, розвитку і взаємозв'язків. Наприклад, групування промислових підприємств за формами власності, групування населення за статтю, віком, групування комерційних банків за сумою активів балансу тощо [3].

Оборот роздрібної торгівлі у 2015р. на 19,8% менше від обсягу 2014 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі 47,3% припадало на оборот торгової мережі підприємств (юридичних осіб), 30,6% становив оборот організованих ринків із продажу споживчих товарів та неформальних ринків, 22,1% – оборот фізичних осіб-підприємців, що мають мережу поза ринками. 
Рис. 1. Структура обороту роздрібної торгівлі, %
У загальному обороті роздрібної торгівлі у 2015р. більше половини обсягів (58,7%) припадало на товарооборот від продажу непродовольчих товарів і 41,3% – на товарооборот продовольчих товарів.

У таблиці 1 представлено аналітичне групування з ціллю виявлення взаємозв’язку між чисельністю населення по регіонам України та роздрібним товарооборотом за 2015 рік за регіонами . 

Таблиця 1.

Аналітичне групування
Висновок: Зростання кількості населення по регіонам сприяє збільшенню роздрібного товарообороту. Між чисельністю населення та об’ємом роздрібного товарообороту існує безпосередня залежність.

Якщо розглядати ці дані у відсотках, то роздрібний товарооборот по групам регіонів виглядає так:
Рис. 2. Роздрібний товарооборот по регіонам 2015 р., %

Використовуючи отримані результати можна сказати, що найбільший відсоток роздрібного товарообороту в Україні у 2015 році припадає на першу групу, в яку входить 16 областей України, їх сукупний роздрібний товарооборот складає 163635,5 тис. грн., що становить 33,2% від всього обсягу. Найменша частина припадає на четверту групу, до складу якої входить тільки Дніпропетровська область, обсяг роздрібного товарообігу дорівнює 47718,4 тис. грн., що становить 9,8%.
Список використаних джерел:

1. Закон України про державну статистику [Електронний ресурс] / Про державну статистику: Абзац дванадцятий статті 1 в редакції Закону N 2938-VI від 13.01.2011 – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2614-12

2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Економічна статистика/Економічна діяльність/ Внутрішня торгівля.  – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/work/region.html

3. Westudents [Електронний ресурс]. Теорія статистики - Мармоза А.Т. -Статистичні групування, їх зміст, завдання і види: Абзац другий.    –   Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/88823-32-statistichn-grupuvannya-h-zmst-zavdannya-vidi.htmlдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ У ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ. МЕТОД ГРУПУВАННЯ
17.12.2016 22:18
ДИНАМІЧНА МОДИФІКОВАНА МОДЕЛЬ ЛЕОНТЬЄВА-ФОРДА
17.12.2016 18:52
ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ГРАФІВ
16.12.2016 18:05
КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ ЯК ЗАСІБ МОДЕЛЮВАННЯ
16.12.2016 17:04
МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ОБСЯГІВ ПРОДАЖ
14.12.2016 13:44
МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
14.12.2016 13:33
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
01.12.2016 21:35
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.886 сек. / Mysql: 763 (0.718 сек.)