:: ECONOMY :: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ :: ECONOMY :: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ
:: ECONOMY :: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

 
26.05.2016 12:11
Автор: Кашпрук Марія Василівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Борисюк Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]

Побудова ефективної податкової системи, котра є важливим чинником соціально-економічного розвитку та забезпечує баланс соціальної справедливості та економічної ефективності, є першочерговим завданням на шляху становлення економічно-стабільної держави. В Україні існує низка перешкод на шляху розбудови ефективної податкової системи,  деякі з них стосуються саме системи адміністрування податків.

Помилки в податковій політиці та прорахунки в концепції розвитку податкової системи спричиняють недоліки механізму адміністрування податків. Українська податкова система потребує вдосконалення системи адміністрування як одного з елементів економічної системи держави, тому, актуальним на сьогодні залишається розгляд механізму адміністрування податків та зборів в країнах з розвиненою економікою, з метою використання позитивного досвіду.

Вагомий внесок у дослідження процесу податкового адміністрування внесли такі зарубіжні вчені, як Р. Варсано, Р. Вебер, Д. Вілсон, М. Деверо, В. Уотс, Р. Перротті. Дослідженню питань зарубіжного досвіду механізму адміністрування податків та зборів присвячені публікації таких вітчизняних вчених: В. Андрущенко, О. Василик, О. Данілова, М.Карлін, С.Терещенко та ін.

Основною перешкодою на шляху розбудови ефективної податкової системи є недоліки податкового законодавства та неоднозначність трактувань у певних нормативно-правових актах, що спричиняє труднощі у розумінні податкової системи України. Загалом, досить суперечливими є певні з принципів податкової системи, зокрема, такі як принцип стабільності та принцип презумпції правомірності рішень платника податку в разі, якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне трактування прав та обов’язків платників податків.

При розгляді зарубіжного досвіду системи адміністрування податків та можливості його використання в Україні значний інтерес становить механізм адміністрування податків США та Канади. Такий інтерес пояснюється традиційно високим рівнем автономії місцевих органів влади в управлінні місцевими фінансами в цих країнах, що проявляється також у сфері податкового адміністрування. Оскільки, в Україні проголошений курс на децентралізацію та розширення прав і повноважень регіональних органів у реалізації соціально-економічної політики на місцях, то на шляху розбудови децентралізованої унітарної держави Україні буде цікавим досвід економічно розвинених країн, котрі вже досягли певних позитивних результатів в цьому напрямку [6, с. 33].

Досить цікавим, з позиції впровадження, є досвід США, котрий стосується практики дослідження діяльності податкових органів, як на рівні податкових інспекцій, так і в цілому по структурі податкової служби, що дає можливість доступу до інформації про ефективність роботи податкових органів та можливість прослідкувати за результатами такої роботи в динаміці. Це дасть можливість державі та суспільству відстежити як механізм ухвалення рішень в сфері адміністрування податків впливає на ефективність роботи всієї податкової системи [5, с. 522].

Особливістю податкової служби Франції є жорсткий податковий контроль. Зокрема за несвоєчасне подання декларації податок стягується в повній сумі з одночасним накладанням штрафу в розмірі 0,75% на місяць (9% на рік), а якщо дохід прихований навмисне з метою ухилення, то штраф складає від 40 до 80% від суми нарахованого податку. У разі регулярного приховування доходів податки стягують у безспірному порядку з рахунків платника, при серйозних порушеннях податкового законодавства передбачається кримінальна відповідальність аж до тюремного ув’язнення. При цьому у Франції на відміну від України звинувачення в ухиленні від сплати податків юридичної особи пред’являють лише керівникові підприємства, а у разі переплати податків відповідна різниця повертається негайно з відсотками [4, с. 22-23].

Вітчизняна податкова система  потребує нагального втручання, оскільки є однією із найскладніших та найменш ефективних не лише серед країн Європейського Союзу, а й у глобальному порівнянні, про що свідчать міжнародні звіти та рейтинги, а також думки інвесторів та експертів. Важивим є той факт, що в рейтингу податкових систем Paying Taxes, підготовленому Світовим банком разом із Price water house Coopers за результатами 2015 року, Україна зайняла 107 місце в світі за легкістю сплати податків, США - 53 місце, Франція - 87 місце серед 188 досліджуваних країн [3].

Також досить цікавим є досвід механізму адміністрування податків країн Європейського Союзу, котрий дещо відрізняється від вітчизняного [2]:

1) в країнах Євросоюзу пріоритетом діяльності податкових органів є робота з неплатниками податків, в Україні на жаль, таким особам не приділяється достатньо уваги. Робота органів ДФС України зосереджується навколо платників податків, які свідомо та самостійно реєструються в установленому порядку;

2) багато зарубіжних країн дотримуються наступного принципу обліку платників податків: платник податків перебуває на обліку в податковій службі, а не в окремому органі податкової служби виконавчого рівня ( як в Україні). Досвід більш як 20 країн-членів ОЕСР свідчить про значні переваги від такого підходу до обліку як для платників податків, так і для податкової служби;

3) зарубіжні країни, які мають єдиний державний інформаційний ресурс стосовно даних про громадян, нерезидентів, платників податків, об’єкти оподаткування тощо, з доступом до нього в межах повноважень органів державної влади, прокуратури, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, фізичних та юридичних осіб, отримують ряд переваг як для органів державної влади. В Україні лише створюються технічні можливості для забезпечення доступу державним органам в межах їх повноважень до інформації, наявної в базах даних інших державних органів;

4) податкова звітність з податків в багатьох країнах подається 1 раз на рік, а з інших - щоквартально. У той час, як в Україні кількість звітних періодів значно більша, що призводить до збільшення часу, який платник витрачає  на справляння податків;

5) у таких Європейських країнах як Швеція, Данія, Велика Британія застосовується найбільш ефективна, прозора та проста системи сплати податків - Єдиний рахунок. При цьому податкова служба ефективніше виконує свою роботу, оскільки має реальну картину про стан розрахунків платників податків з бюджетами. Наразі в Україні відсутні технічні можливості для запровадження Єдиного рахунку для сплати податків, але ведеться робота щодо їх створення.

Отже, з метою вирішення проблем системи адміністрування необхідно усунути ряд недоліків, котрі перешкоджають розвитку податкової системи. З цією метою доцільно використати досвід однієї з розвинених країн, котрі в системі адміністрування досягли позитивних результатів.
Список використаних джерел:

1. Карлін М.І. Управління державними фінансами: навчальний посібник / М.І. Карлін, О.В. Борисюк. – Луцьк : ПП Іванюк , 2013. – 273 с.

2. Сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.customs.gov.ua.

3. Doing Business. The World Bank Group // [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016.

4. Онищенко В. Податкова система Франції / В. Онищенко // Вісник податкової служби України. - 2001. - №5. - С. 22-23.

5. Швабій К.І. Ефективність адміністрування податків в Україні: методологія та аналіз [Текст] / К.І. Швабій // Фінансова система України: [зб. наук. пр.]. - 2007. - Вип. 9. - Ч. 3. - С. 519-527.

6. Проскура К.П. Зарубіжний досвід організації податкового адміністрування/К.П. Проскура// Економічний часопис - 2012. - № 7-8 - С. 30-34.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ, ЙОГО ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ В ПРОЦЕСІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
26.05.2016 13:29
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ
24.05.2016 13:14
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.149 сек. / Mysql: 1338 (0.115 сек.)