:: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
26.05.2016 12:38
Автор: Вовк Валентина Миколаївна, студентка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Питання дослідження конкурентоспроможності промислових підприємств є важливим й актуальним як для економіки країни в цілому, так і для окремих виробників. Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції.

Конкуренція – процес управління суб’єктом своїми конкурентними перевагами для одержання перемоги або досягнення інших цілей у боротьбі з конкурентами за задоволення об’єктивних або суб’єктивних потреб у рамках законодавства або в природних умовах [5].

Конкуренція змушує суб'єктів підприємницької діяльності не зупинятися на досягнутому, а постійно самовдосконалюватися, знижати витрати на виробництво, покращувати якість продукції (послуг), що пропонуються на ринку, підвищувати свою конкурентоспроможність [2].

Конкурентоспроможність виявляється лише в умовах конкуренції і через конкуренцію. У ринковій системі господарювання категорія конкурентоспроможності є однією з головних, оскільки в ній концентровано виражаються економічні, науково-технічні, виробничі, організаційно-управлінські, маркетингові можливості як окремого суб’єкта господарської діяльності, так і економіки країни. 

Конкурентоспроможність є багатоаспектним поняттям, що свідчить велика кількість різноманітних визначень і широкий спектр трактувань цього поняття різними авторами.

У загальному значенні конкурентоспроможність – здатність у процесі суперництва досягати кращих результатів в деякій діяльності, сфері функціонування. Конкурентоспроможність підприємства повинна визначатися конкурентоспроможністю окремих видів продукції, яку воно випускає [4].

Конкурентоспроможність підприємства − це здатність підприємства ефективно управляти виробничим процесом, оборотними коштами, виготовляти якісний товар та ефективно управляти збутом і просуванням товару на ринку.

Конкурентоспроможність промислового підприємства є комплексною порівняльною характеристикою, яка повинна відображати ступінь переваг підприємства, що розглядається над підприємствами-конкурентами за певною, визначеною сукупністю оціночних показників його діяльності.

Необхідність управління конкурентоспроможністю підприємства обумовлюється, насамперед, триваючими швидкими змінами зовнішнього середовища, виникненням важко передбачуваних економічних і фінансових ситуацій [1].

Під управлінням конкурентоспроможністю промислового підприємства розуміють аспекти виконання загальних функцій управління, які визначають стратегію і політику у сфері створення й реалізації конкурентоспроможних товарів, цілі й відповідальність у даній сфері діяльності суб’єкта господарювання, що реалізуються за допомогою таких засобів, як планування конкурентоспроможності, оперативне управління нею, її забезпечення й підвищення в рамках певної системи конкурентоспроможності [6].

До основних пріоритетів управління конкурентоспроможністю промислового підприємства можна віднести: 

 рентабельність виробництва,

 розмір прибутку, 

 частку окремих видів продукції на конкретних ринках збуту, 

 мінімальний обсяг реалізації продукції по видах на конкретних ринках у натуральному вираженні. 

Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства має базуватися на регулярній оцінці його конкурентоспроможності. Оцінка конкурентоспроможності промислових підприємств дозволяє визначити рівень успішності їх діяльності і перспективи подальшого розвитку, тобто в ринкових умовах вона може бути досить точним індикатором для керівництва підприємства в процесі прийняття управлінських рішень, для інвесторів – в виборі об’єкту інвестування.

Отже, досягнення високого рівня конкурентоспроможності промислового підприємства є стратегічною метою діяльності підприємства в умовах ринку, для досягнення якої необхідна консолідація всіх підрозділів і ланок його системи управління.
Список використаних джерел:

1. Донець Л.І, Донець А.А., Базові принципи сучасної парадигми управління  конкурентоспроможністю підприємства // [Електронний ресурс] Сайт: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmnef/2012_1_2/15.pdf

2. Конкурентоспроможність  підприємства : оцінка рівня та напрями підвищення: [монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового]. – Одеса: Атлант, 2013. – 470 с.

3. Попович Ю.А. Моделі аналізу конкурентоспроможності суб’єктів господарювання / Ю.А. Попович. – Львів : Кальварія, 2010. – 54 с.

4. Савчук О. Системний підхід до аналізу конкурентоспроможності промислового виробництва // Економіст. – М., 2001. – №12. – С. 58−61.

5. Фатхутдинов Р.А.  Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. − М: ИНФРА-М, 2000. − 311 с.

6. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации / Фатхутдинов Р. А. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. −544с.

_____________________

Науковий керівник: Нащекіна Ольга Миколаївна, кандидат фізико-математичних наук, Доцент кафедри менеджменту та оподаткування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
АГРОМАРКЕТИНГ І ЙОГО РОЛЬ В РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
27.05.2016 09:51
ВИДИ КЛІЄНТІВ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇХ ЛОЯЛЬНОСТІ
26.05.2016 19:59
СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
26.05.2016 11:24
КОУЧИНГ – ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
18.05.2016 20:28
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.231 сек. / Mysql: 763 (0.2 сек.)