:: ECONOMY :: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я :: ECONOMY :: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
:: ECONOMY :: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 
12.12.2017 17:33
Автор: Лець Ганна Сергіївна, студентка, Донбаський державний технічний університет; Параскеева Алена Магомедовна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Донбаський державний технічний університет
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Постановка проблеми. У період реформування СОЗ особливого значення набуває вивчення психологічної готовності керівників усіх рівнів управління до різного роду перетворень. Від мобілізації внутрішніх резервів і спрямованості керівників на завдання першочергової важливості залежать результати професійної діяльності медичних закладів та успіх модернізації галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що тема керівництва і лідерства в системі державної служби України постійно перебуває в полі зору вітчизняних науковців. Серед останніх публікацій варто виділити, зокрема, праці: А.Рачинського, який розглядає функції, якості, управлінські ролі, ресурси та основні сфери навичок керівника [5]; Н.Гончарук і І.Сурай, які досліджують якості, що мають бути притаманні керівникові у сфері державної служби, розкривають сучасні підходи до характеристики керівника-лідера [2]; М.Пірен, яка розглядає типи лідерів і керівників, якості й управлінські ролі керівника, елітарне лідерство [3]. У вітчизняній науковій літературі представлені поодинокі роботи [1, 4], присвячені особистісним професійно важливим психологічним рисам керівників ЗОЗ, однак бракує інформації щодо соціально - психологічного портрету сучасних управлінців у галузі охорони здоров’я, що і обумовило актуальність проведеного дослідження.

Виклад основного матеріалу. У період реформування СОЗ особливого значення набуває вивчення психологічної готовності керівників усіх рівнів управління до різного роду перетворень. Від мобілізації внутрішніх резервів і спрямованості керівників на завдання першочергової важливості залежать результати професійної діяльності медичних закладів та успіх модернізації галузі.

Після проведення анкетування можна чітко сформулювати портрет сучасного керівника: харизматичний керівник-лідер, якому притаманний адміністративнокомандний стиль керівництва і який не налаштований до змін, водночас виробляє власне бачення дійсності, визначає напрями діяльності своїм прихильникам, спроможний вести за собою; по-друге, на сучасному етапі державотворення державна служба потребує керівника – лідера-реформатора, який має сповідувати цінності демократії, бути харизматичним, успішним, здатним до продукування нових ідей і спроможним до втілення їх у життя. Про це свідчать дані анкет респондентів – державних службовців.

Соціально-психологічний портрет керівників охорони здоров’я першого та другого рівнів управління у теперішній час характеризується тим, що у них наявні необхідні базові риси:

-розвинені комунікативні здібності - у 66,39%,

- організаторські - у 83,93%,

- прийнятні інтелектуальні характеристики,

- значущі рівні орієнтації на виконання виробничих завдань,

- адекватна самооцінка - у 77,0%

Вони реалізуються не повною мірою, що знижує ефективність управління та призводить до негативних наслідків: переважає особистісна спрямованість у роботі (47,4% обстежених), зміщені акценти на досягнення особистих цілей, більшість управлінців прагнуть більшого домінування і меншої підлеглості у групових відносинах, реєструється значна кількість та інтенсивність обмежень управлінської діяльності (частота - понад 50% у таких обмежень, як розмиті особистісні цінності, низька здатність формувати колектив, невміння навчати підлеглих).

Проведені дослідження свідчать про певні відмінності в психологічних портретах керівників різних щаблів управління. Так, для головних лікарів характерні більш високі рівні комунікативних і організаторських здібностей (р<0,05), інтелекту та інтелектуальної лабільності. Заступники головних лікарів суттєво поступаються за рівнем інтелекту у динаміці, третина з них має низькі інтелектуальні здібності, а 17,5% - неприйнятний для управління рівень інтелектуальної лабільності. Незважаючи на це, представники другого рівня управління прагнуть більшої влади та авторитарності.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отриманий результат вказує на необхідність проведення роботи з підвищення потенціалу осіб, які приймають управлінські рішення через удосконалення системи добору, професійної підготовки і перепідготовки управлінського персоналу, оптимізації трудової діяльності у ЗОЗ у напрямку збільшення їхньої автономії, розвитку медичних колективів.

Перспективи подальших досліджень лежать у площині визначення факторів, які впливають на формування соціально-психологічного портрету керівників ЗОЗ. 

Список використаних джерел:

1. Вежновець Т. А. Особливості ухвалення управлінських рішень керівниками закладів охорони здоров’я з різним стажем роботи / Т. А. Вежновець // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. - 2012. - № 3/4. - С. 138-143.

2. Гончарук Н. Лідерство як якісна характеристика особистості чи інституції / Наталія Гончарук, Інна Сурай // Вісн. НАДУ. – 2010. – № 3. 

3. Пірен М. Лідерство: сутність та реалізація в українському суспільстві : [навч. посіб.] / Марія Пірен. – К., 2012. – 232 с.

4. Панчишин Н. Я. Оцінка ефективності управління в системі охорони здоров’я / Н. Я. Панчишин, В. Л. Смірнова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2012. - № 3 (53). - С. 57-59.

5. Рачинський А. П. Керівник у державних інституціях : навч.-метод. матеріали / А. П. Рачинський. – К. : НАДУ, 2009. – 76 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
КОНЦЕПЦІЯ «LESS IS MORE» - ФОРМУЛА УСПІХУ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
22.12.2017 16:24
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІМІДЖУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
21.12.2017 15:40
CУЧАСНИЙ СТАН ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
20.12.2017 16:31
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
15.12.2017 19:51
ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ДЛЯ ПП «КРЕАТИВ» ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ МАРКУВАННЯ»
15.12.2017 19:39
ВИКОРИСТАННЯ NLP-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЯМИХ ПРОДАЖІВ НА ТУРПІДПРИЄМСТВІ
10.12.2017 17:16
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.318 сек. / Mysql: 1396 (0.263 сек.)