:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІМІДЖУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІМІДЖУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІМІДЖУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 3  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІМІДЖУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 
21.12.2017 15:40
Автор: Нодель Марина Геннадіївна, студентка спеціальності 075 Маркетинг, Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

На сучасному етапі економічного розвитку становлення ринкових відносин здійснюється на засадах споживчо-орієнтованої економіки. За таких умов, ідентифікації промислового підприємства і його продукції необхідне формування позитивного іміджу машинобудівного підприємства. Відповідно до цього, дослідження формування, управління та діагностики іміджу, дає змогу вибитись на новий міжнародний рівень. 

Дослідженню поняття та методів оцінки іміджу підприємства приділили увагу такі науковці: І. Альошина, І. Важеніна, Ю. Дайновський, Т. Жданова, С. Ілляшенко [1], О. Кріпіщікова, М. Сагайдак [2], В. Шкардун та Т. Ахтямов, О. Шумкова та К. Блюмська, О.Н Чумиков, Г. Даулінг. Нажаль, у наявній економічній літературі проблеми управління іміджем досліджені недостатньо, що пояснюється перш за все складністю і неоднозначністю процесів формування і розвитку іміджу.

На основі системного аналізу та узагальнення літературних джерел пропонується наступне визначення поняття «імідж промислового підприємства». Імідж промислового підприємства – це стійкий тривалий емоційно забарвлений образ підприємства у свідомості економічних контрагентів та контактних аудиторій, що при своєму позитивному значенні створює для них певну систему цінностей, а також виступає нематеріальним фактором формування конкурентних переваг підприємства у довгостроковій перспективі та підвищення економічних показників його діяльності.

Основна мета формування іміджу організації – досягнення зовнішніх цілей і завдань організації через створення певного образу. Так у структурі іміджу підприємства слід виділяти дві його сторони (частини): зовнішній імідж та внутрішній імідж. 

Для ефективного формування та управління іміджем запропоновано виділяти 5 складових зовнішнього іміджу: імідж товару, бізнес-імідж, імідж споживача, соціально-екологічний імідж та візуальний імідж. Та 3 внутрішнього: іміджу керівника, іміджу персоналу, організаційної культури та СПК. 

Проаналізувавши сформовані наукові підходи, для формалізованої оцінки іміджу підприємства, була застосована структурна модель VCI, яка повністю включає всі перелічені складові іміджу та дозволяє оцінити їх за допомогою експертних оцінок та економіко-математичних формул. 

VCI  f (E, N,W, M, L,T, P)

де E – елементи іміджу, які підлягають оцінці; N – набір оціночних параметрів елементів іміджу; W – вагомості відповідних елементів та складових іміджу; M – підхід (метод), закладений в основу розрахунку рівня іміджу;  L – модельні обмеження; T – часові параметри;  P – етап життєвого циклу підприємства.[3]

Дослідивши іміджи підприємств даної галузі можна сказати, що вони мають відносно середній та низький рівень розвитку, як внутрішнього та і зовнішнього іміджу. Інтегральний показник зовнішнього іміджу підприємства в середньому має значення 0,54, а показник внутрішнього іміджу – 0,45.

Підводячи підсумки, можна виділити такі основні проблеми низького рівня іміджу підприємств даної галузі:

- якість товарів нижча порівняно з товарами іноземних виробників

- низький рівень популярності товару; 

- низький рівень участі підприємств в соціальних заходах; 

- відсутність спланованої рекламної кампанії; 

- недосконала система управління та комунікацій

До основних рекомендації щодо поліпшення рівня іміджу машинобудівних  підприємств можна віднести:

- розширення сфери діяльності відділу маркетингу;

- створення PR служб та збільшення соціально-екологічних заходів;

- налагодження системи внутрішньофірмових комунікацій;

- постійний аналіз та моніторинг тенденцій в галузі машинобудування.

Таким чином, проблеми іміджу машинобудівної галузі об’єднанні застарілим підходом до іміджу, спрощенням його складових, та знецінення значення важливого інструменту збільшення ділової активності. Детальний аналіз іміджу допоможе вплинути на конкурентоспроможність, маркетингову позицію, вартість акцій, ціноутворення і імідж її продукції, привабливість компанії як роботодавця, тобто практично на всі сфери життєдіяльності компанії. 

Список використаних джерел:

1. Ілляшенко С. М. Управління інтелектуальним капіталом підприємства: монографія / С.М. Ілляшенко, Є.О. Голишева, А.В. Колодка. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – 360 с.

2. Рибак О.В. Особливості контролінгу зовнішнього та внутрішнього середовища машинобудівних підприємств / О.В. Рибак // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка» – 2014. – Вип. 8(2). – C. 141–147.

3. Сагайдак М. П. Методичне забезпечення оцінки іміджу як складової внутрішнього маркетингу підприємства/ М. П. Сагайдак // Вісник Криворізького економічного інституту КНУ. - 2013. - № 2. - С. 17-23.

_________________________

Науковий керівник: Ніколаєва Вікторія Василівна, старший викладач кафедри маркетингу, Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
КОНЦЕПЦІЯ «LESS IS MORE» - ФОРМУЛА УСПІХУ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
22.12.2017 16:24
CУЧАСНИЙ СТАН ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
20.12.2017 16:31
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
15.12.2017 19:51
ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ДЛЯ ПП «КРЕАТИВ» ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ МАРКУВАННЯ»
15.12.2017 19:39
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
12.12.2017 17:33
ВИКОРИСТАННЯ NLP-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЯМИХ ПРОДАЖІВ НА ТУРПІДПРИЄМСТВІ
10.12.2017 17:16
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.185 сек. / Mysql: 1396 (0.141 сек.)