:: ECONOMY :: НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ :: ECONOMY :: НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
:: ECONOMY :: НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

 
15.12.2017 19:51
Автор: Кадирова Маргарита Радiковна, магістр, Донбаський державний технічний університет
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Постановка проблеми. В сучасних економічних умовах підприємствам доводиться працювати в умовах зовнішнього середовища, що постійно змінюється, тому діяльність щодо вдосконалення системи управління персоналом повинна носити комплексний і безперервний характер. Це сприяє підвищенню адаптивних якостей системи управління персоналом та ефективності виробництва в цілому.

Мета. Аналіз вдосконалення кадрового менеджменту на прикладі сфери охорони здоров’я України.

Об’єкт дослідження. Кадровий менеджмент сучасної сфери охорони здоров’я України.

Предмет дослідження. Система кадрового менеджменту сфери охорони здоров’я України.

Аналіз останніх публікацій. Питання вдосконалення кадрового забезпечення органів державної влади вже стало предметом розгляду багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників. Серед них слід назвати К.Ващенка (питання державної кадрової політики в Україні) [3], Н.Гончарук (формування та реалізація державної кадрової політики в установах, організаціях і на підприємствах аграрного сектору економіки України) [1], Н.Грицяк (проблеми підвищення кваліфікації керівних кадрів) [2], Ю.Ковбасюка (підготовка державних службовців в Україні та інші аспекти кадрового забезпечення) [3], В.Лугового (питання підготовки фахівців у контексті європейських просторів вищої освіти) [5], Н.Нижник (теоретичні аспекти державно-управлінських кадрів) [6] та інших науковців.

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Одним із першочергових напрямів оптимізації кадрового менеджменту сфери охорони здоров’я має бути вдосконалення регуляторної бази, виходячи з наявних проблем галузі, умов її розвитку та враховуючи рекомендації та досвід міжнародної практики. Реалізація даного напряму має починатися з систематизації та узгодженості чинної нормативно-правової бази, що регламентує питання кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні (питання підготовки, розподілу, працевлаштування медичних кадрів, управління кадрами, підвищення мотиваційної складової тощо).

Також одним із ключових питань вдосконалення механізмів кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні повинне бути посилення мотиваційної складової. 

Для реалізації даного напряму кадрового менеджменту в охороні здоров’я необхідно: 

− запровадити систему підвищення заробітної плати медичним працівникам сфери охорони здоров’я;

− запровадити індикатори якості, процедуру анонімного анкетування споживачів послуг з охорони здоров’я для визначення ступеня вдоволеності місцевої громади рівнем кваліфікації медичних працівників; 

− забезпечити підвищення пенсій медичним працівникам;

- забезпечити отримання службового житла (будинок або квартира) з правом набуття права власності, при умові безперервної роботи не менше 15 років;

- в державному бюджеті передбачити відповідні кошти для побудови такого житла. 

Ще одним напрямом оптимізації є вдосконалення якості підготовки медичних кадрів, а саме:

− переглянути практику використання пільг при вступі у ВУЗи; 

− посилити механізми вдосконалення підготовки кадрів (додипломної й післядипломної освіти; 

− забезпечити обов’язкову спеціальну підготовку управлінських кадрів; 

− посилити вимоги до акредитації та ліцензування медичної практики.

Висновки. Проведення оптимізації кадрового менеджменту сфери охорони здоров’я сприятиме створенню в Україні професійної, політично нейтральної та ефективної державної служби охорони здоров’я, сприятиме впровадженню системних змін та модернізації моделі функціонування міських лікарень.  

Література:

1. Гончарук Н. Т. Формування й реалізація державної кадрової політики в установах, організаціях і на підприємствах аграрного сектора економіки України : автореф. дис. … канд. держ. упр. : 25.00.03 / Гончарук Н. Т. – К., 2002. – 20 с.

2. Грицяк Н. В. Проблеми ефективності підвищення кваліфікації керівних кадрів : монографія / Н. В. Грицяк, В. О. Гущенко, Н. Г. Протасова ; Наук. ред. І. В. Розпутенко ; Укр. Акад. держ упр. при Президентові України. Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. – К. : К.І.С., 2003. – 222 с.

3. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку : наук. доп. / авт. кол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін та ін. ;– К. : НАДУ, 2012. – 72 с.

4. Ивановская, Л.В. Управление персоналом: Теория и практика. Организация, нормирование и регламентация труда персонала: Учебно-практическое пособие / Л.В. Ивановская. - М.: Проспект, 2013. - 64 c.

5. Луговий В. І. Підготовка компетентних, конкурентоспроможних фахівців у контексті європейських просторів вищої освіти, досліджень, визнання – найважливіший компонент Стратегії державної кадрової політики / В. І. Луговий // Стратегія державної кадрової політики – основа модернізації країни : матеріали Всеукр. наук.практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2012 р. : до 15-річчя галузі науки “Державне управління”. – К. : НАДУ, 2012. – С. 3–5.

6. Нижник Н. Управлінець ХХІ століття: організатор чи термінатор? / Н. Нижник, Л. Пашко // Соціал. психологія. – 2005. – № 5. – С. 28–37.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
КОНЦЕПЦІЯ «LESS IS MORE» - ФОРМУЛА УСПІХУ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
22.12.2017 16:24
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІМІДЖУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
21.12.2017 15:40
CУЧАСНИЙ СТАН ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
20.12.2017 16:31
ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ДЛЯ ПП «КРЕАТИВ» ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ МАРКУВАННЯ»
15.12.2017 19:39
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
12.12.2017 17:33
ВИКОРИСТАННЯ NLP-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЯМИХ ПРОДАЖІВ НА ТУРПІДПРИЄМСТВІ
10.12.2017 17:16
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.192 сек. / Mysql: 1396 (0.147 сек.)