:: ECONOMY :: АНАЛІЗ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ :: ECONOMY :: АНАЛІЗ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
:: ECONOMY :: АНАЛІЗ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 51  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АНАЛІЗ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 
20.12.2017 16:19
Автор: Баглюк Ю.Б., кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Гнідунець Д.В., студент 2 курсу економічного факультету, спеціальності «Управління персоналом та економіка праці», Донецький національний університет імені Василя Стуса
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]

Постановка проблеми. На сьогодні можна стверджувати, що харчова промисловість України не в найкращому становищі, аналіз динаміки попиту, та сили впливу на нього цінових та нецінових чинників допоможе виявити основні причини такої ситуації, і сформувати загальне уявлення про кон’юнктуру ринку продуктів харчування.

Аналіз останніх досліджень. Вчені, які досліджували питання випливу факторів на попит на продукцію харчової промисловості: О. М. Шпичак, К. Э. Долан, С. Л. Брю, В. Л. Тароу,  О. Г. Гриценко, О. І. Ястремський, Д. Хайман, Д. Линдсей, А. Макконелл, П. Казаков, Р. Р. Хайлбронер стверджують, що успішність діяльності підприємств залежить від стратегічного планування діяльності, яке базується на прогнозах показників попиту і пропозиції. 

Мета роботи. Дослідження динаміки попиту на ринку продукції харчової промисловості та вивчення ключових чинників його формування.

Виклад основного матеріалу. Ринки продовольчих товарів, сількогосподарської сировини та продукції  входить до складу аграрного ринку.  На сьогодні наведений ринок є багатогалузевою структурою з величезним вибором традиційних видів продукції харчової промисловості [3].

Можна стверджувати, що товари харчової промисловості відноситься до благ першої необхідності, тому при зміні ціни попит майже не зміниться, а при дефіциті товару буде проявлятися ефект Гіффена.

За попитом на продовольчі товари визначається попит на сільськогосподарську сировину, а через нього і на ресурси для сільського господарства, що призводить до зміни галузевого попиту на фактори виробництва, які використовує АПК [3].
Аналізуючи наведену таблицю споживання продуктів харчування в домогосподарствах у перерахунку в первинний продукт у середньому за місяць у розрахунку на одну особу, ми можемо спостерігати спадну тенденцію попиту на ринку сільськогосподарської продукції в періоді на 2013-2016 рр., це пов’язано з зменшенням реального доходу, при збільшені номінального. Наведений стан був спричинений інфляційними процесами, що виникли через нестабільний геополітичний стан і загальні кризові явища в державі.
Зробивши аналіз, на основі порівняння попиту, середньої ціни реалізації сг продукції з середньою заробітною платнею, ми можемо стверджувати, що починаючи з 2014 року середні ціни реалізації продукції розпочали швидке зростання, яке було спричинено падінням курсу національної валюти і прискореними темпами інфляції. Відповідно ми можемо спостерігати дію закону пропиту, що наочно нам демонструє спадна тенденція споживання продуктів харчування на період 2014-2016 років, спостерігається також випередження темпів зростання цін на сільськогосподарську продукцію, над темпами зростання заробітної плати. Незначне збільшення споживання в 2016 році, не є ознакою стабілізації, тому що темпи росту ціни на продукти харчування залишаються досить великими.

У середньому в 2015 в порівнянні з 2014 роком, продажі на ринку продуктів харчування і напоїв в України зменшилися на 12,2% в натуральному вираженні і виросли на 20,1% в грошовому вираженні, а подорожчання в середньому склало 26% [4]. 

Висновки.  Проведені дослідження свідчать, що спад попиту на продукти харчування пов’язаний з зростанням ціни на продукцію галузі, при номінальному збільшені і незміні реальних доходів населення, також це фактором, що гальмує розвиток харчової галузі в Україні. В результаті спостерігається погіршення фінансового стану підприємств сільского господарства, що пов’язане з зменшенням купівельної спроможності домогосподарств.

Список використаних джерел:

1. Державна служба статистики України: Споживання продуктів харчування в домогосподарствах  у перерахунку в первинний продукт у середньому за місяць у розрахунку на одну особу за 2000-2016 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

2. Державна служба статистики України: Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами за 1996-2016 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

3. Кравченко О. В.  Дослідження ключових факторів зростання попиту на продукцію харчової промисловості / О. В. Кравченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2012. - № 46. - С. 139-143.

4. Агравері — аграрне інформаційнеагентство: Як змінився попит на продукти харчування за рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/ak-zminivsa-popit-na-produkti-harcuvanna-za-rik.

5.Мінфін: середня заробітня плата [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/2016.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.239 сек. / Mysql: 706 (0.202 сек.)