:: ECONOMY :: РОЛЬ ВНУТРІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: РОЛЬ ВНУТРІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: РОЛЬ ВНУТРІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РОЛЬ ВНУТРІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

 
28.05.2020 18:09
Автор: Барибіна Яніна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Савицький Андрій Володимирович, студент магістерської підготовки 073 «Менеджмент», Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Комунікація – це обмін інформацією між людьми, за допомогою слів, букв, символів, жестів, через які висловлюється відношення одного працівника до знань і розумінь іншого. Саме завдяки комунікації досягається довіра і взаємосприйняття поглядів. Варто зазначити, що в діяльності менеджера комунікація є важливим елементом, який забезпечує управлінський процес необхідною інформацією для прийняття рішень, підтримує ділові контакти з партнерами. 

Відсутність ефективної інформації  унеможливлює досягнення необхідної керованості, а діяльність набуває хаотичного, нескоординованого характеру [6; 7]. 

У побудові стратегії соціально-економічного розвитку архіважливого значення набуває комунікація, як сполучний елемент між усіма учасниками. Здійснення комунікацій – це зв'язуючий процес, необхідний для кожного управлінського дійства. Існує думка, що ефективно працюючі керівники - це ті, хто досяг успіхів у налагодженні комунікацій. розвитку підприємства

Внутрішні комунікації - це будь-які комунікації всередині організації. Вони можуть бути усними або письмовими, безпосередніми чи віртуальними, особистими або груповими. Ефективні внутрішні комунікації всіх напрямів - це одне з основних завдань будь-якої організації. Якщо система ВК добре злагоджена, то ймовірність розвитку ситуації «лебідь-рак-щука» у вашій компанії буде прямувати до нуля.

Говорячи про соціально-економічний потенціал підприємства, варто зосередити увагу на ролі внутрішніх комунікаціях у його розвитку.

Отже, основна мета внутрішніх комунікацій - це встановлення ефективних і лояльних відносин між працівниками та керівництвом. При цьому, комунікації мають працювати у всіх напрямках - знизу вгору, згори вниз і по горизонталі. Чи не основною умовою ефективності цього процесу є наявність зворотного зв’язку.

«Згідно з дослідженням «PR&Communications Guide-2011». Тому внутрішні комунікації є значущою складовою PR-у в кожній організації. Поганий внутрішній PR, не кажучи вже про його відсутність, може негативно вплинути не тільки на репутацію, а й позначитися на прибутках і ефективності організації».

Фактично на кожному підприємстві ВК уже існують у тій чи іншій формі. У когось це розсилка циркулярів, у когось спілкування по скайпу, десь ще висять дошки оголошень, а хтось переважно спілкується через соцмережі. Тут вже кожен вибирає той інструмент, який найбільше підходить для виконання поставлених завдань. Проблема в іншому: ВК в компаніях сьогодні здебільшого не дуже ефективні і часто спорадичні - безсистемні. З одного боку, всі розуміють важливість цих процесів для бізнесу, а з іншого - ефективність ВК все ще є недостатньою. Приміром, за даними зарубіжних досліджень, результативність горизонтальних зв’язків досягає 90%, вертикальних - 20-25% (така кількість витікаючої від керівників інформації доходить до працівників і правильно розуміється ними).

Ознаки «правильної системи» внутрішніх комунікацій та її завдання.  

• створення позитивного іміджу компанії як роботодавця;

• поінформованість працівників про компанію;

• розвиток корпоративного духу та формування відданості компанії у працівників;

• отримання зворотного зв’язку від працівників;

• демонстрація «відкритості» керівництва;

• формування єдиних стандартів поведінки згідно з корпоративним кодексом компанії.

При цьому, треба враховувати, що внутрішніми замовниками інформаційних кампаній для працівників можуть бути будь-які підрозділи компанії - від фінансів до служби безпеки, і внутрішні комунікації здатні вирішувати багато конкретних прикладних завдань. Відтак, насправді список значно довший.

Варто зазначити, що виконувати ці завдання система внутрішніх комунікацій має згідно з основними принципами та правилами. Основними принципами правильної внутрішньокомунікаційної політики компанії є відкритість, чесність і послідовність керівництва під час проведення комунікацій, а також готовність аналізувати результати та робити висновки.

Список використаних джерел:

1. Стаднiк В. В. Менеджмент: посібник / В. В. Стаднiк, М. А. Йохна. – К. : Академвидав, 2003. – 463 с. 7. Шегда А. В. Менеджмент: підручник / А. В. Шегда. – 3-тє видання., випр. і доп. – К. : Знання, 2006. – 645 с.

2. http://agro-business.com.ua/agro/kermo-kerivnyka/item/1989-vnutrishni-komunikatsii-vchymos-rozmovliaty.htmlCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ НА РИНКУ
30.05.2020 13:06
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
30.05.2020 12:59
ЖИТТЯ БРЕНДУ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ НА ПРИКЛАДІ ТМ LIPTON
28.05.2020 18:04
THE IMPORTANCE OF THE INFORMATION SYSTEM IN MODERN ENTERPRISE MANAGEMENT
28.05.2020 18:00
WAYS TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
26.05.2020 18:09
МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ САЙТА
26.05.2020 18:01
НАВИЧКИ ТАЙМ – МЕНЕДЖМЕНТУ – SOFT ЧИ HARD SKILLS?
20.05.2020 19:12
DEFINITION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM IN CHANGE MANAGMENT
14.05.2020 15:42
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
14.05.2020 15:36
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.184 сек. / Mysql: 841 (0.15 сек.)