:: ECONOMY :: ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ :: ECONOMY :: ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
:: ECONOMY :: ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

 
30.05.2020 12:59
Автор: Барибіна Яніна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Саган Анна Сергіївна, студентка магістерської підготовки 073 «Менеджмент», Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Ринкові перетворення в Україні, темпи зміни конкурентних умов господарювання, глобалізація економіки, поширення міжгалузевої інтеграції та інтернаціоналізація сучасного бізнесу обумовлюють необхідність швидкого реагування підприємств на зміни зовнішнього середовища. В сучасних умовах діджиталізації всіх сфер економіки на передній план виступає здатність підприємства до інноваційного розвитку із врахуванням інформаційно-комунікаційного забезпечення яке б відповідала вимогам часу. Відповідно наразі підвищуються вимоги до управління сучасним підприємством, зростає значущість оцінки діючої інноваційної політики управління підприємством і визначення резервів поліпшення його функціонування. 

На цьому етапі, наприклад, кожне торговельне підприємство постає перед питанням визначення наявного потенціалу, тобто встановлення того, в якій мірі торговельне підприємство готове на певного роду тактичні та стратегічні зміни, наскільки воно відповідає тим вимогам зовнішнього середовища, які диктує ринок, який розмір економічної міцності вже наявний на підприємстві, а який необхідно максимізувати. Саме це обумовлює необхідність розробки ефективних методів управління потенціалом торговельного підприємства – як основного чинника, що є запорукою його успіху на ринку та індикатором рівня ефективності функціонування підприємства. 

При розкритті сутності потенціалу підприємства як «можливості системи ресурсів і компетенцій підприємства створювати результат для зацікавлених осіб за допомогою реалізації бізнес – процесів» Краснокутська Н.С. наголошує на необхідності управління потенціалом підприємства через взаємодію та взаємозв’язок його складових елементів.

Практичне забезпечення процесу управління потенціалом торговельного підприємства передбачає оцінку якості системи управління потенціалом торговельних підприємств та визначені «вузьких місць» і виявленні ключових факторів успіху його розвитку. Ґрунтуючись на виділених в результаті проведених дослідженнях властивостях потенціалу підприємства (його комплексність та особливу роль у конкурентному позиціонуванні підприємства на ринку), великого значення набуває вирішення завдання забезпечення ефективного управління інноваційним потенціалом підприємства. 

Виходячи з цього правильно організована і ефективно функціонуюча система управління інноваційним потенціалом підприємства повинна в кінцевому випадку забезпечити належний рівень конкурентоспроможності цього потенціалу, а значить, - і довгостроковий розвиток самого торговельного підприємства. Виходячи з цього елементи цієї системи повинні першочергово вирішувати завдання формування, якісної оцінки, реалізації і розвитку потенціалу в залежності від цільових орієнтирів підприємства.

Звичайно ми не можемо залишити по заувагою ключові чинники зовнішнього середовища, проте в даному дослідженні зосередимо свою увагу на внутрішньому середовищі підприємства в якому ключову роль відіграє  людський ресурс, як носії знань зорієнтовані на інноваційний розвиток підприємства.  

Список використаних джерел:

1. Краснокутська Н. С. Дефініціяпоняття «потенціалпідприємства» в контекстірозвиткумі кроекономічноїтеорії / Н. С. Краснокутська // Вісник Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – К. : КНТЕУ, 2008. – № 5. – С. 54–64

2. Режим доступу: http://www.precon.donnuet.dn.ua/pdf/bakunov/bakunov5.pdfCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ НА РИНКУ
30.05.2020 13:06
РОЛЬ ВНУТРІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
28.05.2020 18:09
ЖИТТЯ БРЕНДУ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ НА ПРИКЛАДІ ТМ LIPTON
28.05.2020 18:04
THE IMPORTANCE OF THE INFORMATION SYSTEM IN MODERN ENTERPRISE MANAGEMENT
28.05.2020 18:00
WAYS TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
26.05.2020 18:09
МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ САЙТА
26.05.2020 18:01
НАВИЧКИ ТАЙМ – МЕНЕДЖМЕНТУ – SOFT ЧИ HARD SKILLS?
20.05.2020 19:12
DEFINITION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM IN CHANGE MANAGMENT
14.05.2020 15:42
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
14.05.2020 15:36
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.348 сек. / Mysql: 841 (0.306 сек.)