:: ECONOMY :: БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 7  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА

 
25.05.2020 15:50
Автор: Гринчук Діана Русланівна, студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»; Лободзинська Тетяна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Фінансову звітність, по праву, можна вважати обличчям підприємства. Це сукупність даних про наявне фінансове становище організації та результати її господарської діяльності, що сформована на основі даних бухгалтерського обліку.

Безпосередньо, бухгалтерською звітністю регламентується основна задача бухгалтерського обліку – формування повної та достовірної інформації про діяльність підприємства та її наявне становище, що доступна внутрішньому та зовнішньому користувачу. До внутрішніх користувачів відносяться: керівники компанії, менеджери різних рівнів. На основі даних звітності визначається правильність прийнятих рішень і подальша стратегія розвитку підприємства. Зовнішні користувачі бухгалтерської звітності поділяються на зацікавлених і не зацікавлених в інформації про підприємства. До зацікавлених відносять власників бізнесу, акціонерів, кредиторів, постачальників та покупців, які визначають надійність відносин з даним клієнтом. До другою групи входять: аудиторські та консалтингові служби, біржі цінних паперів, юристи, інформаційні агентства, торгово-промислові асоціації тощо. Аналізуючи результати звітності, користувач - власник отримує відповіді на наступні запитання: наскільки стійка організація, прибуткова чи ні, які зміни відбулись у власників капіталу, наскільки ліквідна організація та інше.

Для прийняття управлінських рішень, щодо господарських засобів (активів) та джерел їх утворення (пасивів), здійснених витрат та одержаних доходів від діяльності підприємства, необхідно провести глибокий аналіз кожного фінансового звіту, що входить до складу річної бухгалтерської фінансової звітності: баланс (звіт про фінансовий стан) (ф. №1); звіт про фінансові результати (ф. №2); звіт про рух грошових коштів (ф. №3); звіт про власний капітал (ф. №4); примітки до фінансових звітів (ф. № 5); аудиторське заключення (не обов’язково) [1].

Для більш глибокого вивчення стану і динаміки, а також, впливу причин і факторів на результат діяльності, необхідно проводити аналіз. Розробляються рекомендації для прийняття управлінських рішень щодо усунення недоліків та методів підвищення ефективності роботи. Залежно від цілей аналізу фінансової звітності і зацікавлених в його результатах користувачів, застосовуються різні види аналізу та набір показників.

Аналізують фінансовий стан керівники підприємства, його засновники, інвестори, банки, постачальники, фіскальні органи тощо. Оцінку фінансового стану організації можна проводити з точки зору короткострокової та довгострокової перспективи. З точки зору короткострокової перспективи, критерієм оцінки буде ліквідність та платоспроможність підприємства [2, c. 229]. На основі моніторингу варто зробити висновки про фінансовий стан. Він передбачає собою рівень забезпечення економічного суб’єкта грошовими засобами для здійснення господарської діяльності, підтримки нормального режиму роботи та вчасного проведення розрахунків. Покращити фінансовий стан підприємства можна наступним чином: збільшити об’єм виробництва та реалізації продукції чи послуг, ефективно використовувати матеріальні, трудові та фінансові ресурси, покращити розрахунково-платіжну дисципліну, тим самим добиваючись  зниження дебіторської та кредиторської заборгованості.

Список використаних джерел:

1. Баланс як форма звітності [Електронний ресурс] // Інтерактивна бухгалтерія. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://report.ligazakon.net/balans/.

2. Черниш С. С. Економічний аналіз / Сергій Сергійович Черниш. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 312 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЛЬ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
28.05.2020 17:21
ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
27.05.2020 21:06
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
12.05.2020 11:21
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.265 сек. / Mysql: 706 (0.232 сек.)