:: ECONOMY :: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 3  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

 
28.11.2019 09:21
Автор: Зінченко Карина Романівна, студентка 3 курсу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Дубов Владислав Олександрович, студент 3 курсу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Дорошенко Надія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

Важливим елементом економічного розвитку для держави є добробут її громадян. Для економік розвинутих країн характерний високий рівень розвитку сфери послуг, впровадження сучасних технологій у виробництво, постійне підвищення макроекономічних показників, високий рівень соціального захисту населення та постійне підвищення добробуту громадян. За умов постійного стабільного економічного розвитку в державі громадяни мають можливості на здійснення довгострокового фінансового планування, що надає впевненість в завтрашній день та підтримує високий рівень соціального стану громадян.

Страхування життя виступає одним з головних механізмів в забезпеченні соціальної стабільності в державі. На сьогоднішній день страхування життя є потужним засобом для рішення глобальних соціальних проблем, воно слугує інвестиційним інструментом у державну економіку. За визначенням, страхування життя - це вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку [1].

На сучасному етапі розвиток послуги «страхування життя» у нашій країні є менш поширеним, ніж у інших розвинутих країнах, які розглядають це як ефективне джерело інвестицій в майбутнє. Тому слід і в нашій державі забезпечити цю послугу зручними передумовами існування та розвитку.

На сьогодні Україна знаходиться у стані реформування соціального захисту громадян, так за оцінками експертів рівень життя в нашій країні є одним із найнижчих у Європі й майже 70% населення проживають за межею бідності.
За даними Держстату, кількість населення в Україні щороку знижується: станом на 1 січня 2019 р. – їх на 233,2 тис. осіб менше, ніж у аналогічному періоді у 2018 р. і на 431,3 тис. осіб менше, ніж у 2017 р. – це без урахування даних на окупованих територіях. Отже ці цифри показують, що Україна має несприятливий демографічний стан, тому для українців страхування життя набуває важливого значення. 

З кожним роком кількість страхових компаній, що здійснює страхування життя зменшується, станом на 30. 06.2019 р. їх налічувалося лише 26, що на 5 менше ніж у 2018 році [4]. На це суттєво впливають  дії зі сторони уряду, адже на ринку залишаються лише платоспроможні компанії, а тих, що порушують закони позбавляють ліцензії та права на здійснення своєї діяльності.
Починаючи з 2017 року зросла активність щодо кількість укладених договорів. Обсяг договорів страхування життя з кожним роком збільшується, що свідчить про підвищення інтересу населення до цього виду страхування [4].

По результатам аналізу були виявлені основні проблеми недостатнього розвитку страхування життя в Україні: 

• недосконалість законодавства;

• недовіра населення парабанківським установам; 

• недосконалість державного регулювання та контролю за страховою діяльністю; 

• недовершеність захисту прав споживачів страхових послуг; 

• слабка платоспроможність населення;

• відсутність цікавих для страховиків інвестиційних інструментів

• збитковість великої кількості підприємств.

Окрім цього, страхування життя в Україні не є популярним серед громадян, бо: по-перше, населення фінансово необізнано, не розуміється в головних економічних процесах. По-друге, немає культури здоров’я, нерідко хто свідомо уникає щеплень та профілактичних обстежень. Тож слід поширювати соціальну рекламу та інші засоби роз’яснення задля сталого розвитку країни та підвищенню якості життя та здоров’я нації.

Безумовно фактори, які заважають розвитку страхування, знаходяться також і у секторі тіньової економіки: шахрайство страхувальників; фіктивне, тобто недійсне «перестрахування»; легалізація прибутку, отриманого злочинними діями. 

Щодо недоліків саме страхового ринку - це низький ступінь національного перестрахового ринку і підпорядкування світовим лідерам перестрахування; обмежена клієнтська база страховиків; недоліки в довгостроковому страхуванні та в недержавному пенсійному забезпеченні; непрофесійні актуарні обчислення та недостовірні статистичні дані; недовершеність правил страхування; значна інформаційна закритість страхового ринку; незадовільний рівень кадрового та наукового забезпечення [3].

Проведене дослідження показало, що страхування життя повністю може задовольнити українців мати належну та достойну старість і забезпечити допомогу в складних життєвих подіях. Для вирішення проблем та подальшого розвитку страхування життя в Україні необхідно безперервно довершувати законодавчо-нормативну базу, здійснювати зміни в роботі організацій державного регулювання щодо контролю страхової діяльності на ринку страхових послуг життя та формувати в поглядах громадян довіру до безпечної форми національного і надійного страхування. Як бачимо, перспективи розвитку ринку страхування життя великі, однак необхідно виконувати перелічені вище заходи щодо його сталого розвитку.

Список використаних джерел:

1. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 року № 85/96-вр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

3. Страхування життя. ІНГО-Україна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ingo.ua/ua/insured-event/life-insurance 

4. Онлайн-журнал про страхування «Фориншурер» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://forinsurer.com. допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ
28.11.2019 17:52
РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ТА РОЛЬ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК НА РИНКУ УКРАЇНИ
28.11.2019 09:32
ПЕРСПЕКТИВНІ ВЕКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО І НЕБАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ У КОНТЕКСТІ ЗАЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
28.11.2019 09:08
ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
27.11.2019 14:55
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
26.11.2019 19:00
СТРАХУВАННЯ Й ГАРАНТІЇ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
26.11.2019 10:22
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
26.11.2019 10:16
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЙОГО РОЗВИТОК НА СУЧАСНОМУ СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
25.11.2019 16:25
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА БАНКУ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРЕДИТНО ФІНАНСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
04.11.2019 10:33
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА РИНКУ КАПІТАЛІВ
01.02.2020 14:26
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.192 сек. / Mysql: 706 (0.166 сек.)