:: ECONOMY :: СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЙОГО РОЗВИТОК НА СУЧАСНОМУ СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЙОГО РОЗВИТОК НА СУЧАСНОМУ СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЙОГО РОЗВИТОК НА СУЧАСНОМУ СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 3  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЙОГО РОЗВИТОК НА СУЧАСНОМУ СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

 
25.11.2019 16:25
Автор: Жилінська Людмила Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, професор, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Горошко Микола Володимирович, магістр, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

Український страховий ринок наразі перебуває у стадії стрімкого розвитку, тому його актуальність є особливо важливою. Також суспільство нарешті усвідомило те, що страхування це важливий елемент для безперебійного функціонування економічної системи.

Страхування відповідальності відіграє все більш важливу роль у забезпеченні добробуту кожного громадянина України. Завдяки своїм особливостям комерційне страхування, яке пропонують страхові компанії, доповнює державне соціальне страхування. За допомогою страхування людина забезпечує безпеку для свого майна, може  уберегти себе у разі хвороби чи втрати працездатності, отримує додаткову пенсію та гарантує фінансову допомогу для своєї сім'ї на випадок смерті [1]. Можливо, немає такої людини яка б у наш час ніколи не користувалася страховими послугами. Основні проблеми страхування відповідальності в Україні та за її межами досліджувалися численними відомими фахівцями, такими як: Осадець С.С., Нагорний О.Д, Позднякова Л. О. Їх завданням було дослідження характеристик та основних недоліків українського страхування відповідальності.

Теоретико-методологічною основою страхового ринку України є дослідження національних та міжнародних експертів із страхової теорії. Наразі існує багато тлумачень терміну «страхування відповідальності». Нагорний О.Д. визначив цей вид страхування так: "незалежна страхова діяльність, яка забезпечує право страховика компенсувати шкоду, заподіяну страхувальником» [2]. Тобто, основним завданням страхування відповідальності, насамперед, є захист фінансових інтересів осіб, які заподіяли шкоду майну або здоров’ю іншим особам. Розвитку страхування відповідальності сприяють також відносне зростання фінансового забезпечення населення. Аналіз стану сучасного вітчизняного страхового ринку свідчить про покращення в цілому, але залишається багато недоліків, характерних як для окремих страхових компаній, так і всієї страхової системи. Наприклад ринок автострахування в Україні, він охоче прийнявся власниками автотранспорту, тому дуже швидко поширився по всій території України, але його розвиток стримується відсутністю держави як посередника у розвитку цієї галузі. Зростання кількості транспортних засобів є головним стимулом у розвитку ринку автострахування. Адже чим більша кількість власників автотранспорту тим більший ризик і потреба у якісному та доступному страхуванні.

Отже формування української ринкової економіки, розвиток її інфраструктури та створення ефективних економічних механізмів для всіх суб'єктів ринку є невід’ємною частиною для подальшого розвитку цього виду страхування в Україні. Страхування відповідальності - це новий, але важливий необхідний сегмент українського страхового ринку.

Перспективи страхування відповідальності також залежать від того, наскільки швидко в нашій країні впроваджуватиметься міжнародний досвід, пов’язаний зі страхуванням відповідальності та страховим ринком в цілому.

Незважаючи на покращення у сфері страхування відповідальності, порівнюючи зі станом цього виду страхування на початку його зародження в Україні, залишається кілька важливих питань, які перешкоджають його правильній роботі та подальшому розвитку. відсутність впорядкованого страхового законодавства; високий рівень недовіри населення до страхових компаній. Також на рівень якості послуг з страхування відповідальності впливають проблеми, які існують у всій економіці України [3].

Найдієвішими способами подолання проблем, пов’язаних зі страхуванням відповідальності є: раціоналізація законодавства про страхування (необхідність створення кодексу для страхової діяльності); досягнення оптимальної структури серед різних форм страхування; залучення коштів страхового фонду для інвестиційних потреб; створення асоціації страховиків для зміцнення їх фінансового становища та запровадження ефективних заходів для запобігання корупції та усунення бюрократичних перешкод.

В умовах стабілізації економіки України, зміни форм власності більшості підприємств, Необхідність громадян та юридичних осіб у захисті своїх майнових інтересів постійно зростає. Держава також зацікавлена у страховому захисті свого майна, та покращенні соціально-економічної безпеки українців.

Незважаючи на значний потенціал, роль та місце державного страхування залишається дуже незначним і не відповідає завданням, які стоять перед Україною в сучасних умовах формування ринкової економіки. Отже, подальший розвиток страхування відповідальності є необхідним і важливим для України, але для цього йому необхідна підтримка з боку держави.

Список використаних джерел: 

1. Осадець С. С. Удосконалення страхової справи // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Вип. 20. – 2012. – с. 121-132

2. Нагорний О.Д. Страхування автоцивільної відповідальності: удосконалення базових засад // Финансовые услуги. – 2010. – № 3-4. – С. 24-25.

3. Позднякова Л. О. Проблеми розвитку страхового ринку України і шляхи їх розв'язання в сучасних умовах//Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6 (108). – с. 250-254 Електронна версія.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ
28.11.2019 17:52
РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ТА РОЛЬ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК НА РИНКУ УКРАЇНИ
28.11.2019 09:32
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
28.11.2019 09:21
ПЕРСПЕКТИВНІ ВЕКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО І НЕБАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ У КОНТЕКСТІ ЗАЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
28.11.2019 09:08
ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
27.11.2019 14:55
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
26.11.2019 19:00
СТРАХУВАННЯ Й ГАРАНТІЇ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
26.11.2019 10:22
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
26.11.2019 10:16
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА БАНКУ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРЕДИТНО ФІНАНСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
04.11.2019 10:33
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА РИНКУ КАПІТАЛІВ
01.02.2020 14:26
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.200 сек. / Mysql: 706 (0.172 сек.)