:: ECONOMY :: СТРАХУВАННЯ Й ГАРАНТІЇ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: СТРАХУВАННЯ Й ГАРАНТІЇ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: СТРАХУВАННЯ Й ГАРАНТІЇ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 10  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТРАХУВАННЯ Й ГАРАНТІЇ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

 
26.11.2019 10:22
Автор: Жилінська Людміла Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Іліч Катаріна Предрагівна, магістрант, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

Бурхливий розвиток банківської системи України з початку 90-х років минулого сторіччя надав поштовх та став рушійною силою для створення спеціальних механізмів, які забезпечували б надійне, послідовне та всеохоплююче страхування та гарантування коштів, які акумульовані на рахунках з обліку банківських вкладів (депозитів).

В цьому плані українська держава не є винятком. Розвинуті економіки світу еволюційним шляхом прийшли до необхідності створення державної системи гарантування інвестицій і залучених у кредиторів коштів. У міжнародній практиці, створення захисних, хеджувальних механізмів у вигляді системи гарантування вкладів відбувалось послідовно, здебільшого ‒ після суттєвих кризових явищ. В цьому аспекті, слід виділити світову кризу на фінансових ринках, яка почалась у 2007 році. Вона надала додаткового, потужного поштовху процесу удосконалення системи страхування й гарантування вкладів на рівні держави.

Надійне і безперервне функціонування механізмів гарантування вкладів несе суттєвий вплив на стійкість банківського сектору та всієї фінансової системи держави. Стабільно працююча система гарантування вкладів, в змозі суттєво зменшити і нейтралізувати вплив негативних, кризових явищ на економіку, передусім шляхом запобігання панічним відпливам коштів з вкладних (депозитних) рахунків, і як наслідок втрати ліквідності банківською системою. Основні засади системи гарантування вкладів встановлюються на законодавчому рівні та складаються з законів, підзаконних нормативних актів, методик розрахунку спеціальних показників [1].  

Метою створення документів - є перед усім, захист прав і законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи, стимулювання залучення коштів у банківську систему України, які слугуватимуть тими стабільними кредитними ресурсами, що в подальшому спрямовуватимуться банками у «реальний» сектор економіки, на фінансування промисловості, сільського господарства, будівництва тощо.

Система гарантування вкладів відіграє одну з вирішальних ролей у системі ланцюгу фінансової безпеки. Внесок системи у забезпечення фінансової стабільності важко недооцінювати адже, гарантія повернення інвестованих коштів, запобігає паніці серед вкладників, оскільки більша частина коштів залишається захищеною у повному обсязі, навіть у випадку ліквідації банківської установи, окрім того встановлюються запобіжні механізми допомоги платоспроможним фінансовим інституціям, які стикнулись з тимчасовими проблемами втрати ліквідності, а отже саме таким чином забезпечується безперебійне функціонування фінансової системи.

Керуючись положеннями спеціального закону, створено профільний державний орган – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Окрім того Фонд виступає юридичною особою публічного права. Фонд володіє і розпоряджається майном, яке знаходиться у нього у власності, що надає можливості Фонду бути самостійним, та не залежати від зовнішнього втручання.

Також Фонд обліковує та відає майном державної власності. Управляє цим майном, користується і розпоряджається належним майном.

Фонд має право вчиняючи стосовно нього будь-які дії (у тому числі відчуження, передача в оренду, ліквідація), що не суперечать законодавству та меті діяльності Фонду, виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб [2].

Міжнародна асоціація страховиків депозитів спільно з Базельським комітетом з банківського нагляду ще у 2009 році сформулювали 18 базових принципів ефективної системи страхування вкладів. Вони стосувалися окремих сфер, в тому числі інституціональних аспектів зокрема, але не виключно, публічних цілей, достатності повноважень, незалежності, адекватного управління, уникнення впливу ризиків притаманних банківській діяльності, питань співпраці та кооперації у межах мережі фінансової стабільності та на міжнародному рівні, проценту охоплення вкладів страхуванням, порядку членства у системі гарантування включно з рекомендацією відмови від всеохоплюючого та безлімітного покриття вкладів страховками, доступного та безперервного фінансування, достатнього для швидкого відшкодування вкладів, спільного інформування громади, ефективної обов’язкової реструктуризації активів неплатоспроможних установ або виведення їх з ринку, компенсації вкладникам та відшкодування понесених Фондом витрат [3].

Належним чином вибудувана система страхування й гарантування вкладів має відповідати зазначеним вище принципам. Перед українською системою гарантування наразі постає новий виклик у вигляді необхідності інтеграції і м’якої імплементації небанківського фінансового сектору у цю систему.

Список використаних джерел:

1. Карчева Т., Тривайло А., Сорока В. (2016). Побудова ефективної системи страхування депозитів: вітчизняний та зарубіжний досвід. Чернігівський науковий часопис, № 1 (7), c. 118. 

2. Закон України. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 50, ст.564). [https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/4452-17].

3. Серпенінова Ю. (2014). Відповідність національної системи гарантування вкладів фізичних осіб світовим стандартам ефективності. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. пр., випуск 38, Суми: УАБС НБУ, с. 240-250.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ
28.11.2019 17:52
РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ТА РОЛЬ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК НА РИНКУ УКРАЇНИ
28.11.2019 09:32
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
28.11.2019 09:21
ПЕРСПЕКТИВНІ ВЕКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО І НЕБАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ У КОНТЕКСТІ ЗАЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
28.11.2019 09:08
ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
27.11.2019 14:55
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
26.11.2019 19:00
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
26.11.2019 10:16
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЙОГО РОЗВИТОК НА СУЧАСНОМУ СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
25.11.2019 16:25
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА БАНКУ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРЕДИТНО ФІНАНСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
04.11.2019 10:33
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА РИНКУ КАПІТАЛІВ
01.02.2020 14:26
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.168 сек. / Mysql: 706 (0.139 сек.)