:: ECONOMY :: ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ВИТРАТ ПАЛЬНОГО НА ПІДПРИЄМСТВІ :: ECONOMY :: ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ВИТРАТ ПАЛЬНОГО НА ПІДПРИЄМСТВІ
:: ECONOMY :: ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ВИТРАТ ПАЛЬНОГО НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 10  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ВИТРАТ ПАЛЬНОГО НА ПІДПРИЄМСТВІ

 
27.11.2019 10:51
Автор: Левчук Олена Миколаївна, студентка магістратури Подільського державного аграрно-технічного університету; Кондрюк Леся Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу Подільського державного аграрно-технічного університету
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Витрати пального займають вагоме місце в системі бухгалтерського обліку, адже займають вагому частку у витратах всіх без виключення суб’єктів господарської діяльності. 

У 2013 році було скасовано типову форму подорожнього листа службового легкового автомобіля, а згодом — і типову форму подорожнього листа вантажного автомобіля. Стаття 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення вже не передбачає віповідальності за відсутність шляхового листа у водія [1]. Однак, як в податковому так і в бухгалтерському обліку не дозволено відображати господарські операції на списання пального без первинного документа (ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та ст. 44.1 Податкового кодексу України) [2,3]. 

Підприємства можуть використовувати скасовану форму подорожнього листа в частині списання пального, або ж застосувати самостійно розроблену форму. Але вимогою є наявність обов’язкових реквізитів або реквізитів типових чи спеціалізованих форм, перелік яких визначено у ч. 2 ст. 9 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [3], такі як: назва документа (форми); дата складання; назва підприємства, від імені якого складено документ; зміст й обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що надають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Крім того, ДФС зазначає: оскільки законодавством України не визначено форму бланка подорожнього листа, то платник податку може використовувати зручну для обліку форму первинного документа, затверджену наказом про облікову політику підприємства, за умови наявності всіх ознак первинного документа, відомостей у ньому про господарську операцію та підтвердження її здійснення (див. листи ДФСУ від 02.11.2015 р. № 23178/6/99-99-19-02-02-15 і від 09.06.2015 р. № 11999/6/99-99-19-01-01-15). Своєю чергою, Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635, не містять вимоги стосовно затвердження наказом про облікову політику форми первинних документів. Отже, відповідна примха контролерів щодо затвердження форми первинного документа наказом про облікову політику не має жодного підґрунтя. Утім безпечніше все ж затвердити форму подорожнього листа, який можна буде використовувати для списання пально-мастильних матеріалів. Для цього достатньо звичайного внутрішнього наказу по підприємству [4].

Важливо також при заповненні керуватися нормами Інструкції про порядок застосування подорожнього листа службового легкового автомобіля й обліку транспортної роботи, затвердженої наказом Держкомстату України від 17.02.1998 р. № 74 [5]. Адже цим нормативним документом передбачено дотримання Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті.

Оформлення медичного та огляду технічного стану транспорту передбачено у інших регістрах обліку [4].

Норми витрат пального допомагають об’єктивно визначати кількість витраченого пального, тому ігнорувати їх недоцільно. Крім того, іншого нормативного документа, що дає змогу визначити кількість витраченого пального, немає. Однак, альтернативою є застосування сучасних систем в обліку пального.

Так, доцільним є варіант списання палива за системою контролю транспорту GPS/GPRS. Основними елементами системи GPS/GPRS є: GPS-трекер, датчик пального та комп’ютерна програма яка  обробляє отриману інформацію від GPS-трекера (у т.ч. від датчика пального), формує звіти про використання палива, пробіг, стоянки, маршрути руху транспортних засобів на карті тощо. Підставою для списання палива за цим варіантом буде звіт про витрати палива, сформований комп’ютерною програмою, що обробляє дані датчика пального.

Отож, облік пального на підприємствах України потребує подальших розробок щодо в частині документального оформлення.

Список використаних джерел:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-X, в редакції від 20.11.2019 р., підстава - 224-IX. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/80731-10;

2. Податковий кодекс України. Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI, в редакції від 20.10.2019 р., підстава – 129-IX. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17;

3. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" 996-ХІV від 16.07.1999р. в редакції від 16.11.2018, підстава - 2545-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14;

4. За яким документом списувати витрати на ПММ. // Інтерактивна бухгалтерія. Газета. – № 83. – 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/355;

5. Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті: наказ Держкомстату України від 17.02.1998 р. № 74. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0043361-98;

6. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті: Наказо Мінтрансу України від 10.02.98 р. № 43, Редакція від 01.03.2012, підстава - v0036733-12. . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0043361-98.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
29.11.2019 16:24
ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
29.11.2019 12:00
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
28.11.2019 21:49
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
28.11.2019 21:41
ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР ТА ЙМОВІРНІ ЗМІНИ ЩОДО НЬОГО В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ У 2019 РОЦІ
28.11.2019 21:28
ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ВИТРАТ РОСЛИННИЦТВА ТА МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ
28.11.2019 18:25
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ
27.11.2019 14:41
ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА
27.11.2019 14:24
ОБЛІКОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
25.11.2019 16:49
АНАЛІЗ РИТМІЧНОСТІ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ НА ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
25.11.2019 15:39
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.323 сек. / Mysql: 706 (0.29 сек.)