:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА КОНТКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇЇ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» :: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА КОНТКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇЇ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ»
:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА КОНТКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇЇ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ»
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 10  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА КОНТКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇЇ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ»

 
26.11.2019 10:10
Автор: Дунайчук Сергій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національної металургійної академії України, м. Дніпро; Аніщенко Людмила Олександрівна, старший викладач, кафедра менеджменту Національної металургійної академії України, м. Дніпро; Височин Дмитро Сергійович, магістрант МН903-13м, факультет економіки і менеджменту Національної металургійної академії України, м. Дніпро
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Важливим елементом взаємопроникнення загального менеджменту і менеджменту якості став перехід поняття якості в економічну категорію.

Часто під якістю розуміють клас (рівень вимог), який можна встановити для продукції. Можна вважати, що якість досягнуто, якщо вимоги для досягнення певної мети будуть задоволені через властивості продукції і незалежно від того, що ці вимоги можуть бути вищими або нижчими. Таким чином, якість є ступенем задоволення вимог через властивості продукції.

На якість продукції впливає значна кількість факторів, які діють як самостійно, так і в взаємозв'язку між собою, як на окремих етапах життєвого циклу продукції, так і на кількох. В [2] всі фактори об'єднані в 4 групи: технічні, організаційні, економічні і суб'єктивні. Зараз весь світ працює над проблемою забезпечення якості. Методичною її основою є так звана «петля якості».

Підвищення якості продукції в кінцевому підсумку еквівалентне збільшенню її виробництва з меншими загальними витратами. Йдеться про багато спрямований вплив підвищення якості продукції не лише на підвищення ефективності підприємства, а й на його імідж.

Проведене дослідження продемонструвало, що ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ», яке спеціалізується на розробці і виробництві сучасного телекомунікаційного устаткування, у порівняні із конкурентами на ринку, має більш високий рівень конкурентоспроможності продукції за технічними, але менший за економічними показниками. З’ясовано, що на підприємстві переважають сильні сторони, а також воно має чудові шанси для подальшого розвитку. Що ж стосується слабких сторін, то, підприємству варто направити свої зусилля на розробку ефективної маркетингової стратегії, введення системи менеджменту якості.

Забезпечення якості продукції, яким орієнтоване підприємство, тримаються в рамках діючої для підприємства системи менеджменту якості шляхом розробки й реалізації цілей та політики у сфері якості. Воно полягає в перевірці відповідності показників якості продукції вимогам ТУ, ДСТУ, під контролем технологічних процесів, інструкцій і методик, результатів внутрішніх перевірок і політичного аналізу даних, ефективності коригувальних і покликаних унеможливлювати дій. Підвищення якості продукції на підприємстві можливо за рахунок надання ефективного функціонування та цілісності системи менеджменту якості. 

Рекомендації щодо впровадження комплексної системи якості на ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» (процес), розділено на етапи.

Етап 1. Підготовка - формування керівного комітета і робочої групу 

(керівний комітет необхідно включити представника керівництва і вищих керівників організації, у робочу групу повинні входити ті співробітники організації, що будуть займатися документуванням різних процесів і модернізацією різних елементів системи якості; це повинні бути особи, відповідальні за подібні процеси).

Етап 2. Навчання персоналу - організація навчання для співробітників, що беруть участь у розробці СМЯ (навчання управлінню якістю в організації повинне починатися з вищого керівництва, оскільки саме воно приймає стратегічне рішення про необхідність розробки СМЯ). 

Етап 3. Визначення цілей - визначення стратегія і цілі в області якості на основі аналізу місії організації (філософії її існування, стратегічної мети, принципового призначення, у силу яких вона відрізняється від інших організацій і в рамках яких визначає характер своїх дій) і бачення (яке можна визначити як інтегральне представлення вищого керівництва про стан і можливість бізнесу стосовно до довгострокової діяльності організації).

Етап 4. Самооцінка в організації - використання діагностичну самооцінку (критичний самоаналіз) разом з бенчмаркінгом як необхідний інструмент управління, основну увагу рекомендується звертати на пошук причин недоліків і прорахунків у роботі (головне тут - оцінити процес поліпшення роботи, як основну характеристику ефективності СМЯ).

Реалізація процесного підходу починається з ідентифікації процесів - етап 5.

Етап 6. Розробка плану усунення невідповідностей - визначити дії і ресурси, які потрібні для усунення невідповідностей, виявлених на етапі 4, встановити відповідальність і розробити календарний план виконання необхідних робіт.

Також необхідно розробити процеси, ідентифіковані на етапі 5, переглянути існуючі процедури, де це необхідно, і підготувати документацію СМЯ.

Етап 7. Упровадження системи менеджменту якості за етапами: затвердження структури служби керування якістю; впровадження в дію розроблених документів; поширення документації СМЯ серед користувачів; проведення ознайомлювальних занять у підрозділах для інформування співробітників про нові вимоги; проведення внутрішніх аудитів і самооцінка; реалізація коригувальних і попереджуючих дій; проведення навчання і підготовки компетентного персоналу.

Список використаних джерел:

1. Маркетинг, менеджмент 11изд./ Ф. Котлер – Питер, 2004. – с. 800

2. Шаповал М.І. «Основи стандартизації, управління якістю і стандартизації». – К. – 2008. – с. 54

3. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції. Начальний посібник. – Львів, 2001. – с. 176допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В ТУРИЗМІ
29.11.2019 12:07
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ
29.11.2019 11:46
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
29.11.2019 11:42
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
28.11.2019 09:27
НЕТВОРКІНГ ЯК СПОСІБ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ПРИКЛАДІ ТНК «ДАНОН»
27.11.2019 16:40
МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЧЛЕНІВ ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ
27.11.2019 14:58
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ПРИ ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ КОМПАНІЇ
27.11.2019 09:54
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ
26.11.2019 19:47
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА
26.11.2019 19:30
ОГЛЯД УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ПОСЛУГ ПО РОЗРОБЛЕННЮ ІНТЕР'ЄРА
26.11.2019 09:45
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.177 сек. / Mysql: 706 (0.15 сек.)