:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ :: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 49  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 
28.11.2019 09:27
Автор: Буштаков Сергій Володимирович, студент групи ВС-18м, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, факультет економіки, кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту, м. Дніпро, Україна
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Враховуючи сучасні тенденції глобалізації світу, поглиблення міжнародного поділу праці, а також налагодження спільного виробництва та технічного прогресу, доволі великого значення набувають такі поняття, як інформаційна та цифрова економіка, пов’язані насамперед з розвитком Інтернет-технологій та штучного інтелекту. Управління бізнес-процесами (BPM) за допомогою ІТ, мають незворотній характер для великих компаній, що є взаємозалежністю щодо успіху на ринку, який на сьогоднішній день в більшості секторах України, особливо в індустріальному, перебуває в стані стагнації.

Технології BPM підтримують повний життєвий цикл бізнес-процесу: від проектування через впровадження до виконання і моніторингу. Вони забезпечують відображення бізнес-стратегії на процеси за допомогою належного опису з допомогою засобів аналізу бізнес-процесів (BPA) і перетворять стратегію в адаптивне виконання за допомогою BPM-движків. Системи класу «управління ефективністю процесів» (PPM) і «моніторинг бізнес-процесів» (BAM) які проливають світло на виконання процесів, надаючи ефективний контроль. Нові архітектурні багатозначності, такі як «сервісно-орієнтована архітектура» (SOA), роблять бізнес-процеси більш адаптивними. Ще більше підвищують адаптивність такі нові підходи, як програмне забезпечення як послуга (SaaS) і хмарні обчислення. BPM-системи забезпечують відповідність між компонентами ПО та бізнес-вимогами до процесів. Використання соціальних мереж призвело до появи «соціального BPM», що дозволило інтегрувати людей і IТ-системи і досягти ще більшої ефективності BPM як управлінської дисципліни.        

BPM - це поєднання методів і прийомів трьох областей: реінжинірингу бізнес-процесів, вдосконалення бізнес-процесів і управління бізнес-процесами, націлене на досягнення як негайних, так і довгострокових поліпшень. Підтримувати ці методи і прийоми в ході процесних удосконалень і трансформацій здатний комплекс програмних засобів BPMS .           

Ця середовище являє собою новий рівень автоматизації: додаток описується засобами BPMS. BPMS генерує бізнес-додаток, збираючи воєдино логіку процесної моделі, бізнес-правила і дані, що відносяться до дій в рамках процесу. Це здатність описувати моделі і правила і потім генерувати з них додатки, що робить BPMS неперевершеним засобом управління потоками робіт і моніторингу їх стану. Поліпшується також контроль якості робіт і витрат часу.

В операційному середовищі фактично протікає бізнес, причому BPMS контролює всі його IТ-складові. BPMS стає диригентом IТ-систем в бізнес середовищі, який звертається до успадкованим додатків (через виклик функцій або екрани), контролює використання даних завданнями, складовими процес (традиційним способом або через SOA), об'єднує ці дані і зберігає їх.      

Середа BPM, яка спирається на BPMS, володіє багатьма перевагами, але головні з них три:    

• швидкість завдяки генерації додатки з моделі;  

• якість завдяки явному виділення бізнес-правил і тестування їх по окремо і разом;    

• адаптивність завдяки швидким інтеграціям та кросплатфорсменності.

Сьогодні багато постачальників ПО хваляться просунутими можливостями імітаційного моделювання. Вони дозволяють компанії проаналізувати потенційні альтернативи і вибрати кращі, виходячи з оптимальності прийнятих рішень на основі великої баз даних. А в поєднанні з SOA це дає компаніям можливість швидко впроваджувати зміни: беруться існуючі моделі і дані, в них вносяться зміни, з допомогою імітаційного моделювання шукає оптимум, через SOA прив'язуються успадковані дані, генерується новий додаток.          

Але, не дивлячись на те що все це доступно вже сьогодні, мало хто цим користується. Причина в тому, що деякі компанії в курсі цих можливостей, а також в тому, що лише деякі можуть собі дозволити розкіш ставитися до BPM як до інструменту стратегічного значення, а НЕ як до засобу розв'язання окремих завдань. Але ця ситуація змінюється і буде змінюватися далі по мірі усвідомлення компаніями гнучкості такого середовища. Системи BPMS є бізнес-середовище нового типу, що об'єднує бізнес і IТ. 

Побудова бізнес-моделі в BPMS починається з покрокової схеми процесу. Виходячи з цього визначаються вимоги до використовуваних даних і успадкованим системам, технічні нюанси. Потім проектуються екранні форми, то є точки взаємодії з процесом бізнес-користувача, і визначаються дані, з якими вони повинні працювати. Також в моделі описуються правила, які визначають логіку дій системи в ході процесу. Коли форми і правила визначені, можна починати імітаційне моделювання, що відбиває реальні сценарії майбутнього використання, оцінюючи результати для різних версій схем. В ході імітаційного моделювання додатка генеруються і тестуються в комплексі з інтерфейсами до успадкованим системам і іншими додатками BPMS. Після тестування додаток переноситься в продуктивне середовище, і бізнес починає його експлуатувати в відповідності з закладеними в модель схемою процесу і правилами. 

Взаємодія між користувачами і додатком задається екранними формами, використання даних - схемою бази даних, що підтримує додаток, і правилами. Щоб забезпечити необхідні дані, які зазвичай доводиться розробляти інтерфейси до існуючих систем, баз і вітрин даних. Там, де застосовується SOA, завдання розробки таких інтерфейсів спрощується: вона зводиться до опису зовнішніх систем і обміну даними з ними. 

Для побудови подібних систем, базисно потрібні фахівці у сфері ІТ та менеджменту. В майбутньому попит на фахівців процесних архітекторів з BPMS та спеціалістів з управління бізнес-процесами буде тільки зростати. 

Головною особливістю цифрових технологій є можливість масштабування взаємодії бізнес-процесів. Клієнт має можливість працювати з хмарними сервісами в будь-якій точці планети с будь-якого пристрою, маючого доступ в Інтернет, а співробітник може оперативно реагувати на зміни в бізнес-завданнях підприємства та потреб ринку. Використовуючи можливості Інтернет-технологій у своїй діяльності, підприємство отримує можливість здійснювати кількісні та якісні зміни, відкриває нові перспективи для ведення бізнесу, що свідчить про його розвиток. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку можуть бути розробка детальних методик застосування Інтернет-технологій для вирішення конкретних маркетингових, організаційних та інших завдань розвитку підприємства.

За допомогою інформаційних технологій можливо знижувати витрати і при цьому підвищувати ефективність і продуктивність праці в багатьох галузях економіки. При цьому положення компаній на ринку стає все більш складним, збільшуються ризики і рівень невизначеності під час прийняття стратегічних рішень. 

Список використаних джерел:

1. Закон «Про електронний документообіг» від 22.05.2003 №851-IV – с. 1-8. // Верховна рада – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006 – с. 2-4.

2. Закон «Про інформацію» від 02.10.1992 №2657-ХІІ Україна // Верховна Рада – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006 – с.1.

3. Тім Філліпс. Управління на основі даних. Як інтерпретувати цифри та приймати якісні рішення в бізнесі / Палій Н.В. – К.: Книголав, 2019 . – 205 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В ТУРИЗМІ
29.11.2019 12:07
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ
29.11.2019 11:46
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
29.11.2019 11:42
НЕТВОРКІНГ ЯК СПОСІБ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ПРИКЛАДІ ТНК «ДАНОН»
27.11.2019 16:40
МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЧЛЕНІВ ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ
27.11.2019 14:58
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ПРИ ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ КОМПАНІЇ
27.11.2019 09:54
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ
26.11.2019 19:47
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА
26.11.2019 19:30
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА КОНТКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇЇ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ»
26.11.2019 10:10
ОГЛЯД УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ПОСЛУГ ПО РОЗРОБЛЕННЮ ІНТЕР'ЄРА
26.11.2019 09:45
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.257 сек. / Mysql: 706 (0.215 сек.)