:: ECONOMY :: ВІДКРИТІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У РОЗВИТКУ СТАЛОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА :: ECONOMY :: ВІДКРИТІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У РОЗВИТКУ СТАЛОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
:: ECONOMY :: ВІДКРИТІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У РОЗВИТКУ СТАЛОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 10  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВІДКРИТІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У РОЗВИТКУ СТАЛОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

 
02.12.2019 13:01
Автор: Лагодієнко Наталя Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Миколаївський національний аграрний університет
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Аграрний сектор економіки, як і весь національний господарський комплекс, перебуває під вплив двох потужних зовнішніх факторів – реформування та інтеграція в глобальну економіку. Дія факторів співпала у часі, що посилює невизначеність, важкопрогнозованість результатів реформування та загострює потенційні ризики для національного аграрного виробництва. 

Перехід національної економіки в статус структурної одиниці глобальної, позначається такою характеристикою, як відкрита економіка. Відкрита економіка - це економіка країни, що пов’язана з іншими країнами інтенсивним рухом товарів і капіталів, тобто економіка, яка експортує та імпортує товари та послуги. Для закритої економіки характерна відсутність зовнішньоекономічних зв’язків. Відкрита економіка у своєму розвитку спирається не тільки на національні можливості, а й активно використовує переваги міжнародного поділу праці та переваги інших факторів виробництва [1]. 

Проте, відкритість економіки не лише створює передумови для розвитку, а й таїть певну небезпеку. Вона робить країну вразливою на різноманітні зовнішні впливи (шоки). Це можуть бути, з одного боку, акції інших держав, спрямовані на досягнення певних односторонніх політичних та економічних вигод, наприклад, економічний шантаж чи розв’язання торгових війн, а з іншого – стихійні коливання і процеси світового господарства, зокрема, зовнішні цінові потрясіння, масштабні дестабілізуючі зміни в потоках капіталів тощо. Небезпеки, що випливають із відкритості економіки, можуть становити загрозу для економічного суверенітету країни [2]. Орієнтація на світові ринки стимулює розвиток національної економіки. Але, якщо світовий попит зменшується, то можна очікувати непропорційно великий спад національної економіки [3]. Рецесія відбувається у зв’язку із різким скороченням національного експорту. Адже з огляду на неспроможність автоматичного включення компенсуючих механізмів, притаманних внутрішньому ринку, - це веде до скорочення обсягів виробництва, зростання безробіття, збільшення навантаження на державний бюджет та інші загальнонаціональні фонди, загострення соціальних і політичних суперечностей, а за певного їх рівня і до конфліктів. Водночас значні ризики при цьому виникають у зв'язку із зменшенням валютних резервів і зростанням зовнішнього (державного і корпоративного) боргу [4]. Така проблема відома під назвою «голландська хвороба» [5]. 

Чітке розуміння перспектив та ризиків зростання відкритості економіки передбачає усвідомлення концептуальних засад розвитку міжнародної торгівлі – від доісторичних часів і до сьогодення. Матеріальною основою зростання кількісних показників та покращення якісних характеристик суспільного виробництва є поглиблення суспільного поділу праці. Останнє є наслідком дії закону підвищення продуктивності праці – зростання конкуренції за обмежені ресурси вимагає спрямування зусиль на постійне підвищення граничної корисності від їх використання, тобто економічної ефективності. 

В результаті дослідження встановлено, що одним із найбільш критичних секторів національної економіки, в контексті зростання її відкритості, є аграрний. Це призвело до порушення галузевої структури сільськогосподарського виробництва в рослинництві, переважання в структурі агропродовольчого експорту товарів із низькою часткою доданої вартості, надмірного експорту деяких видів сільськогосподарської сировини. 

Виявлені недоліки та ризики поглиблення інтеграції української економіки, в цілому та її аграрного сектору зокрема, в глобальний простір зовсім не означають необхідності ізоляціонізму. Оскільки останній – така ж крайність як і стихійна необдумана лібералізація. Український аграрний сектор має цілий ряд конкурентних переваг, які, при належному їх використанні, спроможні забезпечити усі цілі аграрної реформи, зокрема – одночасне забезпечення продовольчої безпеки та збільшення обсягів експорту якісної аграрної продукції з відносно високою часткою доданої вартості. 

Адаптація стандартів агарної політики з прозорими та передбачуваними регуляторними правилами сприятиме покращенню інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки для європейських партнерів. 

Список використаних джерел:

1. Відкрита економіка [Електронний ресурс]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Відкрита_економіка

2. Аніловська Г. Я. Відкрита економіка: проблеми економічної безпеки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2009, № 1. С. 1-11.

3. Чайковська А. О. Рівень відкритості економіки України [Електронний ресурс]. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/54.pdf

4. Соколова О. Вплив структури національного виробництва на розвиток внутрішнього ринку України. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2011, № 1. С. 147-154.

5. Глухов Ю. Українська економіка постраждала від голландської хвороби [Електронний ресурс]. URL: https://www.unian.ua/society/157144-ukrajinska-ekonomika-postrajdala-vid-gollandskoji-hvorobi.htmlдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
29.11.2019 11:39
УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМИ ФАКТОРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
29.11.2019 10:53
ПІДТРИМКА ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ ЗАПЧАСТИН Й ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЇХ РОЗВИТКУ
28.11.2019 17:56
РИНОК СИРУ В УКРАЇНІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
28.11.2019 17:45
ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ НА СТРУКТУРУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
28.11.2019 17:22
ПРОБЛЕМИ МАЛИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
27.11.2019 16:24
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
27.11.2019 15:21
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РИНКУ СОКІВ В УКРАЇНІ
27.11.2019 15:08
ОЦІНКА ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІННИЧЧИНИ
27.11.2019 10:31
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
26.11.2019 19:36
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.505 сек. / Mysql: 706 (0.422 сек.)