:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМИ ФАКТОРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ :: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМИ ФАКТОРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМИ ФАКТОРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 19  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМИ ФАКТОРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 
29.11.2019 10:53
Автор: Довбуш Віта Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна; Кузьменко Б.С., магістр факультету підприємництва та права, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

У сучасних умовах підвищення ефективності виробництва, ріст продуктивності праці є основним джерелом розвитку підприємства, засобом стримування зростання цін та інфляції, критерієм економічної доцільності інноваційної політики, заміни живої праці уречевленою, регулятором розмірів реальних доходів, умовою досягнення збалансованого платоспроможного попиту і підвищення рівня життя населення. 

Достатня забезпеченість підприємств необхідними за кількістю і якістю трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів і, як результат, обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.

За результатами дослідження можна зробити висновок, що на підприємствах підвищення продуктивності праці доцільно здійснювати за такими основними напрямками:

• зниження трудомісткості впровадження нових технологій, автоматизація виробництва та технічне переоснащення; 

• оптимізація структури персоналу, зміна співвідношення управлінського та виробничого персоналу, підвищення кваліфікації співробітників; 

• удосконалення використання робочого часу – оптимізація організаційної структури підприємства, підвищення ефективності організації праці та управління. 

Водночас, сьогодні ріст продуктивності праці на підприємстві залежить і від технічних факторів, оскільки саме внаслідок ефективного управління основними засобами промислового підприємства можна досягти істотного підвищення результативності фінансово-господарської діяльності та зростання продуктивності праці.

Загалом, на основі дослідження [1,2,3] завданнями організації ефективного управління технічними факторами зростання продуктивності праці на підприємстві визначено такі: 

1. Встановлення та групування технічних факторів зростання продуктивності праці на підприємстві. Критеріями групування є: ступінь впливу технічного фактору на зростання продуктивності праці; ціна і тривалість його формування. Кожен з трьох критеріїв відповідає прагненню підприємства забезпечити оптимум однієї з трьох основних характеристик, тобто досягти максимуму ступеня впливу технічних факторів на зростання продуктивності праці, мінімумів сукупної ціни та тривалості їх формування. Групування технічних факторів слід здійснювати за всіма цими критеріями з використанням статистичних методів. 

2. Побудова моделі ефективного управління технічними факторами зростання продуктивності праці. Ця модель повинна містити вказані вище три критерії. Також в ній використовуватимуться такі часткові та узагальнені показники: планований рівень зростання продуктивності праці; фінансові можливості підприємства; період збільшення продуктивності праці. 

3. Вибір оптимального рішення задачі організації ефективного управління технічними факторами зростання продуктивності праці. Такий вибір здійснюється на основі пріоритетності одного з трьох можливих варіантів для організації ефективного управління технічними факторами зростання продуктивності праці на підприємстві. 

4. Побудова для обраного варіанту моделі ефективного управління технічними факторами зростання продуктивності праці. 

5. Впровадження моделі ефективного управління технічними факторами зростання продуктивності праці. 

6. Контроль результатів, встановлення впливу кожного технічного чинника на зростання продуктивності праці. 

7. Визначення наявних технічних резервів зростання продуктивності праці на підприємстві. 

Список використаних джерел:

1. Папян Г. Р. Содержание основных этапов методики организации эффективного управления техническими факторами роста производительности труда. URL: http://cyberleninka.ru/ 

2. Семенов А. Г. Резерви продуктивності праці та їх вплив на оплату праці. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2015. № 2 (71). С. 182-185.

3. Соколенко В. А. Механізм впливу мотивації персоналу на підвищення рівня продуктивності праці. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. Харків: НТУ «ХПІ», 2015. № 69 (1042). С. 83-87.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
29.11.2019 11:39
ПІДТРИМКА ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ ЗАПЧАСТИН Й ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЇХ РОЗВИТКУ
28.11.2019 17:56
РИНОК СИРУ В УКРАЇНІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
28.11.2019 17:45
ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ НА СТРУКТУРУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
28.11.2019 17:22
ПРОБЛЕМИ МАЛИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
27.11.2019 16:24
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
27.11.2019 15:21
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РИНКУ СОКІВ В УКРАЇНІ
27.11.2019 15:08
ОЦІНКА ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІННИЧЧИНИ
27.11.2019 10:31
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
26.11.2019 19:36
МОДЕЛЬ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ СІМ'Ї В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
26.11.2019 19:22
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.183 сек. / Mysql: 752 (0.156 сек.)