:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ :: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 22  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 
26.11.2019 19:36
Автор: Арутюнов Кирило Владимирович, студент, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро, Україна
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Анотація. Стаття присвячена деяким аспектам управління та контролю за кредиторською заборгованістю на сучасних підприємствах. Розглянуто визначення кредиторської заборгованості, описані методи і інструменти управління кредиторською заборгованістю

Ключові слова: кредиторська заборгованість, аналіз, управління.

Правильно обрана кредитна політика, грамотна робота з дебіторами і кредиторами, призводить в кінцевому підсумку до успішного фінансового становища підприємства і перспективам його розвитку. У зв'язку з цим велика увага приділяється управлінню і контролю дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві.

Кредиторська заборгованість - зобов'язання суб'єкта (підприємства, організації, фізичної особи) характеризують суму боргів, перед іншими особами, яку цей суб'єкт зобов'язаний погасити. кредиторська заборгованість компанії складається з заборгованості перед постачальниками і підрядниками, покупцями (аванси), кредитними організаціями, бюджетом, персоналом та іншими контрагентами [2, c.16].

Найпоширенішим видом кредиторської заборгованості є борги перед постачальниками і підрядниками за поставлені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги, не оплачені у визначений термін.

Надання повної фінансової та економічної незалежності суб'єктам господарювання при виборі ринків збуту, постачальників і підрядників, використання джерел фінансування, формування політики ціноутворення і облікової політики зумовлює необхідність підвищеної уваги до розрахунків з різними контрагентами. У конкурентному середовищі виникає пряма залежність підприємства від своєчасного надходження коштів і можливості безпечної відстрочки платежів по її короткострокових зобов’язанням. Динаміка обсягу простроченої заборгованості, а також їх структура і показники, розраховані на їх основі, багато в чому пов'язані з проведенням фінансового аналізу, моніторингом якості розрахункових операцій і моніторингом здійснення платіжної дисципліни [3].

Актуальність управління кредиторською заборгованістю пояснюється тим, що фінансове становище підприємства, фінансовий і економічний успіх в цілому безпосередньо залежить від того, наскільки швидко кошти в розрахунках перетворюються в гроші і наскільки ефективно підприємство слідкує за боргами [1].

Уміння управляти кредиторською заборгованістю - це основа системи контролю за грошовими потоками організації. Кредиторська заборгованість показує наслідок існуючої системи розрахунків між організаціями, при наявності розриву в часі платежу і моменту переходу права власності, між тим, як були пред'явлені платіжні документи і фактичною оплатою. Кредиторська і дебіторська заборгованість на успішному підприємстві завжди повинна бути виправдана і збалансована [1].

Розглянемо управління кредиторською заборгованістю, яке включає в себе:

1) правильний вибір форми боргу (банківського чи комерційного) з метою мінімізації процентних платежів і вартості придбання цінностей;

2) встановлення найбільш зручної форми позики і її терміну;

3) запобігання заборгованості, що призводить до додаткових витрат - штрафів, пені.

Для ефективного управління боргами підприємства рекомендується:

⎯ визначити їх структуру і періодично аналізувати співвідношення видів заборгованості;

⎯ виділити суму поточної, короткострокової, середньострокової і довгострокової заборгованості за видами контрагентів;

⎯ скласти розшифровку бюджету кредиторської заборгованості;

⎯ визначити кількісну і якісну оцінку стану взаєморозрахунків з кредиторами;

⎯ не допускати утворення простроченої кредиторської заборгованості, тягне ризик призупинення або припинення діяльності;

⎯ проводити інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості і своєчасно вживати заходів для врегулювання заборгованості;

⎯ формувати графік погашення простроченої кредиторської заборгованості;

⎯ аналізувати актуальні дані про кредиторську заборгованість;

⎯ щомісяця складати акти звірок з кредиторами

⎯ робити якісне фінансове планування.

Резюмуючи вищевикладене необхідно відзначити, що сучасні інструменти управління дебіторською та кредиторською заборгованістю дозволять підприємству ефективно управляти своїми фінансами, значно знизити ризик неспроможності і банкрутства підприємства.

Список використаних джерел:

1. Балашова М. А. Управління кредиторською заборгованістю // Молодий вчений. - 2017. - №50. - С. 133-135. (Дата звернення: 23.11.2019).

2. Бойденко А.С. – Облік та управління заборгованістю підприємства. // Вісник.-2017р.№17.- с.15-18

3. Вільна енциклопедія «Вікіпедія» [Електронний ресурс] https://ru.wikipedia.org/ (Дата звернення: 22.11.2019г.)

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Аннотация. Статья посвящена некоторым аспектам управления и контроля за кредиторской задолженностью на современных предприятиях. Рассмотрены определения кредиторской задолженности, описаны методы и инструменты управления кредиторской задолженностью

Ключевые слова: кредиторская задолженность, анализ, управление.

CREDIT DEBT MANAGEMENT AS ONE OF THE EFFECTIVE ENTERPRISE MANAGEMENT METHODS

Abstract. The article is devoted to some aspects of debt management and control in modern enterprises. Definitions of accounts payable are considered, methods and tools of management of accounts payable are described

Keywords: accounts payable, analysis, management.


________________

Науковий керівник: Іван Іванович Рекун, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
29.11.2019 11:39
УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМИ ФАКТОРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
29.11.2019 10:53
ПІДТРИМКА ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ ЗАПЧАСТИН Й ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЇХ РОЗВИТКУ
28.11.2019 17:56
РИНОК СИРУ В УКРАЇНІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
28.11.2019 17:45
ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ НА СТРУКТУРУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
28.11.2019 17:22
ПРОБЛЕМИ МАЛИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
27.11.2019 16:24
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
27.11.2019 15:21
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РИНКУ СОКІВ В УКРАЇНІ
27.11.2019 15:08
ОЦІНКА ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІННИЧЧИНИ
27.11.2019 10:31
МОДЕЛЬ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ СІМ'Ї В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
26.11.2019 19:22
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.186 сек. / Mysql: 752 (0.159 сек.)