:: ECONOMY :: ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ :: ECONOMY :: ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
:: ECONOMY :: ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 7  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 
21.11.2019 11:41
Автор: Кушнір Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, професор кафедри економіки та підприємництва Міжнародної Кадрової Академії; Федорчук Микита Федорович, студент ПрАТ«ВНЗ «МАУП»
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]

В сучасних умовах господарювання діяльність підприємств та економічна ефективність залежить від розміру фінансових ресурсів, які знаходяться у їхньому розпорядженні. Важливим фактором, що впливає на забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами, є податкові платежи, які відвертають з оберту значну долю власних коштів [1]. В зв’язку з чим проблема оптимізації податкових платежів досить гостро стоїть перед підприємствами всіх галузей народного господарства України.

Актуальность податкових проблем підприємств обумовлює необхідність дослідження взаємного зв’язку між податковими платежами підприємств та основними показниками, що формують бази оподаткування; обгрунтування диференційованого підходу до оподаткування, що враховують галузеві особливості підприємств; розробки науково обгрунтуваних методів й інструментів оптимізації податкових платежів підприємства. Оптимізація податкового навантаження підприємства не може розглядатися як порушення інтересів держави, бо фінансові ресурси підприємств, які збільшуються при цьому, є основою зростання обсягів випуску продукції та доходів держави [2, С.65].

Оптимізація податкового навантаження можлива на засадах організації комплексної системи управління податковими платежами підприємства - системи податкового контролінгу, який є часткою загальної системи контролінгу підприємства.

У практиці суб’єктів господарювання України не тільки податковий контролінг, але й вся система контролінгу не знайшла широкого розповсюдження, в зв’язку з недостатністю вітчизняних теоретичних розробок та досвіду його практичного використання з урахуванням галузевої спеціфики.

Таким чином, формування економічного механізму податкового контролінгу підприємства є актуальною науковою задачею.

Подальшу розбудову української економіки на шляху до ринкових методів господарювання неможливо уявити без широкого та глибокого дослідження податкової діяльності держави. Здобуття Україною незалежності та повернення країни в русло загальноприйнятих процесів світового розвитку змушує нас по новому дивитися на теорію та практику оподаткування. Податки мають досить вагоме бюджетне значення, виступають ефективним інструментом державного впливу на ринок і напрямки його розвитку, обсяги структуру попиту на пропозиції, на доходи населення і юридичних осіб. В цих умовах особливої актуальності набувають дослідження теоретичних і прагматичних аспектів функціонування оподаткування юридичних осіб.

Все це, з одного боку різко підвищує роль та значення податків з юридичних осіб за допомогою яких забезпечується значна частина податкових надходженнь до бюджету держави. З другого, робить необхідним дослідження теорії та практики оподаткування юридичних осіб в Україні.

На нашу думку, як організаційну основу податкового контролінгу підприємства слід використовувати проектну організаційну структуру управління, а при раціональному розподілі завдань, зобов’язань і відповідальності між різними структурними ланками підприємств та організацій — лінійну карту розподілу обов’язків.

Список використаних джерел:

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс] // Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України»: http://www.nau.ua.

2. Новицький В.Є. Податкове регулювання в системі інструментів соціально-економічного розвитку: питання методології // Фінанси України. — 2010. — № 10. — С. 60–73.  допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
28.11.2019 18:00
НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ НАГРІВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
28.11.2019 17:32
СТРАТЕГІЧНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
28.11.2019 09:40
ФАКТОРИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ОБСЯГИ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВ
25.11.2019 16:35
ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА: ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ РОЗРАХУНКУ
25.11.2019 16:14
СТАДІЇ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО ПРОЦЕСУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЙОГО ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
14.11.2019 16:43
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.174 сек. / Mysql: 706 (0.147 сек.)